บทเรียนจากประสบการณ์

วันที่ 7-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลย … แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญ…คือความชอบธรรมนั้นเอง – ฮีบรู 12:11

อ่าน: ฮีบรู 12:3-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 7-9; ลูกา 9:18-36

ในบรรดาความทรงจำวัยเด็ก มีอยู่เรื่องหนึ่งที่โดดเด่นที่สุด ผมไม่รู้ว่าครูพูดอะไร แต่ผมจำได้ชัดเจนว่าผมบอกครูให้ “หุบปาก” ท่านสั่งให้ผมกลับบ้าน ผมจึงลุกขึ้นและเดินจากห้องเรียนอนุบาลกลับบ้านที่อยู่ไม่ไกลนัก เมื่อใกล้ถึงบ้านผมเห็นแม่นั่งถอนวัชพืชในสวนหลังบ้าน ผมต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปแล้วบอกให้แม่รู้สาเหตุที่ผมกลับบ้านเร็ว หรือกลับหลังหันไปเผชิญหน้ากับครู

เมื่อผมกลับไปที่ห้องเรียน ครูพาผมไปที่ห้องน้ำทันที ผมถูกครูถูสบู่ที่ปาก เป็นการลงโทษที่คงหาไม่ได้แล้วในสมัยนี้ แต่เชื่อผมเถอะว่ามันได้ผล! จวบจนทุกวันนี้ผมยังระมัดระวังทุกครั้งในสิ่งที่ผมพูด

พระเจ้าทรงสนพระทัยอย่างมากกับการที่เรา ซึ่งเป็นลูกของพระองค์เติบโตขึ้นในทางที่ดี บางครั้งพระองค์ต้องให้เราเผชิญสถานการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย์ เพื่อดึงให้เราสนใจและหันเหชีวิตของเราให้เกิด “ผลคือสันติสุขและความชอบธรรม” (ฮบ.12:11)

อย่าต่อต้านพระหัตถ์พระเจ้าที่จะทรงแก้ไขเราให้ดีขึ้น จงตอบสนองต่อการติเตียนของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงรักคุณมากจนพระองค์ต้องคอยดูว่าคุณจะเติบโตขึ้นไปเป็นบุคคลแบบใด – JS

การแก้ไขให้ดีของพระเจ้า
คือความหวังของเรา ว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็น ที่ชื่นใจเลย … แต่ต่อมา ภายหลังก็จะก่อให้เกิดความ สุขสำราญ…คือความชอบ ธรรมนั้นเอง – ฮีบรู 12:11

อ่าน: ฮีบรู 12:3-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 7-9; ลูกา 9:18-36

ในบรรดาความทรงจำวัยเด็ก มีอยู่เรื่องหนึ่งที่โดดเด่นที่สุด ผมไม่รู้ว่าครูพูดอะไร แต่ผมจำได้ชัดเจนว่าผมบอกครูให้ “หุบปาก” ท่านสั่งให้ ผมกลับบ้าน ผมจึงลุกขึ้นและเดินจากห้องเรียนอนุบาลกลับบ้านที่อยู่ไม่ไกลนัก เมื่อใกล้ถึงบ้าน ผมเห็นแม่นั่งถอนวัชพืชในสวนหลังบ้าน ผมต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปแล้วบอกให้แม่รู้สาเหตุที่ผมกลับบ้านเร็ว หรือกลับหลังหันไปเผชิญหน้า กับครู

เมื่อผมกลับไปที่ห้องเรียน ครูพาผมไปที่ห้องน้ำทันที ผมถูกครูถูสบู่ที่ปาก เป็นการลงโทษที่คงหาไม่ได้แล้วในสมัยนี้ แต่เชื่อผมเถอะ ว่ามันได้ผล! จวบจนทุกวันนี้ผมยังระมัดระวัง ทุกครั้งในสิ่งที่ผมพูด

พระเจ้าทรงสนพระทัยอย่างมากกับการที่เราซึ่งเป็นลูกของพระองค์เติบโตขึ้นในทางที่ดี บางครั้งพระองค์ต้องให้เราเผชิญสถานการณ์ที่ ไม่น่ารื่นรมย์ เพื่อดึงให้เราสนใจและหันเหชีวิตของเราให้เกิด “ผลคือสันติสุขและความชอบธรรม” (ฮบ.12:11)

อย่าต่อต้านพระหัตถ์พระเจ้าที่จะทรงแก้ไขเราให้ดีขึ้น จงตอบสนองต่อ การติเตียนของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงรักคุณมากจนพระองค์ต้องคอยดูว่าคุณจะเติบโตขึ้นไปเป็นบุคคลแบบใด – JS

การแก้ไขให้ดีของพระเจ้า คือความหวังของเรา ว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

Tags:

One Response

  1. nena

    อาเมน สำหรับสิ่งดีทรงประทานให้กับลูกๆของพระองค์ สรรเสริญพระบิดายิ่งใหญ่สูงสุดค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง