น้ำตาจากความกลัว

วันที่ 5-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

และข้าพเจ้าก็ร่ำไห้ เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้ – วิวรณ์ 5:4

อ่าน: วิวรณ์ 5:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 34-36; มาระโก 9:30-50

ยอห์น อัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงรักถึงกับร้องไห้

ในนิมิตที่ท่านได้รับขณะถูกคุมขัง (วว.5:1-12) ท่านเห็นตนเองอยู่ ในห้องแห่งพระที่นั่งของพระเจ้า ขณะที่เหตุการณ์ ในอนาคตค่อยๆ ปรากฏ ในสวรรค์ยอห์นเห็นพระเจ้าทรงถือหนังสือม้วนที่มีตราประทับอยู่ ท่านร้องไห้เพราะท่านได้เห็นพระสิริแห่งการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า ท่านเห็นว่าไม่มีผู้ใดสามารถเปิดม้วนหนังสือนั้นออกได้ ไม่มีผู้ใดมีอำนาจที่จะเปิดเผยแผนการณ์สูงสุดของพระเจ้า และทำให้ฉากสุดท้ายของประวัติศาสตร์สิ้นสุดลงได้

ในฐานะอัครสาวก ยอห์นเคยเห็นอำนาจของความบาปในโลก ท่านเคยเห็นชีวิตของพระเยซู และการสิ้นพระชนม์เพื่อชนะความบาป ท่านได้เห็นพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ แต่ตอนนี้ท่านรู้สึกกลัวเมื่อเห็นว่าไม่มีใครที่สมควรจะแกะม้วนหนังสือนั้นและพิชิตความบาปได้อย่างถาวร (วว.5:4)

ให้เรานึกภาพตามไปด้วยว่า ผู้อาวุโสคนหนึ่งได้เข้ามาใกล้ยอห์นและกล่าวว่า “อย่าร้องไห้เลย” และชี้ไปยังบุคคลหนึ่งที่ท่านรู้จัก “นี่แน่ะ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์” (วว.5:5) ยอห์นมองตามและเห็นพระเยซู ผู้เดียวที่มีฤทธิ์อำนาจที่จะรับหนังสือม้วนนั้นไปแกะตราออก แล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดลงได้ ไม่นานน้ำตาของยอห์นก็แห้งไป และทูตสวรรค์นับล้านก็ร้องเสียงดังว่า “ พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช” (วว.5:12)

คุณกำลังร้องไห้อยู่หรือ นี่แน่ะ พระเยซูผู้ทรงเป็นสหายของยอห์น พระองค์ทรงสมควรได้รับฤทธิ์เดช จงมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ – JDB

พระเมษโปดกผู้สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยกู้เรา
คือพระผู้เลี้ยงที่ทรงพระชนม์อยู่เพื่อนำเรา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

และข้าพเจ้าก็ร่ำไห้ เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั้นออก หรือดูหนังสือนั้นได้ – วิวรณ์ 5:4

อ่าน: วิวรณ์ 5:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 34-36; มาระโก 9:30-50

ยอห์น อัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงรักถึงกับร้องไห้

ในนิมิตที่ท่านได้รับขณะถูกคุมขัง (วว.5:1-12) ท่านเห็นตนเองอยู่ในห้องแห่งพระที่นั่งของพระเจ้า ขณะที่เหตุการณ์ในอนาคตค่อยๆ ปรากฏในสวรรค์ยอห์นเห็นพระเจ้าทรงถือหนังสือม้วนที่มีตราประทับอยู่ ท่านร้องไห้เพราะท่านได้เห็นพระสิริแห่งการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า ท่านเห็นว่าไม่มีผู้ใดสามารถเปิดม้วนหนังสือนั้นออกได้ ไม่มีผู้ใดมีอำนาจที่จะเปิดเผยแผนการณ์สูงสุดของพระเจ้า และทำให้ฉากสุดท้ายของประวัติศาสตร์สิ้นสุดลงได้

ในฐานะอัครสาวก ยอห์นเคยเห็นอำนาจของความบาปในโลก ท่านเคยเห็นชีวิตของพระเยซู และการสิ้นพระชนม์เพื่อชนะความบาป ท่านได้เห็นพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ แต่ตอนนี้ท่านรู้สึกกลัวเมื่อเห็นว่าไม่มีใครที่สมควรจะแกะม้วนหนังสือนั้นและพิชิตความบาปได้อย่างถาวร (ข้อ 4)

ให้เรานึกภาพตามไปด้วยว่าผู้อาวุโสคนหนึ่งได้เข้ามาใกล้ยอห์นและกล่าวว่า “อย่าร้องไห้เลย” และชี้ไปยังบุคคลหนึ่งที่ท่านรู้จัก “นี่แน่ะ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์” (ข้อ 5) ยอห์นมองตามและเห็นพระเยซู ผู้เดียวที่มีฤทธิ์อำนาจที่จะรับหนังสือม้วนนั้นไปแกะตราออก แล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดลงได้ ไม่ นานน้ำตาของยอห์นก็แห้งไป และทูตสวรรค์นับล้านก็ร้องเสียงดังว่า “พระ เมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น เป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช” (ข้อ 12)

คุณกำลังร้องไห้อยู่หรือ นี่แน่ะ พระเยซูผู้ทรงเป็นสหายของยอห์น พระองค์ทรงสมควรได้รับฤทธิ์เดช จงมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ – JDB

พระเมษโปดกผู้สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยกู้เรา คือพระผู้เลี้ยงที่ทรงพระชนม์อยู่เพื่อนำเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง