เป้าหมายแห่งความดีของพระเจ้า

วันที่ 18-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย และอำนวยพรแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้พระพักตร์ฉายสว่างแก่ข้าพระองค์ – สดุดี 67:1

อ่าน: สดุดี 67

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 3-5; ลูกา 14:25-35

ตอนผมเป็นเด็ก เรามักจะร้องเพลงบทหนึ่งในชั้นเรียนรวีวารศึกษา ที่ว่า “พระเจ้าทรงดีต่อฉัน! พระเจ้าทรงดีต่อฉัน! ทรงจับมือฉันและช่วยฉันยืนขึ้น! พระเจ้าทรงดีต่อฉัน!”

ผมอยากบอกตามตรงว่า ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดี และทรงยินดีที่ได้กระทำสิ่งดีเพื่อประชากรของพระองค์ ในเวลาที่มีปัญหา พระองค์ทรงจับมือของเรา และช่วยให้เรายืนขึ้นต่อต้านการโจมตีของความทุกข์ยากในชีวิตจริงๆ แต่ผมสงสัยว่าคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าทำไมพระองค์ทรงแสนดี คงไม่ใช่เพราะเราคู่ควรหรือเพราะทรงรู้สึกว่าต้องการให้เรารักและภักดีต่อพระองค์เป็นการตอบแทนอย่างแน่นอน

ผู้เขียนสดุดีอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าอวยพรเขาเพื่อ “พระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก ความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น” (สดด.67:2) พระพรที่มาจากพระเจ้าทุกวัน คือข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดี และห่วงใยประชากรของพระองค์ แต่โลกจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร หากเราไม่เคยสรรเสริญพระองค์ในสิ่งดีที่ทรงกระทำเพื่อเรา (สดด.67:3)

ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรคุณในครั้งต่อไป จงหาหนทางที่เหมาะสมที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ การเอาแต่รับพระพรโดยไม่เคยบอกกล่าวถึงความดีของพระองค์ เป็นการลดคุณค่าของของขวัญแห่งพระคุณที่มีอยู่ในชีวิตของเรา – JS

พระเจ้าทรงแสนดี จงให้ผู้คนใกล้ชิดคุณ
ได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของคุณ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ขอพระเจ้าทรงพระเมตตา ต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย และ อำนวยพรแก่ข้าพระองค์ ขอ พระองค์ทรงให้พระพักตร์ ฉายสว่างแก่ข้าพระองค์ – สดุดี 67:1

อ่าน: สดุดี 67

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 3-5; ลูกา 14:25-35

ตอนผมเป็นเด็ก เรามักจะร้องเพลงบทหนึ่ง ในชั้นเรียนรวีวารศึกษา ที่ว่า “พระเจ้า ทรงดีต่อฉัน! พระเจ้าทรงดีต่อฉัน! ทรงจับมือฉัน และช่วยฉันยืนขึ้น! พระเจ้าทรงดีต่อฉัน!”

ผมอยากบอกตามตรงว่า ผมเชื่อว่าพระเจ้า ทรงแสนดี และทรงยินดีที่ได้กระทำสิ่งดีเพื่อ ประชากรของพระองค์ ในเวลาที่มีปัญหา พระ องค์ทรงจับมือของเรา และช่วยให้เรายืนขึ้นต่อ ต้านการโจมตีของความทุกข์ยากในชีวิตจริงๆ แต่ผมสงสัยว่าคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า ทำไมพระองค์ทรงแสนดี คงไม่ใช่เพราะเราคู่ควร หรือเพราะทรงรู้สึกว่าต้องการให้เรารักและภักดี ต่อพระองค์เป็นการตอบแทนอย่างแน่นอน

ผู้เขียนสดุดีอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าอวยพร เขาเพื่อ “พระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักใน แผ่นดินโลก ความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น” (สดด. 67:2) พระพรที่มาจากพระเจ้าทุกวัน คือข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดี และห่วงใยประชากรของพระองค์ แต่โลกจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร หากเราไม่เคยสรรเสริญ พระองค์ในสิ่งดีที่ทรงกระทำเพื่อ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงอวยพรคุณในครั้งต่อไป จงหาหนทางที่เหมาะสม ที่จะถวายเกียรติเรา (ข้อ 3)

แด่พระองค์ การเอาแต่รับพระพรโดยไม่เคยบอกกล่าวถึง ความดีของพระองค์ เป็นการลดคุณค่าของของขวัญแห่งพระคุณที่มีอยู่ใน ชีวิตของเรา – JS

พระเจ้าทรงแสนดี จงให้ผู้คนใกล้ชิดคุณ ได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของคุณ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง