อดกลั้นเพื่อจะเป็นคนอดทน

วันที่ 14-5-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าพเจ้าคอยพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์ – สดุดี 130:5

อ่าน: สดุดี 130:1-8

อ่่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 พงศ์กษัตริย์ 19-21; ยอห์น 4:1-30

“แต่หนูอยากได้ของหวานเดี๋ยวนี้!” “เมื่อไหร่จะถึงสักที!?” “เราเปิดของขวัญได้หรือยังคะ!?” เด็กๆ มักจะอยากได้ของทันที แต่เมื่อเราโตขึ้น เราเรียนรู้ที่จะรอคอย นักเรียนแพทย์รอคอยผ่านการฝึกหัด พ่อแม่รอคอยด้วยความหวังว่าลูกที่หนีออกจากบ้านจะกลับคืนมา เรารอคอยเมื่อสิ่งนั้นคุ้มค่าที่จะรอ และระหว่างการรอคอยเราเรียนรู้ที่จะอดทน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ต้องการให้เราเติบโตในความเชื่อ ซึ่งอาจหมายถึงการล่าช้าที่อาจดูเหมือนเป็นการทดลอง ความอดทนคือเครื่องหมายหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นคุณภาพที่จะพัฒนาได้โดยผ่านกาลเวลาเท่านั้น

มีคำอธิษฐานมากมายในพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรอคอย ยาโคบรอคอยถึง 7 ปี กว่าจะพบผู้ที่จะมาเป็นภรรยาและต้องทำงานอีก 7 ปี เพราะถูกพ่อตาหลอก (ปฐก.29:15-20) ชนชาติอิสราเอลรอคอยถึง 4 ศตวรรษกว่าจะได้รับการปลดปล่อย โมเสสรอคอยถึง 4 ทศวรรษ กว่าจะได้รับการทรงเรียกให้นำชนชาติอิสราเอล และรอคอยอีก 4 ทศวรรษที่จะไปถึงดินแดนพันธสัญญา ซึ่งเขาไม่ได้เข้าไป

“จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า” ผู้เขียนสดุดีกล่าว (สดด.130:6) เป็นภาพของคนยามนับนาทีคอยให้เวลาทำงานสิ้นสุดลง

ผมอธิษฐานทูลขอความอดทนเพื่อยืนหยัดต่อต้านการทดลอง เพื่อเตรียมพร้อม เพื่อมีความหวังต่อไป และเชื่อต่อไป ผมอธิษฐานทูลขอความอดทนเพื่อจะได้เป็นคนที่อดทน – PY

พระเจ้าไม่ค่อยจะกระทำสิ่งยิ่งใหญ่อย่างเร่งรีบ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้าคอยพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์ – สดุดี 130:5

อ่าน: สดุดี 130:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 19-21; ยอห์น 4:1-30

“แต่หนูอยากได้ของหวานเดี๋ยวนี้!” “เมื่อไหร่จะถึงสักที!?” “เราเปิดของขวัญได้หรือ ยังคะ!?” เด็กๆ มักจะอยากได้ของทันที แต่เมื่อเราโตขึ้น เราเรียนรู้ที่จะรอคอย นักเรียนแพทย์ รอคอยผ่านการฝึกหัด พ่อแม่รอคอยด้วยความหวังว่าลูกที่หนีออกจากบ้านจะกลับคืนมา เรารอคอยเมื่อสิ่งนั้นคุ้มค่าที่จะรอ และระหว่างการรอคอย เราเรียนรู้ที่จะอดทน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ต้องการให้เราเติบโตในความเชื่อ ซึ่งอาจหมายถึงการล่าช้าที่อาจดูเหมือนเป็นการทดลอง ความอดทนคือเครื่องหมายหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นคุณภาพที่จะพัฒนาได้โดยผ่านกาลเวลาเท่านั้น

มีคำอธิษฐานมากมายในพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้น จากการที่ต้องรอคอย ยาโคบรอคอยถึง 7 ปี กว่าจะพบผู้ที่จะมาเป็นภรรยาและต้องทำงานอีก 7 ปี เพราะถูกพ่อตาหลอก (ปฐก.29:15-20) ชนชาติอิสราเอลรอคอยถึง 4 ศตวรรษกว่าจะได้รับการปลดปล่อย โมเสสรอคอยถึง 4 ทศวรรษ กว่าจะได้รับการทรงเรียกให้นำชนชาติอิสราเอล และรอคอยอีก 4 ทศวรรษที่จะไปถึงดินแดนพันธสัญญา ซึ่งเขาไม่ได้เข้าไป

“จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า” ผู้เขียนสดุดีกล่าว (สดด.130:6) เป็นภาพของคนยามนับนาทีคอยให้เวลาทำงานสิ้นสุดลง

ผมอธิษฐานทูลขอความอดทนเพื่อยืนหยัดต่อต้านการทดลอง เพื่อเตรียมพร้อม เพื่อมีความหวังต่อไป และเชื่อต่อไป ผมอธิษฐานทูลขอความอดทน เพื่อจะได้เป็นคนที่อดทน – PY

พระเจ้าไม่ค่อยจะกระทำสิ่งยิ่งใหญ่อย่างเร่งรีบ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง