ใครหนอ

วันที่ 17-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ขอให้[พระองค์]ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ – ลูกา 19:38

อ่าน: ลูกา 19:28-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 1-2; ลูกา 14:1-24

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนเบียดเสียดกับผู้ชมมากมายบนถนนดิน ผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าคุณเขย่งปลายเท้าเพื่อจะมองดูว่าใครกำลังมา แล้วคุณก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งขี่ลามาแต่ไกล เมื่อเขาเข้ามาใกล้ ผู้คนพากันปูเสื้อผ้าของตนบนถนน ทันใดนั้นคุณได้ยินเสียงกิ่งไม้หักอยู่ด้านหลัง ชายคนหนึ่งกำลังตัดใบปาล์มแล้วผู้คนก็นำมันมาปูทางให้กับลาตัวนั้น

ผู้ติดตามพระเยซูกระตือรือร้นในการถวายเกียรติแด่พระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มไม่กี่วันก่อนทรงถูกตรึงที่กางเขน ฝูงชนเปรมปรีดิ์และสรรเสริญพระเจ้าเพราะ “บรรดามหกิจซึ่งเขาได้เห็นนั้น” (ลก.19:37) สาวกของพระเยซู ที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ พากันร้องว่า “ขอให้พระมหากษัตริย์ ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” (ลก.19:38) ความร้อนรนของพวกเขาส่งผลต่อประชาชนในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึง “ประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่า ‘ใครหนอ’” (มธ.21:10)

ทุกวันนี้ ผู้คนยังคงอยากรู้เรื่องราวของพระเยซู แม้เราไม่อาจใช้ใบปาล์มปูทางให้พระองค์ หรือตะโกนสรรเสริญพระองค์โดยตรง แต่เราสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ โดยการพูดถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน (กท.6:2) อดทนต่อการดูหมิ่น (1 ปต.4:14-16) และรักซึ่งกันและกันให้มาก (1 ปต.4:8) แล้วเราต้องพร้อมที่จะตอบต่อผู้ชมทั้งหลายที่ถามว่า “พระเยซูคือใคร” – JBS

เมื่อเราเรียกพระองค์ว่าพระบิดาของเรา และดำเนินชีวิตเหมือน
พระบุตรของพระเจ้า เราก็กำลังยกย่องพระนามของพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ขอให้[พระองค์]ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผเป็นเจ้าทรงพระเจริญ -ลูกา 19:38

อ่าน: ลูกา 19:28-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 1-2; ลูกา 14:1-24

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนเบียดเสียดกับผู้ชมมากมายบนถนนดิน ผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าคุณเขย่งปลายเท้าเพื่อจะมองดูว่าใครกำลังมา แล้วคุณก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งขี่ลามาแต่ไกล เมื่อเขาเข้ามาใกล้ ผู้คนพากันปูเสื้อผ้าของตนบนถนน ทันใดนั้นคุณได้ยินเสียงกิ่งไม้ หักอยู่ด้านหลัง ชายคนหนึ่งกำลังตัดใบปาล์ม แล้วผู้คนก็นำมันมาปูทางให้กับลาตัวนั้น

ผู้ติดตามพระเยซูกระตือรือร้นในการถวายเกียรติแด่พระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มไม่กี่วันก่อนทรงถูกตรึงที่กางเขน ฝูงชนเปรมปรีดิ์และสรรเสริญพระเจ้าเพราะ “บรรดามหกิจซึ่งเขาได้เห็นนั้น” (ลก.19:37) สาวกของพระเยซูที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ พากันร้องว่า “ขอให้พระมหากษัตริย์ ผู้ที่เสด็จมา ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” (ข้อ 38) ความร้อนรนของพวกเขาส่งผลต่อประชาชนในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึง “ประชาชนทั่วทั้งกรุง ก็พากันแตกตื่นถามว่า ‘ใครหนอ’” (มธ.21:10)

ทุกวันนี้ ผู้คนยังคงอยากรู้เรื่องราวของพระเยซู แม้เราไม่อาจใช้ใบปาล์ม ปูทางให้พระองค์ หรือตะโกนสรรเสริญพระองค์โดยตรง แต่เราสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ โดยการพูดถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน (กท.6:2) อดทนต่อการดูหมิ่น (1 ปต.4:14-16) และรักซึ่งกันและกันให้มาก (ข้อ 8) แล้วเราต้องพร้อมที่จะตอบต่อผู้ชมทั้งหลายที่ถามว่า “พระเยซูคือใคร” – JBS

เมื่อเราเรียกพระองค์ว่าพระบิดาของเรา และดำเนินชีวิตเหมือน พระบุตรของพระเจ้า เราก็กำลังยกย่องพระนามของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง