สิ่งเล็กน้อย

วันที่ 8-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีห้าก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้ – ยอห์น 6:9

อ่าน: ยอห์น 6:4-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 5-7; มาระโก 11:1-18

ด้วยความสงสัยว่าอาหารเล็กน้อยที่มีจะทำประโยชน์อะไรได้ อันดูร์จึงทูลพระเยซูว่า “มีขนมบารลีห้าก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้” (ยน.6:9) แต่แล้วอาหารเล็กน้อยในพระหัตถ์พระเยซูก็กลับกลายเป็นมหาพร ฉะนั้น ก่อนที่คุณจะคิดว่าคุณไม่มีอะไรมากมายที่จะถวายกับพระเยซู ลองดูเรื่องนี้

เอ็ดเวิร์ด คิมบอล ครูสอนรวีฯ ในบอสตันตัดสินใจไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งในชั้นเรียนของเขา เพื่อชักชวนให้เขากลับใจเป็นคริสเตียน แล้ววันนั้นเองเขาก็ได้นำชายหนุ่มคนนั้น ซึ่งก็คือ ดไวท์ แอล. มูดี้ มาถึงพระเจ้า

มูดี้ ผู้ได้รับฉายาว่าบิลลี่ เกรแฮม แห่งศตวรรษที่ 19 เป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิลเบอร์ แชพแมน และแชพแมน นักประกาศผู้ยิ่งใหญ่ ได้รับบิลลี่ ซันเดย์ เข้ามาร่วมในคณะรณรงค์การประกาศของเขา ต่อมา ซันเดย์ได้กระทำพันธกิจระดับประเทศที่เกิดผลมากมายในหลายเมืองเช่น เมืองชาร์ล็อต ในรัฐนอร์ธแคโรไลน่า มีองค์การหนึ่งก่อตั้งขึ้นจากการฟื้นฟูของซันเดย์ องค์การนี้ได้เชิญนักประกาศ โมรเดคัย แฮม มาที่เมืองชาร์ล็อต และในการประชุมคราวนั้น บิลลี่ เกรแฮมก็ได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา และต่อมาบิลลี่ได้กลายเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา

เมื่อคุณคิดว่าตนเองไม่มีอะไรจะให้ ขอให้คิดถึงครูสอนรวีชื่อเอ็ดเวิร์ดคิมบอล ที่ใช้เวลาบ่ายวันเสาร์ในการประกาศกับนักเรียนของเขา พระเจ้าทรงมีวิธีพิเศษที่จะใช้ความสัตย์ซื่ออย่างสม่ำเสมอที่เรากระทำต่อ “สิ่งเล็กน้อย” ของเราเพื่อบรรลุซึ่งสิ่งยิ่งใหญ่ – JS

พระเจ้าทรงใช้สิ่งเล็กน้อยเพื่อบรรลุสิ่งยิ่งใหญ่
เพื่อพระเกียรติของพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น จะพออะไรกับคนมากอย่างนี้ – ยอห์น 6:9

อ่าน: ยอห์น 6:4-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 5-7; มาระโก 11:1-18

ด้วยความสงสัยว่าอาหารเล็กน้อยที่มี จะทำประโยชน์อะไรได้ อันดูร์จึงทูลพระเยซูว่า “มีขนมบารลีห้าก้อนกับ ปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้” (ยน.6:9) แต่แล้วอาหารเล็กน้อยในพระหัตถ์พระเยซูก็กลับกลายเป็นมหาพร ฉะนั้น ก่อนที่คุณจะคิดว่าคุณไม่มีอะไรมากมายที่จะถวายกับพระเยซู ลองดูเรื่องนี้

เอ็ดเวิร์ด คิมบอล ครูสอนรวีฯในบอสตัน ลี ตัดสินใจไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งในชั้นเรียนของเขา เพื่อชักชวนให้เขากลับใจเป็นคริสเตียน แล้ววันนั้นเองเขาก็ได้นำชายหนุ่มคนนั้น ซึ่งก็คือ ดไวท์ แอล. มูดี้ มาถึงพระเจ้า

มูดี้ ผู้ได้รับฉายาว่าบิลลี่ เกรแฮม แห่งศตวรรษที่ 19 เป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ วิลเบอร์ แชพแมน และแชพแมน นักประกาศผู้ยิ่งใหญ่ ได้รับบิลลี่ ซันเดย์ เข้ามาร่วมในคณะรณรงค์การประกาศของเขา ต่อมา ซันเดย์ได้ กระทำพันธกิจระดับประเทศที่เกิดผลมากมายในหลายเมืองเช่น เมือง ชาร์ล็อต ในรัฐนอร์ธแคโรไลน่ามีองค์การหนึ่งก่อตั้งขึ้นจากการฟื้นฟูของซันเดย์ องค์การนี้ได้เชิญนักประกาศ โมรเดคัย แฮม มาที่เมืองชาร์ล็อต และในการประชุมคราวนั้น บิลลี่ เกรแฮมก็ได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา และต่อมาบิลลี่ได้กลายเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา

เมื่อคุณคิดว่าตนเองไม่มีอะไรจะให้ ขอให้คิดถึงครูสอนรวีชื่อเอ็ดเวิร์ด คิมบอล ที่ใช้เวลาบ่ายวันเสาร์ในการประกาศกับนักเรียนของเขา พระเจ้าทรงมีวิธีพิเศษที่จะใช้ความสัตย์ซื่ออย่างสม่ำเสมอที่เรากระทำต่อ “สิ่งเล็ก น้อย” ของเราเพื่อบรรลุซึ่งสิ่งยิ่งใหญ่ – JS

พระเจ้าทรงใช้สิ่งเล็กน้อยเพื่อบรรลุสิ่งยิ่งใหญ่ เพื่อพระเกียรติของพระองค์

Tags:

One Response

  1. Savitree Lattanaloopas

    So Good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง