นักดนตรีชั้นยอด

วันที่ 2-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

เหตุฉะนั้นเมื่อท่าน…จะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า – 1 โครินธ์ 10:31

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:31-11:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 26-27; มาระโก 8:1-21

หนังสือพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐเรียกคริสโตเฟอร์ พาร์เค็นนิ่ง ว่า “เทพแห่งกีต้าร์ลีด ผู้ผสมผสานความเข้าใจในแก่นแท้ทางดนตรีเข้ากับทักษะการเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างสมบูรณ์แบบ” แต่ครั้งหนึ่ง พาร์เค็นนิ่งได้เลิกอาชีพเล่นกีต้าร์ เขาเกษียณตัวเองเมื่ออายุ 30 ปี ทั้งที่อาชีพของเขากำลังไปได้ด้วยดี เขาซื้อทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในรัฐมอนทานา และใช้ชีวิตไปกับการตกปลา แต่การเกษียณก่อนเวลา ไม่ได้นำความอิ่มใจมาให้อย่างที่เขาปรารถนาเลย

ต่อมาเมื่อเขาไปแคลิฟอร์เนีย เขาได้รับคำชวนให้ไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่ง เขาจึงได้ยินข่าวประเสริฐอย่างถนัดชัดเจน เขาเล่าเหตุการณ์นั้นว่า “คืนนั้นผมนอนไม่หลับ คิดถึงแต่ความผิดบาปของตนเอง…ผมใช้ชีวิตเพื่อตนเองมาตลอดและผมก็ไม่มีความสุขเลย…ดังนั้น ผมจึงทูลขอให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของผม มาเป็นผู้ครอบครองและพระผู้ช่วยให้รอดของผม ผมพูดกับพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ต้องการให้ผมทำอย่างไรกับชีวิตของผม ผมจะทำทุกอย่าง”

พระคัมภีร์ข้อที่พาร์เค็นนิ่งชอบมากคือ 1 โครินธ์ 10:31 “เหตุฉะนั้นเมื่อท่าน… จะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” เขากลับมาเล่นกีต้าร์อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

เราแต่ละคนต่างได้รับของประทาน และเมื่อเราใช้ของประทานนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราจะได้รับความอิ่มใจและความชื่นชมยินดี – HDF

เราถูกสร้างมาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้น เมื่อท่าน…จะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระ เจ้า – 1 โครินธ์ 10:31

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:31-11:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 26-27; มาระโก 8:1-21

หนังสือพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐเรียกคริสโตเฟอร์ พาร์เค็นนิ่ง ว่า “เทพแห่งกีต้าร์ลีด ผู้ผสมผสานความเข้าใจในแก่นแท้ทางดนตรีเข้ากับทักษะการเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างสมบูรณ์แบบ” แต่ครั้งหนึ่ง พาร์เค็นนิ่งได้เลิกอาชีพเล่นกีต้าร์ เขาเกษียณตัวเองเมื่ออายุ 30 ปี ทั้งที่อาชีพของเขากำลังไปได้ด้วยดี เขาซื้อทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในรัฐมอนทานา และใช้ชีวิตไปกับการตกปลา แต่การเกษียณก่อนเวลาไม่ได้นำความอิ่มใจมาให้อย่างที่เขาปรารถนาเลย

ต่อมาเมื่อเขาไปแคลิฟอร์เนีย เขาได้รับคำชวนให้ไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่ง เขาจึงได้ยินข่าวประเสริฐอย่างถนัดชัดเจน เขาเล่าเหตุการณ์นั้น ว่า “คืนนั้นผมนอนไม่หลับ คิดถึงแต่ความผิดบาปของตนเอง…ผมใช้ชีวิตเพื่อตนเองมาตลอด และผมก็ไม่มีความสุขเลย…ดังนั้น ผมจึงทูลขอให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของผม มาเป็นผู้ครอบครองและพระผู้ช่วยให้รอดของผม ผมพูดกับพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ต้องการให้ผมทำอย่างไรกับชีวิตของผม ผมจะทำทุกอย่าง”

พระคัมภีร์ข้อที่พาร์เค็นนิ่งชอบมากคือ 1 โครินธ์ 10:31 “เหตุฉะนั้น เมื่อท่าน…จะทำอะไรก็ตาม จงกระทำ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” เขากลับมาเล่นกีต้าร์อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

เราแต่ละคนต่างได้รับของประทาน และเมื่อเราใช้ของประทานนั้น เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราจะได้รับความอิ่มใจและความชื่นชมยินดี – HDF

เราถูกสร้างมาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

Tags:

One Response

  1. พระเจ้าทรงพอพระทัย เมื่อเราสำแดงชีวิตให้ผู้อื่นเห็นและสรรเสริญพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง