ใช้พระคุณในทางที่ผิด?

วันที่ 30-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน – โรม 6:12

อ่าน: โรม 6:1-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 8-9; ลูกา 21:1-19

เปาโลกล่าวในโรม 5:20 ว่า “ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น” แนวความคิดนี้ได้เปิดประตูสู่การถกเถียงทางศาสนศาสตร์ ผู้เขียนพระธรรมยูดาจึงเตือนว่า เราอาจจะ “ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้า” (ยด.4) แล้วคุณจะทำดีไปทำไม ถ้ารู้ว่าจะได้รับการอภัยบาป? แม้เราอาจจะเน้นเรื่องการกลับใจใหม่ แต่ก็ไม่สามารถลบล้างความคิดอันตรายนี้ให้หมดไปได้

ในโรม 6 เปาโลกล่าวตรงประเด็นว่า “ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป เพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ” ท่านตอบสั้นๆ ได้ใจความว่า “อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย” (รม.6:1-2) ท่านยังเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างความตายและชีวิตว่า “พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้” (รม.6:2) คริสเตียนที่เข้าสู่ชีวิตใหม่แล้ว ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับความบาปอีกต่อไป

แต่ความชั่วร้ายไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายเสมอไป ความบาปจึงอาจดูน่าดึงดูดใจสำหรับเรา

เปาโลตระหนักถึงสิ่งนี้ ท่านจึงให้คำแนะนำว่า “ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” และ “อย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน” (รม.6:11-12)

หากเราเข้าใจในความอัศจรรย์ของความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราแล้ว เราก็คงจะใช้วันเวลาของเรา เพื่อพยายามใคร่ครวญและบอกเล่าพระคุณของพระองค์ แทนที่จะใช้พระคุณในทางที่ผิด – PY

พระเจ้าไม่ได้ไถ่เราด้วยพระคุณ
เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างเสื่อมเสีย – เฟเบอร์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบ งำกายที่ต้องตายของท่าน – โรม 6:12

อ่าน: โรม 6:1-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 8-9; ลูกา 21:1-19

เปาโลกล่าวในโรม 5:20 ว่า “ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น” แนวความคิดนี้ได้เปิดประตูสู่การถกเถียง ทางศาสนศาสตร์ ผู้เขียนพระธรรมยูดาจึงเตือนว่า เราอาจจะ “ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้า” (ยด.4) แล้วคุณจะทำดีไปทำไม ถ้ารู้ว่าจะได้รับการอภัยบาป? แม้เราอาจจะเน้นเรื่องการกลับใจใหม่ แต่ก็ไม่สามารถลบล้างความคิดอันตรายนี้ให้หมดไปได้

ในโรม 6 เปาโลกล่าวตรงประเด็นว่า “ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป เพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ” ท่านตอบสั้นๆ ได้ใจความว่า “อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย” (ข้อ 1-2) ท่านยังเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างความตายและชีวิตว่า “พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้” (ข้อ 2) คริสเตียนที่เข้าสู่ชีวิตใหม่แล้ว ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับความบาปอีกต่อไป

แต่ความชั่วร้ายไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายเสมอไป ความบาปจึง อาจดูน่าดึงดูดใจสำหรับเรา เปาโลตระหนักถึงสิ่งนี้ ท่านจึงให้คำแนะนำว่า “ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” และ “อย่าให้บาป ครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน” (ข้อ 11-12)

หากเราเข้าใจในความอัศจรรย์ของความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราแล้ว เราก็คงจะใช้วันเวลาของเรา เพื่อพยายามใคร่ครวญและบอกเล่าพระคุณของพระองค์ แทนที่จะใช้พระคุณในทางที่ผิด – PY

พระเจ้าไม่ได้ไถ่เราด้วยพระคุณ เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างเสื่อมเสีย – เฟเบอร์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง