ระงับความโกรธ

วันที่ 18-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จงระงับความโกรธ และทิ้งความพิโรธ – สดุดี 37:8

อ่าน: สดุดี 37:8-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 32-34; มาระโก 15:26-47

เพื่อนของผมคนหนึ่งมีกระดาษจดบันทึกที่พิมพ์ลายรูปปั้น “ครุ่นคิด” ของโรแดง ประติมากรรมอันมีชื่อเสียงนี้ เป็นรูปชายกำลังนั่งขบคิดบางอย่างอยู่ ใต้ภาพมีคำเขียนไว้ว่า “ชีวิตอยุติธรรม”

ใช่แล้ว ชีวิตไม่ยุติธรรม และทฤษฎีใดที่ยืนยันว่าชีวิตนี้ยุติธรรม ก็เหลวไหลและหลอกลวง

แม้ว่าชีวิตจะไร้ซึ่งความเป็นธรรมอย่างร้ายกาจ แต่ดาวิดก็ยังอธิษฐานในสดุดี 37 ว่า เขาจะไม่แก้แค้น แต่จะยืนหยัดอยู่ในพระเจ้า และเพียรรอคอยที่พระองค์จะนำความยุติธรรมมาสู่โลกนี้ เมื่อถึงเวลาอันควร (สดด.37:7) “เพราะคนที่กระทำชั่วจะถูกตัดออกไป แต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก” (สดด.37:9)

ความโกรธของเรามักจะทำให้เกิดความอาฆาตแค้น แต่พระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากความเห็นแก่ตัวและยังเปี่ยมด้วยพระกรุณาอีกด้วย พระพิโรธของพระองค์อาจหมายถึงความรักมั่นคงที่ไม่เสื่อมคลาย ที่จะทำให้ศัตรูของเรายอมกลับใจและเชื่อในพระองค์ได้ เราจึงไม่ต้องแก้แค้นด้วยตัวของเราเอง “เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” …อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” (รม.12:19, รม.12:21)

เรื่องนี้ต้องเริ่มต้นที่ใจ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่องราวความคิดในชีวิตของเรา ให้เราระงับความโกรธ ละทิ้งความขุ่นมัว และเพียรรอคอยพระเจ้า – DHR

การไม่แก้แค้นคือชัยชนะ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงระงับความโกรธ และทิ้งความพิโรธ – สดุดี 37:8

อ่าน: สดุดี 37:8-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 32-34; มาระโก 15:26-47

เพื่อนของผมคนหนึ่งมีกระดาษจดบันทึกที่พิมพ์ลายรูปปั้น “ครุ่นคิด” ของโรแดง ประติมากรรมอันมีชื่อเสียงนี้ เป็นรูปชายกำลังนั่งขบคิดบางอย่างอยู่ ใต้ภาพมีคำเขียนไว้ว่า “ชีวิตอยุติธรรม”

ใช่แล้ว ชีวิตไม่ยุติธรรม และทฤษฎีใดที่ยืนยันว่าชีวิตนี้ยุติธรรม ก็เหลวไหลและหลอกลวง

แม้ว่าชีวิตจะไร้ซึ่งความเป็นธรรมอย่างร้ายกาจ แต่ดาวิดก็ยังอธิษฐานในสดุดี 37 ว่า เขาจะไม่แก้แค้น แต่จะยืนหยัดอยู่ในพระเจ้า และเพียรรอคอยที่พระองค์จะนำความยุติธรรมมาสู่โลกนี้ เมื่อถึงเวลาอันควร (ข้อ 7) “เพราะคนที่กระทำชั่ว จะถูกตัดออกไป แต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก” (ข้อ 9)

ความโกรธของเรามักจะทำให้เกิดความอาฆาตแค้น แต่พระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากความเห็นแก่ตัวและยังเปี่ยมด้วยพระกรุณาอีกด้วย พระพิโรธของพระองค์อาจหมายถึงความรักมั่นคงที่ไม่เสื่อมคลาย ที่จะทำให้ศัตรูของเรายอมกลับใจและเชื่อในพระองค์ได้ เราจึงไม่ต้องแก้แค้นด้วยตัวของเราเอง “เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” …อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” (รม.12:19,21)

เรื่องนี้ต้องเริ่มต้นที่ใจ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่องราวความคิดในชีวิตของเรา ให้เราระงับความโกรธ ละทิ้งความขุ่นมัว และเพียรรอคอยพระเจ้า –DHR

การไม่แก้แค้นคือชัยชนะ

Tags: ,

One Response

  1. การครุ่นคิดแก้แค้นแก้คืน เป็นความมืดบอดทางอารมณ์ ความคิด ทั้งวันคืนหาความสงบสุขมิได้
    การให้อภัยไม่คิดแก้แค้นคืน เป็นความสว่างทางอารมณ์ ความคิดโปร่งสดใสโล่งสบาย คร้าบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง