สวมชุด

วันที่ 19-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ – เอเฟซัส 6:13

อ่าน: เอเฟซัส 6:13-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 1-3; มาระโก 16

เมื่อตอนเป็นเด็ก ผมเล่นอเมริกันฟุตบอล สิ่งที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเคยชิน คือชุดอุปกรณ์ที่พวกเราต้องสวมใส่ การวิ่งให้ดีทั้งที่สวมหมวกเครื่องป้องกันไหล่ และเครื่องป้องกันอีกร้อยแปด อาจทำให้รู้สึกงุ่มง่ามและเกะกะในตอนแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก อุปกรณ์เหล่านั้นก็กลายเป็นเหมือนเพื่อนที่คุ้นเคย ที่ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่อาจทำให้เราบาดเจ็บหนักได้ เมื่อนักกีฬาสวมชุด เขารู้ว่าอุปกรณ์ของเขาได้รับการออกแบบมา เพื่อป้องกันเขาจากคู่ต่อสู้ที่เต็มไปด้วยอันตรายในการแข่งขัน

ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราก็เผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจเช่นกัน นั่นคือ ศัตรูฝ่ายวิญญาณที่อยากเห็นความตกต่ำและหายนะของเรา แต่พระเจ้าได้จัดเตรียมเครื่องป้องกันไว้ให้กับเรา และทรงหนุนใจให้เราสวมใส่ยุทธภัณฑ์สำหรับการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนี้

ในเอเฟซัส 6:13 เราอ่านพบว่า “จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้” แล้วเปาโลก็อธิบายถึงยุทธภัณฑ์ของเราว่าประกอบไปด้วย หมวก ทับทรวง โล่ ดาบ เข็มขัด และรองเท้า ยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราสวมใส่และใช้มัน แม้อาจทำให้เรารู้สึกอึดอัดในตอนแรก แต่ความสัตย์ซื่อในพระคำ (อฟ.6:17) การอธิษฐาน (อฟ.6:18) และการเป็นพยาน (อฟ.6:19-20) เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้ชุดเกราะนั้นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเรา เพราะฉะนั้น จงสวมยุทธภัณฑ์ไว้! สงครามกำลังดำเนินอยู่! – BC

ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าทำขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ
แต่คุณต้องสวมมัน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ – เอเฟซัส 6:13

อ่าน: เอเฟซัส 6:13-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 1-3; มาระโก 16

เมื่อตอนเป็นเด็ก ผมเล่นอเมริกันฟุตบอล สิ่งที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเคยชิน คือชุดอุปกรณ์ ที่พวกเราต้องสวมใส่ การวิ่งให้ดีทั้งที่สวมหมวก เครื่องป้องกันไหล่ และเครื่องป้องกันอีกร้อยแปด อาจทำให้รู้สึกงุ่มง่ามและเกะกะในตอนแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก อุปกรณ์เหล่านั้นก็กลายเป็นเหมือนเพื่อนที่คุ้นเคย ที่ทำหน้าที่ป้องกัน อันตรายที่อาจทำให้เราบาดเจ็บหนักได้ เมื่อนักกีฬาสวมชุด เขารู้ว่าอุปกรณ์ของเขาได้รับการออกแบบมา เพื่อป้องกันเขาจากคู่ต่อสู้ที่เต็มไปด้วยอันตรายในการแข่งขัน

ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราก็เผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจเช่นกัน นั่นคือ ศัตรูฝ่ายวิญญาณที่อยากเห็นความตกต่ำและหายนะของเรา แต่พระเจ้าได้จัดเตรียมเครื่องป้องกันไว้ให้กับเรา และทรงหนุนใจให้เราสวมใส่ยุทธภัณฑ์สำหรับการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนี้

ในเอเฟซัส 6:13 เราอ่านพบว่า “จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ ” แล้วเปาโลก็อธิบายถึงยุทธภัณฑ์ของเราว่าประกอบไปด้วย หมวก ทับทรวง โล่ ดาบ เข็มขัด และรองเท้า ยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราสวมใส่และใช้มัน แม้อาจทำให้เรารู้สึกอึดอัดใน ตอนแรก แต่ความสัตย์ซื่อในพระคำ (ข้อ 17) การอธิษฐาน (ข้อ 18) และการเป็นพยาน (ข้อ 19-20) เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้ชุดเกราะนั้นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเรา เพราะฉะนั้น จงสวมยุทธภัณฑ์ไว้! สงครามกำลัง ดำเนินอยู่! – BC

ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าทำขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ แต่คุณต้องสวมมัน

Tags:

One Response

  1. จำได้ว่าเช้าตรู่ของวันหนึ่งที่คริสต์จักรแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ผมตื่นเช้ามาได้พบกับคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่ที่ม้ายาวลานสนามในบริเวณโบสถ์ ผมได้พูดคุยกับเขาทราบว่าเขาหลบจากความวุ่นวายนอนไม่หลับที่บ้านใกล้ๆมาของีบพักสักพัก ท้ายสุดชายผู้นี้จะมอบเข็มขัดทหารให้ผมบอกว่าได้รับมาจากนายผู้ใหญ่สมัยไปเป็นทหาร พร้อมกับเอาแผ่นทองลงยันต์ที่มีชื่อของเขาติดไว้ให้กับผม ผมไม่ได้รับเข็มขัดนั้นไว้แต่รับแผ่นทองที่เขาคิดว่าพึ่งไม่ได้มาตั้งใจว่าเพื่อจะไม่ลืมที่จะอธิษฐานเพื่อชายคนนี้ ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างน้อยเข็มขัดนั้นได้เตือนใจให้คิดถึง ความจริง ที่จะต้องคาดเอวไว้ ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า ความสัตย์สุจริต เป็นผ้าคาดบั้นเอวของผมเอง อิสยาห์11:5 ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง