ลมปราณแห่งชีวิต

วันที่ 14-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า – โยบ 33:4

อ่าน: สดุดี 139:13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 25-26; ลูกา 12:32-59

ในหนังสือเรื่อง ชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ เดวิด เบิร์กเล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายของเขาระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงหลังจากผ่าตัดเปิดหัวใจครั้งที่สอง เขารู้สึกเจ็บปวดมากจนแทบหายใจไม่ได้ เมื่อรู้สึกว่าเขากำลังจะจากไป เขาจึงอธิษฐานเป็นครั้งสุดท้าย เชื่อวางใจพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่ยกโทษบาปให้กับเขา

เดวิดกำลังคิดว่าเขาคงจะได้พบพ่อซึ่งเสียไปหลายปีก่อน ตอนที่พยาบาลถามว่าเขารู้สึกอย่างไร เขาตอบว่า “ตอนนี้ผมไม่เป็นไรแล้ว” และอธิบายว่าเขาพร้อมจะไปสวรรค์พบกับพระเจ้า แต่เธอตอบว่า “ต้องไม่ใช่ตอนที่ฉันเข้าเวร!” ไม่ช้าหมอก็ผ่าอกเขาอีกครั้งเอาของเหลวออกไปสองลิตร จากนั้นเดวิดก็เริ่มหายเป็นปกติ

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะใคร่ครวญว่านาทีสุดท้ายในชีวิตของเราจะเป็นเช่นไร แต่ผู้ที่ “ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า” มั่นใจได้ว่าเขา “จะเป็นสุข” (วว.14:13) และความตายของพวกเขา “สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้า” (สดด.116:15)

พระเจ้าทรงออกแบบวันเวลาของเราก่อนที่เราจะเกิดเสียอีก (สดด.139:16) และเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็เพราะ “ลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า” (โยบ.33:4) แม้เราจะไม่รู้ว่าเรามีลมหายใจเหลืออยู่อีกเท่าไร แต่เราวางใจ เมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงทราบ – CHK

เราอยู่ในการดูแลของพระเจ้า
ตั้งแต่ลมหายใจแรกจวบจนลมหายใจสุดท้าย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระวิญญาณของพระเจ้าได้ ทรงสร้างข้าพเจ้า และลม ปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า -โยบ 33:4

อ่าน: สดุดี 139:13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 25-26; ลูกา 12:32-59

ในหนังสือเรื่อง ชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ เดวิด เบิร์กเล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายของเขา ระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงหลังจากผ่าตัดเปิดหัวใจครั้งที่สอง เขารู้สึกเจ็บปวดมากจนแทบหายใจไม่ได้ เมื่อรู้สึกว่าเขากำลังจะจากไป เขาจึงอธิษฐานเป็นครั้งสุดท้าย เชื่อวางใจ พระเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่ยกโทษบาปให้กับเขา

เดวิดกำลังคิดว่าเขาคงจะได้พบพ่อซึ่งเสียไปหลายปีก่อน ตอนที่พยาบาลถามว่าเขารู้สึกอย่างไร เขาตอบว่า “ตอนนี้ผมไม่เป็นไรแล้ว” และอธิบายว่าเขาพร้อมจะไปสวรรค์พบกับพระเจ้า แต่เธอตอบว่า “ต้องไม่ใช่ตอนที่ฉันเข้าเวร!” ไม่ช้าหมอก็ผ่าอกเขาอีกครั้งเอาของเหลว ออกไปสองลิตร จากนั้นเดวิดก็เริ่มหายเป็นปกติ

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะใคร่ครวญว่านาที สุดท้ายในชีวิตของเราจะเป็นเช่นไร แต่ผู้ที่ “ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า” มั่นใจได้ว่าเขา “จะเป็นสุข” (วว.14:13) และความตายของพวกเขา “สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้า” (สดด.116:15)

พระเจ้าทรงออกแบบวันเวลาของเราก่อนที่เราจะเกิดเสียอีก (สดด.139:16) และเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็เพราะ “ลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า” (โยบ.33:4) แม้เราจะไม่รู้ว่าเรามีลมหายใจเหลืออยู่อีกเท่าไร แต่เราวางใจ เมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงทราบ – CHK

เราอยู่ในการดูแลของพระเจ้า ตั้งแต่ลมหายใจแรกจวบจนลมหายใจสุดท้าย ์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง