ไหลล้น

วันที่ 11-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ – สดุดี 103:2

อ่าน: สดุดี 103:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 14-16; มาระโก 12:28-44

เสียงร้องด้วยความสนุกสนานเล็ดลอดเข้ามาจากข้างนอกบ้าน ทำให้ฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรดีๆ ขึ้นที่ข้างนอกนั่น ฉันแอบมองผ่านผ้าม่านและเห็นเด็กชายสองคนกำลังเล่นน้ำที่ไหลทะลักออกมาจากหัวดับเพลิงสาธารณะ

น้ำที่ไหลทะลักออกมานั้น ทำให้ฉันคิดถึงการที่พระเจ้าทรงเทพรของพระองค์ลงมาให้ลูกของพระองค์ และเราต้องระลึกถึง “องค์พระผู้เป็นเจ้า…ผู้ทรงค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวัน” (สดด.68:19)

แม้ฉันจะรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งดีเหลือคณานับไว้ให้ฉัน แต่เวลาที่รถเสีย คนในครอบครัวเป็นไข้ หรือเมื่อความสัมพันธ์ทำท่าจะแตกหัก ความขัดเคืองใจก็จะคุกคามทัศนะที่ฉันมีต่อพระพรของพระเจ้า รู้สึกว่าพระพรนั้นเป็นเหมือนหยดน้ำที่ขาดๆ หายๆ จากก๊อกน้ำมากกว่าจะเป็นสายน้ำที่ไหลทะลักออกมาจากหัวดับเพลิง

อาจเป็นเพราะเหตุนี้ ดาวิดจึงเตือนเราในสดุดี 103 ว่า “อย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์” (สดุดี 103:2) และยังบอกเราว่ามีสายน้ำแห่งพระพรสำหรับผู้ที่เชื่อ ท่านย้ำให้เราระลึกว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้กับความชั่วช้าของเรา ทรงรักษาความเจ็บไข้ของเรา ไถ่ชีวิตของเราจากหายนะสวมมงกุฎให้เราด้วยความรักเมตตา และทำให้ปากของเราอิ่มด้วยสิ่งดี (สดุดี 103:3-5)

วันนี้ ให้เราใช้เวลาคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากพระเจ้า แทนที่จะมองข้ามพระพรอันล้นเหลือของพระองค์ – JBS

การนับพระพรที่เพิ่มพูน
จะทำให้ความสุขของคุณทวีคูณ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ – สดุดี 103:2

อ่าน: สดุดี 103:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 14-16; มาระโก 12:28-44

เสียงร้องด้วยความสนุกสนานเล็ดลอดเข้ามาจากข้างนอกบ้าน ทำให้ฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรดีๆ ขึ้นที่ข้างนอกนั่น ฉันแอบมองผ่านผ้าม่าน และเห็นเด็กชายสองคนกำลังเล่นน้ำที่ไหลทะลักออกมาจากหัวดับเพลิงสาธารณะ

น้ำที่ไหลทะลักออกมา ทำให้ฉันคิดถึงการที่พระเจ้าทรงเทพรของพระองค์ลงมาให้ลูกของพระองค์ และเราต้องระลึกถึง “องค์พระผู้เป็นเจ้า…ผู้ทรงค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวัน ” (สดด.68:19)

แม้ฉันจะรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งดีเหลือคณานับไว้ให้ฉัน แต่เวลาที่รถเสีย คนในครอบครัวเป็นไข้ หรือเมื่อความสัมพันธ์ทำท่าจะ แตกหัก ความขัดเคืองใจก็จะคุกคามทัศนะที่ฉันมีต่อพระพรของพระเจ้า รู้สึกว่าพระพรนั้น เป็นเหมือนหยดน้ำที่ขาดๆหายๆจากก๊อกน้ำ มากกว่าจะเป็นสายน้ำที่ไหลทะลักออกมาจากหัวดับเพลิง

อาจเป็นเพราะเหตุนี้ ดาวิดจึงเตือนเราในสดุดี 103 ว่า “ อย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์” (ข้อ 2) และยังบอกเราว่ามีสายน้ำแห่งพระพรสำหรับผู้ที่เชื่อ ท่านย้ำให้เราระลึกว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้กับความชั่วช้าของเรา ทรงรักษาความเจ็บไข้ของเรา ไถ่ชีวิตของเราจากหายนะ สวมมงกุฎให้เราด้วยความรักเมตตา และทำให้ปากของเราอิ่มด้วยสิ่งดี (ข้อ 3-5)

วันนี้ ให้เราใช้เวลาคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากพระเจ้า แทนที่จะมองข้ามพระพรอันล้นเหลือของพระองค์ – JBS

การนับพระพรที่เพิ่มพูน จะทำให้ความสุขของคุณทวีคูณ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง