บาปทำร้าย

วันที่ 22-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณะ และถูกนับเข้ากับคนทรยศ ถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมาก – อิสยาห์ 53:12

อ่าน: ฮีบรู 2:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 14-15; ลูกา 17:1-19

ไม่ช้าก็เร็ว เราทุกคนจะต้องประสบกับผลกระทบอันเจ็บปวดจากความบาป อาจเป็นบาปของเราเอง ทั้งความละอาย และความลำบากใจที่ตนเองล้มเหลวโดยสิ้นเชิง หรืออาจเป็นบาปของผู้อื่น ที่ได้ทรยศ หลอกลวง ทอดทิ้ง เยาะเย้ย คดโกง หรือล้อเลียนเรา

ลองนึกถึงช่วงเวลาที่ความรู้สึกผิด หรือความเจ็บปวดอันแสนหนักถ่วงเราไว้จนเราไม่อยากตื่นขึ้นมาอีก ลองคิดดูว่าความโศกเศร้าจากความบาปของทุกคน ที่ส่งผลต่อครอบครัวคริสตจักรและชุมชนของคุณจะหนักมากกว่าสักขนาดไหน แล้วลองคิดดูว่าถ้ารวมเอาความทุกข์จากความบาปทั้งสิ้นที่กระทบต่อทุกคนในเมือง จังหวัดประเทศ และทั่วโลกจะหนักมากขึ้นอีกสักเท่าไร แล้วถ้าความเศร้าโศกจากความบาปนั้น สะสมมาหลายศตวรรษนับตั้งแต่การสร้างโลกเล่า

เคยมีใครสงสัยหรือไม่ว่าน้ำหนักของความบาปอันมากมายนี้ ได้ทับถมลงบนชีวิตของพระเยซูในคืนที่พระองค์ได้รับการทรงเรียกให้แบกรับบาปนั้น (มธ.26:36-44) ในวันถัดมา แม้แต่พระบิดาผู้ทรงความรักก็ยังทอดทิ้งพระองค์ ไม่มีความทุกข์ใดสามารถเทียบเทียมได้

ความบาปทำให้พระเยซูต้องเข้าสู่การทดลองที่สาหัส แต่ด้วยความรักพระองค์จึงทรงอดทน ด้วยพระกำลังพระองค์ทรงแบกรับไว้ และด้วยฤทธานุภาพพระองค์ทรงมีชัยชนะ ขอบพระคุณสำหรับการสิ้นพระชนม์ และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ที่ทำให้เรามั่นใจว่า ความบาปจะไม่มีวันชนะเราได้ – JAL

อุโมงค์ว่างเปล่าของพระคริสต์ยืนยันว่า
เรามีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านเทวิญญาณจิตของท่าน ถึงความมรณะ และถูกนับ เข้ากับคนทรยศ ถึงกระนั้น ท่านก็แบกบาปของคนเป็น อันมาก – อิสยาห์ 53:12

อ่าน: ฮีบรู 2:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 14-15; ลูกา 17:1-19

ไม่ช้าก็เร็ว เราทุกคนจะต้องประสบกับผลกระทบอันเจ็บปวดจากความบาป อาจเป็นบาปของเราเอง ทั้งความละอาย และความลำบากใจที่ตนเองล้มเหลวโดยสิ้นเชิง หรืออาจ เป็นบาปของผู้อื่น ที่ได้ทรยศ หลอกลวง ทอดทิ้ง เยาะเย้ย คดโกง หรือล้อเลียนเรา

ลองนึกถึงช่วงเวลาที่ความรู้สึกผิด หรือความเจ็บปวดอันแสนหนัก ถ่วงเราไว้จนเราไม่อยากตื่นขึ้นมาอีก ลองคิดดูว่าความโศกเศร้าจากความบาปของทุกคน ที่ส่งผลต่อครอบครัวคริสตจักร และชุมชนของคุณจะหนักมากกว่าสักขนาดไหน แล้วลองคิดดูว่าถ้ารวมเอาความทุกข์จากความบาปทั้งสิ้นที่กระทบต่อทุกคนในเมือง จังหวัด ประเทศ และทั่วโลกจะหนักมากขึ้นอีกสักเท่าไร แล้วถ้าความเศร้าโศกจากความบาปนั้น สะสมมาหลายศตวรรษนับตั้งแต่การสร้างโลกเล่า

เคยมีใครสงสัยหรือไม่ว่าน้ำหนักของความบาปอันมากมายนี้ ได้ทับถมลงบนชีวิตของพระเยซูในคืนที่พระองค์ได้รับการทรงเรียกให้แบกรับบาปนั้น (มธ.26:36-44) ในวันถัดมา แม้แต่พระบิดาผู้ทรงความรักก็ยังทอดทิ้งพระองค์ ไม่มีความทุกข์ใดสามารถเทียบเทียมได้

ความบาปทำให้พระเยซูต้องเข้าสู่การทดลองที่สาหัส แต่ด้วยความรัก พระองค์จึงทรงอดทน ด้วยพระกำลังพระองค์ทรงแบกรับไว้ และด้วยฤทธานุภาพพระองค์ทรงมีชัยชนะ ขอบพระคุณสำหรับการสิ้นพระชนม์ และฟื้น คืนพระชนม์ของพระเยซู ที่ทำให้เรามั่นใจว่า ความบาปจะไม่มีวันชนะเราได้ -JAL

อุโมงค์ว่างเปล่าของพระคริสต์ยืนยันว่า เรามีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง