พระเบลก็เลื่อนลง

วันที่ 9-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราจะอุ้มเจ้า – อิสยาห์ 46:4

อ่าน: อิสยาห์ 46:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 13-14; ลูกา 10:1-24

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ทำให้เราเห็นภาพการล้อมตีเมืองบาบิโลนและการโยกย้ายรูปเคารพในอิสยาห์ 46 เกวียนและรถม้าลั่น และสัตว์ที่เหน็ดเหนื่อยก็ล้า เพราะน้ำหนักที่แบก (อสย.46:1)

ในทางกลับกัน อิสยาห์บอกว่าพระเจ้าอุ้มลูกของพระองค์ตั้งแต่กำเนิด (อสย.46:3) พระเจ้าประกาศว่า “จนกระทั่งเจ้าแก่ เราก็คือ พระองค์นั้น เราจะอุ้มเจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก” (อสย.46:4) ภาพเปรียบเทียบนี้ชัดเจนในภาษาฮีบรู เกวียนและรถม้า “หนัก” เพราะน้ำหนักของรูปเคารพ (อสย.46:1) แต่เราถูกวางไว้กับพระเจ้า (อสย.46:3) รูปเคารพเป็น “ภาระ” คือสิ่งที่ถูกแบก (อสย.46:1) แต่พระเจ้าทรง “อุ้ม” เราไว้อย่างยินดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ (อสย.46:3)

พระเจ้าทรงสร้างเรา (อสย.46:4) ไม่มีสิ่งใดทำให้เราสบายใจได้มากกว่านี้ เพราะพระบิดาทรงรักและห่วงใยลูกของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า “เราจะอุ้มเจ้า!” ซึ่งหมายความรวมถึงทุกเรื่องที่เราห่วงใยและความกังวลทุกอย่างที่เข้ามาตลอดชีวิตของเรา

เราจึงให้พระองค์อุ้มเราและรับภาระทุกอย่างของเราได้ เพลงของแอนนี่ จอห์นสัน ฟลินท์เพลงนี้ท้าทายให้เรารับประสบการณ์การดูแลของพระเจ้า “อย่ากลัวว่าความจำเป็นของท่านจะเกินกว่าการจัดเตรียมของพระองค์พระเจ้าของเราทรงรอคอยที่จะประทานจากคลังทรัพย์ของพระองค์ จงพึ่งในพระหัตถ์นิรันดร์ที่ช่วยกู้ พระบิดาของท่านจะแบกทั้งท่านและภาระของท่าน” – DHR

งานของเราคือละความกระวนกระวาย
งานของพระเจ้าคือดูแล

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราจะอุ้มเจ้า – อิสยาห์ 46:4

อ่าน: อิสยาห์ 46:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 13-14; ลูกา 10:1-24

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ทำให้เราเห็นภาพการล้อมตีเมืองบาบิโลนและการโยกย้ายรูปเคารพในอิสยาห์ 46 เกวียนและรถม้าลั่น และสัตว์ที่เหน็ดเหนื่อยก็ล้า เพราะน้ำหนักที่แบก (ข้อ 1)

ในทางกลับกัน อิสยาห์บอกว่าพระเจ้าอุ้มลูก ของพระองค์ตั้งแต่กำเนิด (ข้อ 3) พระเจ้าประกาศว่า “จนกระทั่งเจ้าแก่ เราก็คือ พระองค์นั้น เราจะอุ้มเจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก” (ข้อ 4) ภาพเปรียบเทียบนี้ชัดเจนในภาษาฮีบรู เกวียน และรถม้า “หนัก” เพราะน้ำหนักของรูปเคารพ (ข้อ 1) แต่เราถูกวางไว้กับพระเจ้า (ข้อ 3) รูปเคารพเป็น “ภาระ” คือสิ่งที่ถูกแบก (ข้อ 1) แต่พระเจ้าทรง “อุ้ม” เราไว้อย่างยินดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ (ข้อ 3)

พระเจ้าทรงสร้างเรา (ข้อ 4) ไม่มีสิ่งใดทำให้เราสบายใจได้มากกว่านี้ เพราะพระบิดาทรงรัก และห่วงใยลูกของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า “เราจะอุ้มเจ้า!” ซึ่งหมายความรวมถึงทุกเรื่องที่เราห่วงใยและความกังวลทุกอย่างที่เข้ามาตลอดชีวิตของเรา

เราจึงให้พระองค์อุ้มเราและรับภาระทุกอย่างของเราได้ เพลงของแอนนี่ จอห์นสัน ฟลินท์ เพลงนี้ท้าทายให้เรารับประสบการณ์การดูแลของพระเจ้า “อย่ากลัวว่าความจำเป็นของท่านจะเกินกว่าการจัดเตรียมของพระองค์ พระเจ้าของเราทรงรอคอยที่จะประทานจากคลังทรัพย์ของพระองค์ จงพึ่งในพระหัตถ์นิรันดร์ที่ช่วยกู้ พระบิดาของท่านจะแบกทั้งท่านและภาระของท่าน” -DHR

งานของเราคือละความกระวนกระวาย งานของพระเจ้าคือดูแล

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง