เกลียดชังพระเจ้า

วันที่ 28-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีใจชั่ว – โรม 1:28

อ่าน: 2 ทิโมธี 2:23-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 3-5; ลูกา 20:1-26

ไม่นานมานี้ ผมได้ฟังหนังสือเสียงเล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดยผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหัวรุนแรงคนหนึ่ง ผู้เขียนได้อ่านงานของตนเองด้วยท่าทีมุ่งร้าย เสียดสี และดูหมิ่น ทำให้ผมสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงโกรธเคืองถึงเพียงนี้

พระคัมภีร์บอกเราว่า การปฏิเสธพระเจ้าจะนำไปสู่ท่าทีที่เกลียดชังพระองค์ “และเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักพระเจ้า พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีใจชั่ว… [จนกระทั่ง] เกลียดชังพระเจ้า” (รม.1:28-30)

การหันหลังให้กับพระเจ้าไม่ได้หมายถึงการวางตัวเป็นกลาง ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหัวรุนแรงคนนี้ ได้แสดงตัวชัดเจนว่าอยากจะกำจัดข้ออ้างอิงใดๆ ที่พูดถึงพระผู้สร้างให้หมดไปเสียจากวัฒนธรรม

เมื่อเราได้ยินเรื่องของผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าซึ่งพยายามกำจัดไม้กางเขนหรือบัญญัติสิบประการไปจากสังคม เรามักจะตอบสนองความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อพระเจ้า ด้วยความเกลียดชัง แต่เราได้รับคำเตือนให้ปกป้องความจริงด้วยท่าทีแห่งความรัก “ชี้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพ ว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงซึ่งความจริง” (2 ทธ.2:25)

หากคราวหน้าคุณได้เห็นการกระทำ หรือได้ยินคำพูดของผู้ที่เกลียดชังพระเจ้า จงตรวจสอบท่าทีของคุณ แล้วทูลขอวิญญาณแห่งความถ่อมสุภาพจากพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อผู้ต่อต้านให้เขาได้เข้าใจความจริง – HDF

จงปกป้องความจริงด้วยความรัก

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขา มีใจชั่ว – โรม 1:28

อ่าน: 2 ทิโมธี 2:23-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 3-5; ลูกา 20:1-26

ไม่นานมานี้ ผมได้ฟังหนังสือเสียงเล่มหนึ่ง ซึ่งเขียนโดยผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหัวรุนแรงคนหนึ่ง ผู้เขียนได้อ่านงานของตนเองด้วยท่าที มุ่งร้าย เสียดสี และดูหมิ่น ทำให้ผมสงสัยว่า เหตุใดเขาจึงโกรธเคืองถึงเพียงนี้

พระคัมภีร์บอกเราว่า การปฏิเสธพระเจ้าจะนำไปสู่ท่าทีที่เกลียดชังพระองค์ “และเพราะเขา ไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักพระเจ้า พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีใจชั่ว… [จนกระทั่ง] เกลียดชังพระเจ้า” (รม.1:28-30)

การหันหลังให้กับพระเจ้าไม่ได้หมายถึงการ วางตัวเป็นกลาง ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหัวรุนแรงคนนี้ ได้แสดงตัวชัดเจนว่า อยากจะกำจัดข้ออ้างอิงใดๆที่พูดถึงพระผู้สร้าง ให้หมดไปเสียจากวัฒนธรรม

เมื่อเราได้ยินเรื่องของผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า ซึ่งพยายามกำจัดไม้กางเขนหรือบัญญัติสิบประการไปจากสังคม เรามัก จะตอบสนองความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อพระเจ้า ด้วยความเกลียดชัง แต่เราได้รับคำเตือนให้ปกป้องความจริงด้วยท่าทีแห่งความรัก “ชี้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพ ว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจ และมาถึงซึ่งความจริง” (2 ทธ.2:25)

หากคราวหน้าคุณได้เห็นการกระทำ หรือได้ยินคำพูดของผู้ที่เกลียดชังพระเจ้า จงตรวจสอบท่าทีของคุณ แล้วทูลขอวิญญาณแห่งความถ่อมสุภาพ จากพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อผู้ต่อต้านให้เขาได้เข้าใจความจริง – HDF

จงปกป้องความจริงด้วยความรัก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง