ความมั่งมีที่แท้จริง

วันที่ 17-6-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้า – 1 ทิโมธี 6:17

อ่าน: 1 ทิโมธี 6:6-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 7-9; กิจการ 3

เงินเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีพลัง เราทำงานเพื่อให้ได้เงิน ออมเงิน จับจ่าย และใช้เงินเพื่อสนองความต้องการฝ่ายโลกของเรา แล้วก็อยากมีมากขึ้นอีก พระเยซูทรงทราบถึงอันตรายที่เงินทำให้เราวอกแวกได้ จึงทรงสอนเรื่องเงินมากกว่าเรื่องอื่นๆ และเท่าที่เราทราบ พระองค์ไม่เคยรับเงินบริจาคสำหรับพระองค์เอง เห็นได้ชัดว่าพระองค์ไม่ได้เทศนาสั่งสอนเรื่องการถวายเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าของพระองค์เอง แต่พระเยซูทรงเตือนเราว่า การไว้วางใจในความมั่งมีและการใช้ทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ จะทำให้เส้นเลือดฝ่ายวิญญาณของเราอุดตันได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่าอุปสรรคอย่างอื่นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ พระองค์ทรงเล่าเรื่อง “เศรษฐีโง่” เพื่อให้ประชาชนที่มาฟังรู้สึกละอายใจที่พวกเขาไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้า (ลก.12:13-21) และพระเจ้าทรงจำกัดความคำว่ามั่งมีต่างจากพวกเรามากนัก

การมั่งมีฝ่ายพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร? เปาโลบอกเราว่าผู้ที่มั่งมีจะต้องไม่ มี มานะ ทิฐิหรือ “มุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง” (1 ทธ.6:17) แต่เราจะต้อง “มั่งมีในการดี พร้อมที่จะให้ เต็มใจแบ่งปัน” (1 ทธ.6:18)

น่าสนใจมาก! พระเจ้าทรงวัดความมั่งมีด้วยคุณภาพชีวิตของเรา และความเอื้อเฟื้อในการแบ่งปันความมั่งมีเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น นี่ไม่ใช่เคล็ดลับจากคนวงในของตลาดหุ้น แต่เป็นคำสอนที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเราบางคนที่คิดว่าความมั่นคงและชื่อเสียงขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในธนาคาร – JS

ความมั่งมีจะเป็นพร
เฉพาะต่อคนที่ทำให้ความมั่งมีนั้นเป็นพรต่อผู้อื่น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้า – 1 ทิโมธี 6:17

อ่าน: 1 ทิโมธี 6:6-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 7-9; กิจการ 3

เงินเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีพลัง เราทำงานเพื่อให้ได้เงิน ออมเงิน จับจ่าย และใช้เงินเพื่อสนองความต้องการฝ่ายโลกของเรา แล้วก็อยากมีมากขึ้นอีก พระเยซูทรงทราบถึงอันตรายที่เงินทำให้เราวอกแวกได้ จึงทรงสอนเรื่องเงินมากกว่าเรื่องอื่นๆ และเท่าที่เราทราบ พระองค์ไม่เคยรับเงินบริจาคสำหรับพระองค์เอง เห็นได้ชัดว่าพระองค์ไม่ได้เทศนาสั่งสอนเรื่องการถวาย เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าของพระองค์เอง แต่พระเยซูทรงเตือนเราว่า การไว้วางใจในความมั่งมีและการใช้ทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ จะทำให้เส้นเลือดฝ่ายวิญญาณของเราอุดตันได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่าอุปสรรคอย่างอื่นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ พระองค์ทรงเล่าเรื่อง “เศรษฐีโง่” เพื่อให้ประชาชนที่มาฟังรู้สึกละอายใจที่พวกเขาไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้า (ลก.12:13-21) และพระเจ้าทรงจำกัดความคำว่ามั่งมีต่างจากพวกเรามากนัก

การมั่งมีฝ่ายพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร? เปาโลบอกเราว่าผู้ที่มั่งมีจะต้องไม่มีมานะทิฐิ หรือ “มุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง” (1 ทธ.6:17) แต่เราจะต้อง “มั่งมีในการดีพร้อมที่จะให้เต็มใจแบ่งปัน” (ข้อ 18)

น่าสนใจมาก! พระเจ้าทรงวัดความมั่งมีด้วยคุณภาพชีวิตของเรา และความเอื้อเฟื้อในการแบ่งปันความมั่งมีเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น นี่ไม่ใช่เคล็ดลับจากคนวงในของตลาดหุ้น แต่เป็นคำสอนที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเราบางคนที่คิดว่าความมั่นคงและชื่อเสียงขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในธนาคาร – JS

ความมั่งมีจะเป็นพร เฉพาะต่อคนที่ทำให้ความมั่งมีนั้นเป็นพรต่อผู้อื่น

Tags:

2 Responses

  1. พวก pop up ของข้ิิอพระคัมภีร์ น่าจะทำให้ copy ได้ด้วยนะครับ จะดีมากเลย เพราะสามารถ copy แล้วไปแปะที่อื่นได้เลยครับ

    • mnsc

      เนื้อความพระคัมภีร์เราได้รับอนุญาติให้ใช้สำหรับอ่านผ่านหน้าเว็บเท่านั้นค่ะ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง