เรื่องของมุมมอง

วันที่ 15-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ – วิวรณ์ 3:17

อ่าน: วิวรณ์ 3:14-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27; มาระโก 14:27-53

เรื่องหนึ่งที่ผมชอบมาก เป็นเรื่องของคนเลี้ยงวัว ในรัฐเท็กซัสกำลังให้คำแนะนำด้านเกษตรกรรมแก่เกษตรกรชาวเยอรมัน เขาถามเกษตรกรชาวเยอรมันว่า ที่ดินของเขากว้างแค่ไหน เขาได้รับคำตอบว่า “ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร” เมื่อเกษตรกรชาวเยอรมันถามคนเลี้ยงวัวชาวเท็กซัสว่าที่ดินของเขากว้างแค่ไหน คนเลี้ยงวัวตอบว่า ถ้าเขาขับรถกระบะออกไปในตอนเช้าตรู่แล้วขับไปเรื่อยๆ จนดวงอาทิตย์ตกดิน เขาก็จะยังอยู่บนผืนดินของเขา เพื่อไม่ให้น้อยหน้า จึงตอบว่า “ผมก็เคยมีรถกระบะเก่าแบบนั้นเหมือนกัน!”

เรื่องนี้ไม่เพียงขำขัน แต่ยังบอกเราว่า การมีมุมมองที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ น่าเสียดายที่คริสเตียนในเมืองเลาดีเซียมีมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับความมั่งมีทรัพย์สมบัติ (วว.3:14-22) ดูจากภายนอกแล้ว พวกเขาร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกมากมาย และคิดว่าตนเองไม่ต้องการอะไรอีกแม้แต่พระเยซู แต่พระเยซูทรงมีมุมมองที่ต่างออกไป แม้พวกเขาจะมีทรัพย์สินเงินทอง พระองค์ยังทรงเห็นว่าพวกเขา “ แร้นแค้น เข็ญใจ ขัดสน ตาบอด และเปลือยกายอยู่” (วว.3:17) พระองค์จึงได้เชิญชวนพวกเขาให้มาเป็นผู้ที่มั่งคั่งอย่างแท้จริง โดยการแสวงหาสิ่งที่มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะจัดเตรียมให้ได้ นั่นคือ ความบริสุทธิ์ชื่อเสียงดี ความชอบธรรม และปัญญา

เราอย่าเข้าใจผิดอย่างชาวเมืองเลาดีเซีย แต่ให้เรารักษามุมมองของเราให้ถูกต้องในเรื่องความหมายของการเป็นคนมั่งมี ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณมี แต่วัดจากสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์ต่างหาก – JS

คนที่ยากจนที่สุดคือคนที่มั่งมีแต่เงินทอง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ – วิวรณ์ 3:17

อ่าน: วิวรณ์ 3:14-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27; มาระโก 14:27-53

เรื่องหนึ่งที่ผมชอบมาก เป็นเรื่องของคนเลี้ยงวัว ในรัฐเท็กซัสกำลังให้คำแนะนำด้านเกษตรกรรมแก่เกษตรกชาวเยอรมัน เขาถามเกษตรกรชาวเยอรมันว่า ที่ดินของเขากว้างแค่ไหน เขาได้รับคำตอบว่า “ประมาณ 2.5 ตาราง กิโลเมตร” เมื่อเกษตรกรชาวเยอรมันถามคนเลี้ยงวัวชาวเท็กซัสว่าที่ดินของเขากว้างแค่ไหน คนเลี้ยงวัวตอบว่า ถ้าเขาขับรถกระบะออกไปในตอนเช้าตรู่แล้วขับไปเรื่อยๆจนดวงอาทิตย์ตกดิน เขาก็จะยังอยู่บนผืนดินของเขา เพื่อไม่ให้น้อยหน้า เกษตรกรชาวเยอรมันจึงตอบว่า “ผมก็เคยมีรถกระบะเก่าแบบนั้นเหมือนกัน!”

เรื่องนี้ไม่เพียงขำขัน แต่ยังบอกเราว่า การมีมุมมองที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ น่าเสียดายที่คริสเตียนในเมืองเลาดีเซียมีมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับความมั่งมีทรัพย์สมบัติ (วว.3:14-22) ดูจากภายนอกแล้ว พวกเขาร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกมากมาย และคิดว่าตนเองไม่ต้องการอะไรอีกแม้แต่พระเยซู แต่พระเยซูทรงมีมุมมองที่ต่างออกไป แม้พวกเขาจะมีทรัพย์สินเงินทอง พระองค์ยังทรงเห็นว่าพวกเขา “แร้นแค้นเข็ญใจขัดสนตาบอด และเปลือยกายอยู่” (ข้อ 17) พระองค์จึงได้เชิญชวนพวกเขาให้มาเป็นผู้ที่มั่งคั่งอย่างแท้จริง โดยการแสวงหาสิ่งที่มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะจัดเตรียมให้ได้ นั่นคือ ความบริสุทธิ์ ชื่อเสียงดี ความชอบธรรม และปัญญา

เราอย่าเข้าใจผิดอย่างชาวเมืองเลาดีเซีย แต่ให้เรารักษามุมมองของเราให้ถูกต้องในเรื่องความหมายของการเป็นคนมั่งมี ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณมี แต่วัดจากสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์ต่างหาก – JS

คนที่ยากจนที่สุดคือคนที่มั่งมีแต่เงินทอง

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง