การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่

วันที่ 12-6-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูตสิบเอ็ดคน และได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่า “ท่านชาวยูเดีย…ฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิด – กิจการ 2:14

อ่าน: กิจการ 2:14-21, กิจการ 2:37-41

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 3-5; ยอห์น 20

หลายคนชอบอ่านเรื่องของคนที่ต่อสู้กับวิกฤตจนกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ในทศวรรษที่ 1940 การที่ผู้บริหารไม่ยอมปรับตัวให้ทันสมัยเกือบจะทำลายบริษัท รัฐบาลเกือบจะต้องเข้าควบคุมกิจการเพื่อไม่ให้การล้มละลายของฟอร์ดส่งผลร้ายต่อการสงครามของสหรัฐ แต่เมื่อเฮนรี่ ฟอร์ดที่สอง ปลดประจำการจากกองทัพมาบริหารบริษัท ทุกสิ่งก็พลิกผัน ฟอร์ดกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของโลก

บางครั้ง เราจำเป็นต้องกลับมายืนหยัดให้ได้อีกครั้ง เราต้องปรับเปลี่ยนทิศทางที่ผิด หรือแก้ไขการตัดสินใจที่พลาดไป ซึ่งเราดูแบบอย่างได้จากเปโตร มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่บันทึกความล้มเหลวของเขา ครั้งแรก เขาเกือบจะจมน้ำเมื่อความเชื่อของเขาหวั่นไหว (มธ.14:30) ต่อมา เขาพูดสิ่งที่ผิดอย่างใหญ่หลวงจนพระเยซูเรียกเขาว่า “ซาตาน” (มธ.16:22-23) และในเวลาที่พระเยซูต้องการเขามากที่สุด เขากลับปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์ (มธ.26:74)

แต่เรื่องไม่ได้จบลงแค่นั้น ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรกลับมาใหม่ ในวันเพ็นเทคอสต์ เขาเทศนาสั่งสอนและมีประชาชน 3,000 คน มาเชื่อพระคริสต์ (กจ.2:14,41) เปโตรกลับมามีชีวิตที่เกิดผลอีกครั้งเพราะความเชื่อของเขาได้รับการสร้างใหม่ เขาระมัดระวังสิ่งที่เขาพูด และเป็นพยานเพื่อพระคริสต์

คุณกำลังต่อสู้อยู่หรือ? ถ้าเปโตรยังกลับมาใหม่ได้ คุณก็ทำได้เหมือนกัน – JDB

จงจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อจะได้กลับสู่ความสมบูรณ์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูตสิบเอ็ดคน และได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่า “ท่านชาวยูเดีย…ฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิด – กิจการ 2:14

อ่าน: กิจการ 2:14-21,37-41

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 3-5; ยอห์น 20

หลายคนชอบอ่านเรื่องของคนที่ต่อสู้กับวิกฤตจนกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ในทศวรรษที่ 1940 การที่ผู้บริหารไม่ยอมปรับตัวให้ทันสมัยเกือบจะทำลายบริษัท รัฐบาลเกือบจะต้องเข้าควบคุมกิจการเพื่อไม่ให้การล้มละลายของฟอร์ดส่งผลร้ายต่อการสงครามของสหรัฐ แต่เมื่อเฮนรี่ ฟอร์ดที่สอง ปลดประจำการจากกองทัพมาบริหารบริษัท ทุกสิ่งก็พลิกผัน ฟอร์ดกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของโลก

บางครั้ง เราจำเป็นต้องกลับมายืนหยัดให้ได้อีกครั้ง เราต้องปรับเปลี่ยนทิศทางที่ผิด หรือแก้ไขการตัดสินใจที่พลาดไป ซึ่งเราดูแบบอย่างได้จากเปโตร มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่บันทึกความล้มเหลวของเขา ครั้งแรก เขาเกือบจะจมน้ำเมื่อความเชื่อของเขาหวั่นไหว (มธ.14:30)ต่อมา เขาพูดสิ่งที่ผิดอย่างใหญ่หลวงจนพระเยซูเรียกเขาว่า “ซาตาน” (16:22-23) และในเวลาที่พระเยซูต้องการเขามากที่สุด เขากลับปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์ (26:74)

แต่เรื่องไม่ได้จบลงแค่นั้น ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรกลับมาใหม่ ในวันเพ็นเทคอสต์ เขาเทศนาสั่งสอนและมีประชาชน 3,000 คน มาเชื่อพระคริสต์ (กจ.2:14,41) เปโตรกลับมามีชีวิตที่เกิดผลอีกครั้ง เพราะความเชื่อของเขาได้รับการสร้างใหม่ เขาระมัดระวังสิ่งที่เขาพูด และ

เป็นพยานเพื่อพระคริสต์คุณกำลังต่อสู้อยู่หรือ? ถ้าเปโตรยังกลับมาใหม่ได้ คุณก็ทำได้เหมือนกัน – JDB

จงจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจะได้กลับสู่ความสมบูรณ์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.