ใครและอย่างไร

วันที่ 3-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ – มาระโก 8:29

อ่าน: มาระโก 8:27-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 28-30; มาระโก 8:22-38

เมื่อใดก็ตามที่ฉันอ่านพระธรรมสี่เล่มแรกในพระคัมภีร์ใหม่ ฉันมักจะเข้าใจความรู้สึกของเหล่าสาวก พวกเขาเป็นเหมือนฉัน คือ เข้าใจช้า พระเยซูทรงเน้นย้ำคำพูด เช่น“ท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจหรือ?” และ “ท่านยังไม่เห็นหรือ?” (มก.7:18) แต่ในที่สุดเปโตรก็ “เข้าใจ” อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง เมื่อพระเยซูตรัสถามว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร?” เปโตรตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์” (มก.8:29)

เปโตรเข้าใจถูกต้องว่าพระเยซูเป็น “ใคร” แต่เขายังไม่เข้าใจว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ “อย่างไร” เมื่อพระเยซูทำนายถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เปโตรท้วง และถูกพระเยซูตำหนิกลับว่า “อ้ายซาตาน จงไปให้พ้น เพราะเจ้าคิดอย่างคน มิได้คิดอย่างพระเจ้า” (มก.8:33)

เปโตรยังคงคิดแบบมนุษย์ในเรื่องการสถาปนาอาณาจักร ว่าผู้นำคนใหม่จะล้มล้างอำนาจผู้นำคนเก่าแล้วตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้น เขาคาดหวังว่าพระเยซูจะทรงทำอย่างนั้น แต่อาณาจักรของพระคริสต์จะมาถึงในรูปแบบอื่น คือ ผ่านทางการปรนนิบัติและการสละพระชนม์ของพระองค์เอง

วิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในทุกวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไป เสียงของซาตานหลอกล่อให้เราแสวงหาอำนาจ แต่เสียงของพระเยซูบอกเราว่า ผู้มีใจอ่อนโยนจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก (มธ.5:5) หากเราจะเป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้า เราต้องทำตามแบบอย่างของพระเยซู ผู้ละทิ้งความอยากมีอยากได้อันเห็นแก่ตัว ปรนนิบัติผู้อื่น และเชิญชวนผู้คนให้กลับใจจากความบาปของพวกเขา – JAL

คริสเตียนคือราชทูต ผู้พูดแทนองค์จอมกษัตริย์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ – มาระโก 8:29

อ่าน: มาระโก 8:27-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 28-30; มาระโก 8:22-38

เมื่อใดก็ตามที่ฉันอ่านพระธรรมสี่เล่มแรกในพระคัมภีร์ใหม่ ฉันมักจะเข้าใจความรู้สึกของเหล่าสาวก พวกเขาเป็นเหมือนฉัน คือ เข้าใจช้า พร ะเยซูทรงเน้นย้ำคำพูดเช่น “ท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจหรือ?” และ “ท่านยังไม่เห็นหรือ ?” (มก.7:18) แต่ในที่สุด เปโตรก็ “เข้าใจ” อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง เมื่อพระเยซูตรัสถามว่า “ฝ่ายพวก ท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร?” เปโตรตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์” (8:29)

เปโตรเข้าใจถูกต้องว่าพระเยซูเป็น “ใคร” แต่เขายังไม่เข้าใจว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ “อย่างไร” เมื่อพระเยซูทำนายถึงการสิ้นพระ ชนม์ของพระองค์ เปโตรท้วง และถูกพระเยซูตำหนิกลับว่า “อ้ายซาตาน จงไปให้พ้น เพราะเจ้าคิดอย่างคนมิได้คิดอย่างพระ เจ้า” (ข้อ 33)

เปโตรยังคงคิดแบบมนุษย์ในเรื่องการสถาปนาอาณาจักร ว่าผู้นำคนใหม่จะล้มล้างอำนาจผู้นำคนเก่าแล้วตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้น เขาคาดหวังว่าพระเยซูจะทรงทำอย่างนั้น แต่อาณาจักรของพระคริสต์จะมาถึงในรูปแบบอื่น คือ ผ่านทางการปรนนิบัติและการสละพระชนม์ของพระองค์เอง

วิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในทุกวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไป เสียงของซาตานหลอกล่อให้เราแสวงหาอำนาจ แต่เสียงของพระเยซูบอกเราว่า ผู้มีใจอ่อนโยนจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก (มธ.5:5) หากเราจะเป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้า เราต้องทำตามแบบอย่างของพระเยซู ผู้ละทิ้งความอยากมีอยากได้อันเห็นแก่ตัว ปรนนิบัติผู้อื่น และเชิญชวนผู้คนให้กลับใจจากความบาปของพวกเขา – JAL

คริสเตียนคือราชทูต ผู้พูดแทนองค์จอมกษัตริย์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง