เป็นขึ้นและมีชีวิต

วันที่ 25-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต – ยอห์น 11:25

อ่าน: 1 โครินธ์ 15:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 21-22; ลูกา 18:24-43

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต” พระองค์ไม่เพียงตรัสเท่านั้น แต่พระองค์ทรงยืนยันด้วยการฟื้นขึ้นจากความตาย

จอร์จ แมคโดนัลด์ เขียนไว้ว่า “หากคุณเชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงฟื้นขึ้นจากความตาย อนาคตทั้งหมดของคุณ ก็สว่างด้วยแสงอรุณแห่งนิรันดร์กาล ซึ่งส่องพ้นเนินเขาแห่งชีวิต และเต็มไปด้วยความหวัง ที่เป็นดั่งจินตนาการสูงสุด ซึ่งแม้แต่นักประพันธ์ก็ยังนึกภาพไม่ออก”

พระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงฟื้นขึ้นจากตาย และการฟื้นคืนพระชนม์เป็นหลักประกันว่า พระเจ้าจะทรงรับเราไปจากโลกนี้ ผู้ที่คิด รู้สึก จดจำ และรับรู้หลักประกันนี้ จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

การมีชีวิตอยู่ตลอดไปหมายถึง การดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจในนิรันดร์กาล ซึ่งพระเจ้าทรงใส่ไว้ในใจของเรา คือ มั่นใจว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบผู้เชื่อที่เรารักซึ่งตายจากเราไป อีกทั้งดำเนินชีวิตในโลกอย่างมีความหวังได้สัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงรักเรา และประทานสิ่งสารพัดเพื่อให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ตลอดไป

ส่วนผมเข้าใจว่า เรามีทั้งชีวิตในโลกนี้และชีวิตหลังความตาย เราจึงไม่จำเป็นต้อง “ได้ทุกอย่าง” ในตอนนี้ เราสามารถอยู่ในร่างกายที่แตกหักและทรุดโทรมได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เราอดทนได้ต่อความยากจนและความยากลำบากซึ่งชั่วคราวเราสามารถเผชิญความเหงา ปวดร้าวใจ และความเจ็บปวดไประยะเวลาหนึ่ง เพราะเหตุใดหรือ? เพราะเราจะได้บังเกิดครั้งที่สองเป็นชีวิตในสวรรค์นิรันดร – DHR

การฟื้นขึ้นจากความตาย
คือรากฐานแห่งความเชื่อของเรา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็น ขึ้นและมีชีวิต – ยอห์น 11:25

อ่าน: 1 โครินธ์ 15:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 21-22; ลูกา 18:24-43

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวง เป็นขึ้นและมีชีวิต” พระองค์ไม่เพียงตรัสเท่านั้น แต่พระองค์ทรงยืนยันด้วยการฟื้นขึ้นจากความตาย

จอร์จ แมคโดนัลด์ เขียนไว้ว่า “หากคุณเชื่อ ว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรง ฟื้นขึ้นจากความตาย อนาคตทั้งหมดของคุณ ก็สว่างด้วยแสงอรุณแห่งนิรันดร์กาล ซึ่งส่องพ้นเนินเขาแห่งชีวิต และเต็มไปด้วยความหวัง ที่เป็นดั่งจินตนาการสูงสุด ซึ่งแม้แต่นักประพันธ์ก็ยังนึกภาพไม่ออก”

พระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรง ฟื้นขึ้นจากตาย และการฟื้นคืนพระชนม์เป็นหลัก ประกันว่า พระเจ้าจะทรงรับเราไปจากโลกนี้ ผู้ที่คิด รู้สึก จดจำ และรับรู้หลักประกันนี้ จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

การมีชีวิตอยู่ตลอดไปหมายถึง การดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจในนิรันดร์กาล ซึ่งพระเจ้าทรงใส่ไว้ในใจของเรา คือ มั่นใจว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบ ผู้เชื่อที่เรารักซึ่งตายจากเราไป อีกทั้งดำเนินชีวิตในโลกอย่างมีความหวัง ได้สัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงรักเรา และประทานสิ่งสารพัดเพื่อให้เรา ได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ตลอดไป

ส่วนผมเข้าใจว่า เรามีทั้งชีวิตในโลกนี้และชีวิตหลังความตาย เราจึงไม่ จำเป็นต้อง “ได้ทุกอย่าง” ในตอนนี้ เราสามารถอยู่ในร่างกายที่แตกหักและทรุดโทรมได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เราอดทนได้ต่อความยากจนและความยาก ลำบากซึ่งชั่วคราวเราสามารถเผชิญความเหงา ปวดร้าวใจ และความเจ็บ ปวดไประยะเวลาหนึ่ง เพราะเหตุใดหรือ? เพราะเราจะได้บังเกิดครั้งที่สอง เป็นชีวิตในสวรรค์นิรันดร – DHR

การฟื้นขึ้นจากความตาย คือรากฐานแห่งความเชื่อของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง