ศิลา

วันที่ 20-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามว่า… ศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไร แล้วท่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบว่า อิสราเอลได้ข้ามจอร์แดนบนดินแห้ง – โยชูวา 4:21-22

อ่าน: โยชูวา 4

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 4-6; ลูกา 1:1-20

เมื่อไม่นานมานี้ เควินและอิลซาเพื่อนของเราซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือ ได้เชิญผู้ที่รักในเสียงดนตรีให้มาพบกันที่บ้าน ทั้งสองได้ขอให้ทุกคนนำก้อนหินมาเพื่อใช้สำหรับรอบกองไฟซึ่งพวกเขามักจะรวมตัวกันเล่นดนตรียามเย็น แต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ต้องการแค่ก้อนหินธรรมดาๆ ทั้งสองขอให้ทุกคนเขียนชื่อ หรือวันที่ หรือเหตุการณ์ที่บอกเล่าความเป็นมาของการที่พวกเขาได้มาเป็นเพื่อนกัน

พระเจ้ารู้สึกว่าชาวอิสราเอลจำเป็นต้องมีเครื่องเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ในชีวิตของพวกเขา แม้ว่าแม่น้ำจอร์แดนจะอยู่ในช่วงน้ำหลาก แต่ประชาชนก็เดินข้ามไปบนดินแห้งได้ เพราะพระเจ้าได้ทรงหยุดน้ำไว้ (ยชว.3:13-17) มีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่หนีออกจากอียิปต์ (อพย.14:21-31) แต่ในครั้งนี้ พระเจ้าได้ให้ประชาชนนำก้อนหินมาสร้างอนุสรณ์ เพื่อที่ในอนาคตเมื่อลูกหลานของพวกเขาถามถึงก้อนหินเหล่านั้น พ่อแม่จะได้บอกให้ลูกรู้ถึงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า (ยชว.4:23-24)

พระเจ้าทรงดูแลชนชาติอิสราเอลของพระองค์อยู่เสมอ และพระองค์ก็คอยช่วยเหลือเราในทุกวันนี้ด้วยเช่นกัน อะไรคือ “ศิลาเตือนความจำ” ที่คุณจะใช้เตือนลูกหลานของคุณ หรือแม้แต่เตือนตัวคุณเองถึงหลักฐานที่แสดงถึงฤทธานุภาพของพระเจ้า – CHK

การระลึกถึงความประเสริฐของพระเจ้า
เป็นวิธีเยียวยาความสงสัยได้เป็นอย่างดี

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถาม…ศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไร แล้วท่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบว่าอิสราเอลได้ข้ามจอร์แดนบนดินแห้ง – โยชูวา 4:21-22

อ่าน: โยชูวา 4

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 4-6; ลูกา 1:1-20

เมื่อไม่นานมานี้ เควินและอิลซาเพื่อนของเรา ซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือ ได้เชิญผู้ที่รักในเสียงดนตรีให้มาพบกันที่บ้าน ทั้งสองได้ขอให้ทุกคนนำก้อนหินมาเพื่อใช้สำหรับรอบกองไฟซึ่งพวก เขามักจะรวมตัวกันเล่นดนตรียามเย็น แต่ครั้งนี้ พวกเขาไม่ต้องการแค่ก้อนหินธรรมดาๆ ทั้งสองขอให้ทุกคนเขียนชื่อ หรือวันที่ หรือเหตุการณ์ที่บอกเล่าความเป็นมาของการที่พวกเขาได้มาเป็นเพื่อนกัน

พระเจ้ารู้สึกว่าชาวอิสราเอลจำเป็นต้องมี เครื่องเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ในชีวิตของพวกเขา แม้ว่าแม่น้ำจอร์แดนจะอยู่ในช่วงน้ำหลาก แต่ประชาชนก็เดินข้ามไปบนดินแห้งได้ เพราะพระเจ้าได้ทรงหยุดน้ำไว้ (ยชว. 3:13-17) มีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่หนีออกจากอียิปต์ (อพย.14:21-31) แต่ในครั้งนี้ พระเจ้าได้ให้ประชาชนนำก้อนหินมาสร้างอนุสรณ์ เพื่อที่ในอนาคตเมื่อลูกหลาน ของพวกเขาถามถึงก้อนหินเหล่านั้น พ่อแม่จะได้บอกให้ลูกรู้ถึงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า (ยชว.4:23-24)

พระเจ้าทรงดูแลชนชาติอิสราเอลของพระองค์อยู่เสมอ และพระองค์ก็คอยช่วยเหลือเราในทุกวันนี้ด้วยเช่นกัน อะไรคือ “ศิลาเตือนความจำ” ที่คุณจะใช้เตือนลูกหลานของคุณ หรือแม้แต่เตือนตัวคุณเองถึงหลักฐานที่แสดงถึงฤทธานุภาพของพระเจ้า – CHK

การระลึกถึงความประเสริฐของพระเจ้า เป็นวิธีเยียวยาความสงสัยได้เป็นอย่างดี

Tags:

One Response

  1. WORD OF GOD VERY EXCELANCE THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง