ก้าวผ่านการล้มลงในบาป

วันที่ 21-4-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราคือพระองค์นั้น ผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้ – อิสยาห์ 43:25

อ่าน: 2 ซามูเอล 12:1-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 12-13; ลูกา 16

เราจะรับมือกับช่วงเวลาที่ความเชื่อของเราล้มลงอย่างไร เราได้ทำลายอาณาจักรของพระเจ้าในสายตาของมิตรสหายและครอบครัวหรือกระทำสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์

เราเรียนรู้ได้จากกษัตริย์ดาวิด หลังจากท่านได้กระทำบาปอันน่าอัปยศเรื่องนางบัทเชบา แม้ว่าผลของบาปครั้งนั้นจะร้ายแรง แต่ท่านได้พบหนทางกลับสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ซึ่งทำให้ท่านสามารถกลับมารับใช้พระองค์ได้อีกเราเองก็สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกัน

วิธีการของดาวิดใน 2 ซามูเอล 12 ช่วยเราได้มาก คือ เราจำเป็นต้องเปิดเผยความผิดบาปของเราอย่างตรงไปตรงมา (2 ซมอ.12:13) และแสวงหาการอภัยจากพระเจ้า แล้วเราจึงจะสามารถทูลขอให้ ผู้อื่นไม่ต้องรับผลจากการกระทำของเรา (2 ซมอ.12:16) สุดท้าย เราต้องตระหนักว่า บางครั้งเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาได้ และจะต้องอดทน แม้เราจะเสียใจกับผลลัพธ์นั้นมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ควรบั่นทอน จนเลิกเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า (2 ซมอ.12:20-23)

ซาตานไม่เพียงยินดีเมื่อเราล้มเหลว แต่ยังยินดีเมื่อเราเฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณ ที่บางครั้งก็ดักเราให้ติดอยู่กับความเสียใจที่เรามีต่อบาป เมื่อเรามีชีวิตที่ไม่เป็นพยาน เราควรจะถ่อมใจ และไม่ควรสร้างความเสียหายเพิ่มโดยการเก็บเงียบเอาไว้ และละเลยหน้าที่ทูตของพระคริสต์ เราก้าวผ่านความล้มเหลวนี้ไปได้แน่ – RK

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
หากคุณได้สารภาพบาปกับพระเจ้าแล้ว แต่คุณยังทนทุกข์กับความรู้สึกผิด
ขอให้ท่องจำสุภาษิต 24:16 และ 1 ยอห์น 1:9 ไว้ และทูลขอให้พระเจ้า
ทรงช่วยคุณให้วางใจในพระวจนะของพระองค์

พระเจ้าทรงอภัยความบาปทั้งสิ้นของเรา
เพื่อนำเรากลับสู่การเข้าเฝ้าและรับใช้พระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราคือพระองค์นั้น ผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไมจดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้ -อิสยาห์ 43:25

อ่าน: 2 ซามูเอล 12:1-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 12-13; ลูกา 16

เราจะรับมือกับช่วงเวลาที่ความเชื่อของเรา ล้มลงอย่างไร เราได้ทำลายอาณาจักรของพระเจ้าในสายตาของมิตรสหายและครอบครัว หรือกระทำสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์

เราเรียนรู้ได้จากกษัตริย์ดาวิด หลังจากท่าน ได้กระทำบาปอันน่าอัปยศเรื่องนางบัทเชบา แม้ว่าผลของบาปครั้งนั้นจะร้ายแรง แต่ท่านได้ พบหนทางกลับสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ซึ่งทำให้ท่านสามารถกลับมารับใช้พระองค์ได้อีก เราเองก็สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกัน

วิธีการของดาวิดใน 2 ซามูเอล 12 ช่วยเรา ได้มาก คือ เราจำเป็นต้องเปิดเผยความผิดบาปของเราอย่างตรงไปตรงมา (ข้อ 13) และแสวงหาการอภัยจากพระเจ้า แล้วเราจึงจะสามารถ ทูลขอให้ผู้อื่นไม่ต้องรับผลจากการกระทำของเรา (ข้อ 16) สุดท้าย เราต้องตระหนักว่า บางครั้งเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาได้ และจะ ต้องอดทน แม้เราจะเสียใจกับผลลัพธ์นั้นมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ควรบั่นทอน จนเลิกเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า (ข้อ 20-23)

ซาตานไม่เพียงยินดีเมื่อเราล้มเหลว แต่ยังยินดีเมื่อเราเฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณ ที่บางครั้งก็ดักเราให้ติดอยู่กับความเสียใจที่เรามีต่อบาป เมื่อเรามีชีวิตที่ไม่เป็นพยาน เราควรจะถ่อมใจ และไม่ควรสร้างความเสียหายเพิ่ม โดยการเก็บเงียบเอาไว้ และละเลยหน้าที่ทูตของพระคริสต์ เราก้าวผ่านความล้มเหลวนี้ไปได้แน่ – RK

พระเจ้าทรงอภัยความบาปทั้งสิ้นของเรา เพื่อนำเรากลับสู่การเข้าเฝ้าและรับใช้พระองค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง