รู้น้ำพระทัยพระเจ้า

วันที่ 20-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

…เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม – โรม 12:2

เอเฟซัส 5:17-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 9-11; ลูกา 15:11-32

ชายหนุ่มที่กำลังเผชิญอนาคต และความไม่แน่นอนว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สรุปไว้ว่า “ไม่มีใครรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า” เขาพูดถูกหรือไม่? การที่เราไม่อาจรู้ชัดเกี่ยวกับอนาคตหมายความว่าเราไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าหรือ?

เมื่อพูดถึงเรื่องการรู้น้ำพระทัยพระเจ้า เรามักคิดถึงเรื่องที่เฉพาะเจาะจงในอนาคตเพียงบางเรื่องเท่านั้น จริงอยู่ที่ในแง่หนึ่งเราต้องแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงแต่ในอีกแง่หนึ่ง สิ่งที่สำคัญคือทุกวันเราต้องกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่มีบอกไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ตัวอย่างเช่น พระเจ้าประสงค์ให้เราประพฤติดีต่อผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์ (1 ปต.2:15) ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี (1 ธส.5:18) เป็นคนบริสุทธิ์ เว้นจากการล่วงประเวณี (1 ธส.4:3) ดำเนินชีวิตภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (อฟ.5:18) ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ (อฟ.5:19) และยอมฟังผู้เชื่อคนอื่น (อฟ.5:21)

เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องเหล่านี้และเรื่องอื่นๆ เราก็จะมีชีวิตเหมือนกับที่โรม 12:2 เรียกว่า “ดี…ที่ชอบพระทัย และ…ดียอดเยี่ยม” การดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงยิ้มได้อย่างพอพระทัย นำไปสู่การทรงนำของพระองค์ในอนาคต

ขณะที่เราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องอนาคต เราจะต้องประพฤติตามสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วด้วย – JDB

จงรักและเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวัน
แล้วพระองค์จะสำแดงอนาคตให้แก่คุณ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

…เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำ พระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบ พระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม – โรม 12:2

อ่าน: เอเฟซัส 5:17-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 9-11; ลูกา 15:11-32

ชายหนุ่มที่กำลังเผชิญอนาคต และความไม่แน่นอนว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สรุปไว้ว่า “ไม่มีใครรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า” เขาพูดถูกหรือไม่? การที่เราไม่อาจรู้ชัดเกี่ยวกับอนาคต หมายความว่าเราไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าหรือ?

เมื่อพูดถึงเรื่องการรู้น้ำพระทัยพระเจ้า เรามักคิดถึงเรื่องที่เฉพาะเจาะจงในอนาคตเพียงบางเรื่องเท่านั้น จริงอยู่ที่ในแง่หนึ่งเราต้องแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง แต่ในอีกแง่หนึ่ง สิ่งที่สำคัญคือทุกวันเราต้อง กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่มีบอกไว้ อย่างชัดเจนแล้ว

ตัวอย่างเช่น พระเจ้าประสงค์ให้เราประพฤติ ดีต่อผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์ (1 ปต.2:15) ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี (1 ธส.5:18) เป็นคนบริสุทธิ์ เว้นจากการล่วงประเวณี (1 ธส.4:3) ดำเนินชีวิตภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (อฟ.5:18) ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ (ข้อ 19) และยอมฟังผู้เชื่อคนอื่น (ข้อ 21)

เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องเหล่านี้และเรื่องอื่นๆ เราก็จะมีชีวิตเหมือน กับที่โรม 12:2 เรียกว่า “ดี…ที่ชอบพระทัย และ…ดียอดเยี่ยม” การดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงยิ้มได้อย่างพอพระทัย นำไปสู่การทรงนำของพระองค์ในอนาคต ขณะที่เราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องอนาคต เราจะต้องประพฤติตามสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วด้วย – JDB

จงรักและเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวัน แล้วพระองค์จะสำแดงอนาคตให้แก่คุณ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง