รับใช้พระองค์วันนี้

วันที่ 30-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ท่านทั้งหลายได้กระทำความชั่วนี้ทั้งสิ้นจริงๆ แล้ว แต่ท่านทั้งหลายอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระเจ้า แต่จงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่าน – 1 ซามูเอล 12:20

อ่าน: 1 ซามูเอล 12:19-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 9-10; ลูกา5:17-39

พวกเราส่วนใหญ่เคยต้องการบางสิ่งอย่างมากเสียจน แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นสิ่งผิด แต่เราก็ยื้อเอามาจนได้ และหลังจากนั้น เราก็จะรู้สึกเสียใจกับความดื้อดึงและโง่เขลาฝ่ายวิญญาณของเรา ผลลัพธ์ของการจงใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาจทำให้เราโมโหตัวเอง สับสนเสียใจหรือยอมรับผลจากความผิดโง่ๆ ของเราแต่โดยดี แต่เราเลือกทางอื่นได้

เมื่อคนอิสราเอลยืนยันที่จะมีกษัตริย์โดยไม่ฟังคำเตือนจากผู้พยากรณ์ซามูเอล (1 ซมอ.8:4-9) พระเจ้าก็อนุญาตให้พวกเขาได้อย่างที่ต้องการ แต่เมื่อพวกเขาเห็นผลลัพธ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตนเอง พวกเขาก็ขอให้ซามูเอลช่วยและอธิษฐานให้พวกเขา (1 ซมอ.12:19) ซามูเอลบอกกับคนอิสราเอลว่า “อย่ากลัวเลย ท่านทั้งหลายได้ทำสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้แล้วก็จริง แต่จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดใจ อย่าหันเหไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้า” (1 ซมอ.12:20)

เราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราทำวันนี้เพื่อให้เกิดผลดีในวันพรุ่งนี้ได้ ซามูเอลสัญญาว่าจะอธิษฐานเผื่อและสอนสิ่งที่ถูกต้องให้ ท่านเรียกร้องว่า “จงใส่ใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและปรนนิบัติพระองค์อย่างซื่อสัตย์ด้วยสุดใจของท่าน จงคิดใคร่ครวญถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน” (1 ซมอ.12:24)

พระเจ้าทรงเชิญชวนให้คุณรับใช้พระองค์ในวันนี้ จงถ่อมใจยอมรับการอภัยโทษและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเถิด – DCM

อย่าให้ความล้มเหลวของวันวาน
ทำลายความพยายามของวันพรุ่งนี้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านทั้งหลายได้กระทำความชั่วนี้ทั้งสิ้น จริงๆ แล้ว แต่ท่านทั้งหลายอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระเจ้า แต่จงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่าน – 1 ซามูเอล 12:20

อ่าน: 1 ซามูเอล 12:19-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 9-10; ลูกา5:17-39

พวกเราส่วนใหญ่เคยต้องการบางสิ่งอย่างมากเสียจน แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นสิ่งผิด แต่เราก็ยื้อเอามาจนได้ และหลังจากนั้น เราก็จะรู้สึกเสียใจกับความดื้อดึงและโง่เขลาฝ่ายวิญญาณของเรา ผลลัพธ์ของการจงใจไม่เชื่อฟัง พระเจ้าอาจทำให้เราโมโหตัวเอง สับสนเสียใจ หรือยอมรับผลจากความผิดโง่ๆของเราแต่โดยดี แต่เราเลือกทางอื่นได้

เมื่อคนอิสราเอลยืนยันที่จะมีกษัตริย์โดยไม่ฟังคำเตือนจากผู้พยากรณ์ซามูเอล (1 ซมอ. 8:4-9) พระเจ้าก็อนุญาตให้พวกเขาได้อย่างที่ต้องการ แต่เมื่อพวกเขาเห็นผลลัพธ์อันน่าเศร้า ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตนเอง พวกเขาก็ขอให้ซามูเอลช่วยและอธิษฐานให้พวกเขา (12:19) ซามูเอลบอกกับคนอิสราเอลว่า “อย่ากลัวเลย ท่านทั้งหลายได้ทำความชั่วนี้ทั้งสิ้น จริงๆ แล้ว แต่ท่านทั้งหลายอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระเจ้า แต่จงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่าน” (12:20)

เราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราทำวันนี้เพื่อให้เกิดผลดีในวันพรุ่งนี้ได้ ซามูเอลสัญญาว่าจะอธิษฐานเผื่อและสอนสิ่งที่ถูกต้องให้ ท่านเรียกร้องว่า “จงใส่ใจยำเกรงองค์พระ ผู้เป็นเจ้าและปรนนิบัติพระองค์อย่างซื่อสัตย์ด้วยสุดใจของท่าน จงคิดใคร่ครวญถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน” (ข้อ 24)

พระเจ้าทรงเชิญชวนให้คุณรับใช้พระองค์ในวันนี้ จงถ่อมใจยอมรับการ อภัยโทษและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเถิด – DCM

อย่าให้ความล้มเหลวของวันวาน ทำลายความพยายามของวันพรุ่งนี้

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง