ผลิดอก

วันที่ 22-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ – 1 เปโตร 4:13

อ่าน: 1 เปโตร 1:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 10-12; ลูกา1:39-56

ผมและครอบครัวอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ ดังนั้น “สวนดอกไม้” ของเราจึงประกอบไปด้วยต้นไม้ที่ปลูกในกระถางและอยู่ในร่มได้ นานมาแล้วที่เรารดน้ำและใส่ปุ๋ย แต่ต้นไม้ของเราไม่เคยออกดอกเลย จนเราค้นพบว่า ถ้าจะให้ต้นไม้ออกดอก เราจะต้องพรวนดินและกลับดินข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบน ตอนนี้ เรามีความสุขมากที่ได้เห็นต้นไม้ในกระถางมีใบแข็งแรงและมีดอกผลิบาน

บางครั้งชีวิตของเราก็ต้องการการขุดพรวนและการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อจะเกิดดอกออกผลได้ เปโตรเขียนจดหมายถึงผู้เชื่อที่ถูกข่มเหงในสมัยของท่านว่า “ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจ ที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดี” (1 ปต.4:12-13)

ชีวิตของคริสเตียนเหล่านี้ได้ถูก “พรวน” เช่นเดียวกับดินในกระถางต้นไม้ของเรา พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ความเชื่อของพวกเขาได้ผลิดอกแห่งการสรรเสริญและพระสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ (1 ปต.1:7)

พระเจ้าปรารถนาที่จะคลายสิ่งที่อาจบีบรัดชีวิตของเราและขัดขวางเราจากความชื่นชมยินดี แต่บางครั้งพระองค์ต้องยอมให้เกิดความเจ็บปวดและปัญหาอันเป็นการทดสอบที่ช่วยพรวนดินแห่งชีวิตของเรา หากวันนี้คุณกำลังเผชิญสภาพเช่นนี้อยู่ จงชื่นชมยินดีเถิด ยอมจำนนต่อการแตะต้องของพระองค์และรับเอาความปีติและการเกิดผลที่คุณคาดคิดไม่ถึง – CPH

ผู้ที่สรรเสริญพระเจ้าในการทดลองที่พวกเขาเผชิญ
จะได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้า ผ่านการทดลองเหล่านั้น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ – 1 เปโตร 4:13

อ่าน: 1 เปโตร 1:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 10-12; ลูกา1:39-56

ผมและครอบครัวอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ ดังนั้น “สวนดอกไม้” ของเราจึงประกอบไป ด้วยต้นไม้ที่ปลูกในกระถางและอยู่ในร่มได้ นานมาแล้วที่เรารดน้ำและใส่ปุ๋ย แต่ต้นไม้ของเราไม่เคยออกดอกเลย จนเราค้นพบว่า ถ้าจะให้ต้นไม้ออกดอก เราจะต้องพรวนดินและกลับดินข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบน ตอนนี้ เรามีความสุขมากที่ได้เห็นต้นไม้ในกระถางมีใบแข็งแรงและมีดอกผลิบาน

บางครั้งชีวิตของเราก็ต้องการการขุดพรวน และการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อจะเกิดดอกออกผลได้ เปโตรเขียนจดหมายถึงผู้เชื่อที่ถูกข่มเหงในสมัยของท่านว่า “ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่น ชมยินดี ” (1 ปต.4:12-13)

ชีวิตของคริสเตียนเหล่านี้ได้ถูก “พรวน” เช่นเดียวกับดินในกระถางต้นไม้ของเรา พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ความเชื่อของพวกเขาได้ผลิดอกแห่งการสรรเสริญและพระสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ (1:7)

พระเจ้าปรารถนาที่จะคลายสิ่งที่อาจบีบรัดชีวิตของเราและขัดขวางเราจากความชื่นชมยินดี แต่บางครั้งพระองค์ต้องยอมให้เกิดความเจ็บปวดและปัญหา อันเป็นการทดสอบที่ช่วยพรวนดินแห่งชีวิตของเรา หากวันนี้คุณกำลังเผชิญสภาพเช่นนี้อยู่ จงชื่นชมยินดีเถิด ยอมจำนนต่อการแตะต้องของพระองค์และ รับเอาความปีติและการเกิดผลที่คุณคาดคิดไม่ถึง – CPH

ผู้ที่สรรเสริญพระเจ้าในการทดลองที่พวกเขาเผชิญ จะได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้า ผ่านการทดลองเหล่านั้น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง