ใบอนุญาตเข้าเมือง

วันที่ 31-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” – ยอห์น 14:6

อ่าน: ยอห์น 14:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 11-12; ลูกา 6:1-26

ครั้งหนึ่ง ในการเดินทางไปสอนในต่างประเทศ ผมกับภรรยาถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศปลายทาง เพราะติดปัญหาเรื่องวีซ่าแม้เจ้าหน้าที่จะสันนิษฐานว่าวีซ่าของเราได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องจากประเทศนั้นจริง แต่พวกเขาก็ลงความเห็นว่าวีซ่าของเราเป็นโมฆะ เจ้าหน้าที่หลายคนพยายามจะช่วยเหลือแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศและถูกส่งตัวกลับสหรัฐในเที่ยวบินถัดมา ไม่ว่าจะมีความพยายามช่วยเหลือมากเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่า ใบอนุญาตเข้าเมืองที่เรามีนั้นใช้ไม่ได้

ประสบการณ์เรื่องวีซ่านับเป็นความลำบาก แต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับการถูกห้ามเข้าไปในที่ที่สำคัญที่สุด ผมหมายถึงบรรดาคนที่จะต้องยืนต่อพระพักตร์พระเจ้า โดยไม่มีใบอนุญาตเข้าสวรรค์ ไม่ว่าพวกเขาจะแสดงหลักฐานว่าได้อุทิศให้แก่ศาสนาและทำความดี หรือหาคนมารับรองความประพฤติ ก็ล้วนแต่ไม่เพียงพอ มีเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้าสู่สวรรค์ได้ ดังที่พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” (ยน.14:6)

พระคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่ได้จ่ายค่าไถ่โทษบาปของเราโดยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะประทานใบอนุญาตให้เราได้เข้าไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดาได้ คุณมอบความไว้วางใจให้กับพระเยซูแล้วหรือยัง คุณต้องตรวจสอบว่าใบผ่านเข้าสวรรค์ของคุณใช้ได้หรือไม่ – BC

เราจะเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้
ผ่านทางพระคริสต์เท่านั้น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” – ยอห์น 14:6

อ่าน: ยอห์น 14:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 11-12; ลูกา 6:1-26

ครั้งหนึ่ง ในการเดินทางไปสอนในต่างประเทศ ผมกับภรรยาถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศปลายทาง เพราะติดปัญหาเรื่องวีซ่า แม้เจ้าหน้าที่จะสันนิษฐานว่าวีซ่าของเราได้รับ การอนุมัติอย่างถูกต้องจากประเทศนั้นจริง แต่พวกเขาก็ลงความเห็นว่าวีซ่าของเราเป็นโมฆะ เจ้าหน้าที่หลายคนพยายามจะช่วยเหลือแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ และถูกส่งตัวกลับสหรัฐในเที่ยวบินถัดมา ไม่ว่าจะมีความพยายามช่วยเหลือมากเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่า ใบอนุญาตเข้าเมืองที่เรามีนั้นใช้ไม่ได้

ประสบการณ์เรื่องวีซ่านับเป็นความลำบาก แต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับการถูกห้ามเข้าไปในที่ที่สำคัญที่สุด ผมหมายถึงบรรดาคนที่จะต้องยืนต่อพระพักตร์พระเจ้า โดยไม่มีใบอนุญาตเข้าสวรรค์ ไม่ว่าพวกเขาจะแสดงหลักฐานว่าได้อุทิศให้แก่ศาสนาและทำความดี หรือหาคนมารับรองความประพฤติ ก็ล้วนแต่ไม่เพียงพอ มีเพียงสิ่งเดียวที่ จะทำให้เราเข้าสู่สวรรค์ได้ ดังที่พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” (ยน.14:6)

พระคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่ได้จ่ายค่าไถ่โทษบาปของเราโดยการ สิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะประทานใบอนุญาตให้เราได้เข้าไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดาได้ คุณมอบความ ไว้วางใจให้กับพระเยซูแล้วหรือยัง คุณต้องตรวจสอบว่าใบผ่านเข้าสวรรค์ของคุณใช้ได้หรือไม่ – BC

เราจะเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้ ผ่านทางพระคริสต์เท่านั้น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง