พลังของดวงดาว

วันที่ 29-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เจ้ารู้กฎของฟ้าสวรรค์หรือเปล่า เจ้าตั้งฟ้าสวรรค์ให้ครอบครองแผ่นดินได้หรือ – โยบ 38:33

อ่าน: โยบ 38:1-11, 31-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 6-7; ลูกา 20:27-47

โยบบทที่ 38 มีหลายสิ่งให้เราได้ใคร่ครวญต้องทนทุกข์เพราะความโศกเศร้า และกล้าตั้งคำถามต่อพระเจ้าเหมือนกับโยบ ลองคิดดูว่าชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนตะวันออกจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินพระเจ้าตรัส “ออกมาจากพายุ” ว่า “นี่ใครหนอที่ให้คำปรึกษา มืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้ จงคาดเอวไว้อย่างกับลูกผู้ชายหน่อยซิ เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา” (โยบ 38:1-3) เขาคงถึงกับสะอึก!

โยบคงจะรู้สึกว่าตนเองเล็กน้อยและอ่อนแอเหมือนกับมด เมื่อพระเจ้าทรงเฉลยคำถามของพระองค์ในข้อถัดมา คำตอบของพระองค์นั้นเกินความคาดหมาย ทั้งยังทรงพลานุภาพ พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบคำถามที่โยบถามว่า “ทำไม” แต่พระเจ้าทรงบอกให้เขาสังเกตฤทธานุภาพและพระบารมีของพระองค์ผู้ทรงสร้างโลกนี้ และความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆของพระองค์ โยบคงจะถามตัวเองว่า เหตุผลเท่านี้เพียงพอหรือยังที่จะไว้วางใจในพระเจ้า?

พระเจ้าทรงยกตัวอย่าง ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ โดยทรงชี้ไปที่ท้องฟ้าและบอกให้โยบสังเกตสิ่งทรงสร้างอันน่าเกรงขามสองสิ่งคือ ดาวลูกไก่และดาวไถ (โยบ 38:31) เมื่อพูดถึงพระสง่าราศีของพระองค์ มนุษย์ก็กลายเป็นสิ่งเล็กน้อยไปในทันที พระเจ้าตรัสถึงกลุ่มดาวสองกลุ่ม ซึ่งสำแดงถึงฤทธานุภาพที่เหนือความเข้าใจของเรา

นี่คือผู้ที่เราไว้วางใจได้ ถ้าพระองค์ทรงรวบรวมดวงดาวไว้ในพระหัตถ์ได้ พระองค์ก็ทรงดูแลเราได้เช่นกัน – JDB

พระองค์ผู้ทรงควบคุมดวงดาวในอวกาศ
ทรงโอบอุ้มประชากรของพระองค์ไว้ในพระหัตถ์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เจ้ารู้กฎของฟ้าสวรรค์หรือ เปล่า เจ้าตั้งฟ้าสวรรค์ให้ ครอบครองแผ่นดินได้หรือ – โยบ 38:33

อ่าน: โยบ 38:1-11, 31-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 6-7; ลูกา 20:27-47

โยบบทที่ 38 มีหลายสิ่งให้เราได้ใคร่ครวญ ต้องทนทุกข์เพราะความโศกเศร้า และกล้าตั้งคำถามต่อพระเจ้าเหมือนกับโยบ ลองคิดดูว่า ชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนตะวันออกจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินพระเจ้าตรัส “ออกมาจากพายุ” ว่า “นี่ใครหนอที่ให้คำปรึกษา มืดมนไปด้วย ถ้อยคำอันปราศจากความรู้ จงคาดเอวไว้อย่าง กับลูกผู้ชายหน่อยซิ เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา” (ข้อ 1-3) เขาคงถึงกับสะอึก!

โยบคงจะรู้สึกว่าตนเองเล็กน้อยและอ่อนแอ เหมือนกับมด เมื่อพระเจ้าทรงเฉลยคำถามของพระองค์ในข้อถัดมา คำตอบของพระองค์นั้นเกิน ความคาดหมาย ทั้งยังทรงพลานุภาพ พระองค์ ไม่ได้ตรัสตอบคำถามที่โยบถามว่า “ทำไม” แต่ พระเจ้าทรงบอกให้เขาสังเกตฤทธานุภาพและ พระบารมีของพระองค์ผู้ทรงสร้างโลกนี้ และ ความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆ ของพระองค์ โยบคงจะถามตัวเองว่า เหตุผลเท่านี้เพียงพอหรือยังที่จะไว้วางใจในพระเจ้า?

พระเจ้าทรงยกตัวอย่าง ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ โดยทรงชี้ ไปที่ท้องฟ้าและบอกให้โยบสังเกตสิ่งทรงสร้างอันน่าเกรงขามสองสิ่งคือ ดาวลูกไก่และดาวไถ (ข้อ 31) เมื่อพูดถึงพระสง่าราศีของพระองค์ มนุษย์ก็กลายเป็นสิ่งเล็กน้อยไปในทันที พระเจ้าตรัสถึงกลุ่มดาวสองกลุ่ม ซึ่งสำแดง ถึงฤทธานุภาพที่เหนือความเข้าใจของเรา

นี่คือผู้ที่เราไว้วางใจได้ ถ้าพระองค์ทรงรวบรวมดวงดาวไว้ในพระหัตถ์ได้ พระองค์ก็ทรงดูแลเราได้เช่นกัน – JDB

พระองค์ผู้ทรงควบคุมดวงดาวในอวกาศ ทรงโอบอุ้มประชากรของพระองค์ไว้ในพระหัตถ์

Tags: ,

One Response

  1. Thanks for your message of care & LOVE. Thanks for emphasis in the holy graceful God of his love, care, and protaction all of us as the same way which his stars’ compilation. Thanks to remind me whom I am a little one of it. Thanks to inspire & encourage my spirit growth in being grateful for his mercy….BIG BIG THANKS to all you, guys !!!!! Peace to you all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง