ให้อาหารตัวเอง

วันที่ 1-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว – ฮีบรู 5:12

อ่าน: ฮีบรู 5:12-6:2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 13-15; ลูกา 6:27-49

ลูกนกอินทรีกำลังหิวและพ่อแม่ของมันก็ดูเหมือนไม่ใส่ใจ ลูกตัวโตที่สุดตัดสินใจแก้ปัญหาหิวด้วยการจิกกิ่งไม้ เห็นได้ชัดว่ามันคงไม่อร่อย เพราะหลังจากนั้นไม่นานมันก็เลิก

สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจในภาพชีวิตน้อยๆ นี้ที่ถ่ายทอดสดมาจากสวนพฤกษศาสตร์นอร์ฟอล์คก็คือ มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งวางอยู่ข้างหลังลูกนกเหล่านั้น แต่พวกมันยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการหาอาหารกินเอง พวกมันยังต้องพึ่งพ่อแม่ให้ฉีกอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ และป้อนให้มันกินแต่ภายในไม่กี่สัปดาห์ พ่อแม่ก็จะสอนลูกๆ ให้หาอาหารเอง ซึ่งเป็นบทเรียนเพื่อการอยู่รอดบทแรกๆ ถ้าพวกลูกนกไม่เรียนรู้ทักษะนี้ พวกมันก็จะไม่สามารถอยู่รอดด้วยตัวเองได้

ผู้เขียนฮีบรูพูดถึงปัญหาคล้ายๆ กันนี้ ในฝ่ายวิญญาณ คนบางคนในคริสตจักรยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้านจิตวิญญาณ พวกเขายังไม่รู้จักแยกแยะระหว่างดีกับชั่ว (ฮบ.5:14) เช่นเดียวกับลูกนกเหล่านั้น พวกเขายังไม่รู้ความแตกต่างระหว่างกิ่งไม้กับปลา พวกเขายังต้องรอให้คนอื่นมาป้อนอาหารให้ แทนที่จะกินอาหารเองและป้อนให้คนอื่นด้วย (ฮบ.5:12)

แม้การรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากนักเทศน์และอาจารย์จะเป็นเรื่องดี แต่เราต้องรู้จักหาอาหารเองเพื่อการเติบโตและการอยู่รอดฝ่ายวิญญาณด้วย – JAL

การเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องพึ่งอาหารแข็งจากพระวจนะของพระเจ้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว – ฮีบรู 5:12

อ่าน: ฮีบรู 5:12-6:2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 13-15; ลูกา 6:27-49

ลูกนกอินทรีกำลังหิวและพ่อแม่ของมันก็ดู เหมือนไม่ใส่ใจ ลูกตัวโตที่สุดตัดสินใจแก้ปัญหาหิวด้วยการจิกกิ่งไม้ เห็นได้ชัดว่ามัน คงไม่อร่อย เพราะหลังจากนั้นไม่นานมันก็เลิก สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจในภาพชีวิตน้อยๆนี้ ที่ถ่ายทอดสดมาจากสวนพฤกษศาสตร์นอร์ฟอล์คก็คือ มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งวางอยู่ข้างหลัง ลูกนกเหล่านั้น แต่พวกมันยังไม่ได้เรียนรู้เรื่อง การหาอาหารกินเอง พวกมันยังต้องพึ่งพ่อแม่ ให้ฉีกอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ และป้อนให้มันกิน แต่ภายในไม่กี่สัปดาห์ พ่อแม่ก็จะสอนลูกๆ ให้หาอาหารเอง ซึ่งเป็นบทเรียนเพื่อการอยู่รอด บทแรกๆ ถ้าพวกลูกนกไม่เรียนรู้ทักษะนี้ พวกมันก็จะไม่สามารถอยู่รอดด้วยตัวเองได้

ผู้เขียนฮีบรูพูดถึงปัญหาคล้ายๆ กันนี้ใน ฝ่ายวิญญาณ คนบางคนในคริสตจักรยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้านจิตวิญญาณ พวกเขายังไม่รู้จักแยกแยะระหว่างดีกับชั่ว (ฮบ.5:14) เช่นเดียวกับลูกนกเหล่านั้น พวกเขายังไม่รู้ความแตกต่างระหว่างกิ่งไม้กับปลา พวกเขายังต้องรอให้คนอื่นมาป้อนอาหารให้ แทนที่จะกิน อาหารเองและป้อนให้คนอื่นด้วย (ข้อ 12)

แม้การรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากนักเทศน์และอาจารย์จะเป็นเรื่องดี แต่เราต้องรู้จักหาอาหารเองเพื่อการเติบโตและการอยู่รอดฝ่ายวิญญาณด้วย -JAL

การเติบโตฝ่ายวิญญาณ ต้องพึ่งอาหารแข็งจากพระวจนะของพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง