ถึงหรือยัง

วันที่ 9-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร – เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 8-10; มาระโก 11:19-33

คำถามที่ถูกถามมากที่สุดในโลกน่าจะเป็นคำถามที่ว่า “ถึงหรือยัง” เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างก็เคยถามคำถามนี้มาแล้ว และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องตอบคำถามเดียวกันนี้ที่ลูกๆ ถาม

ทุกครั้งที่อ่านพระธรรมที่เขียนโดยโมเสส ฉันสงสัยว่าท่านได้ยินประชาชนอิสราเอลถามคำถามนี้กี่ครั้ง ก่อนที่จะช่วยประชาชนจากการเป็นทาสและออกมาจากอียิปต์ โมเสสได้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะนำพวกเขาไปยัง “แผ่นดินที่มีน้ำนม และน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์” (อพย.3:8) และพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นจริงๆ เพียงแต่ตอนแรกพวกเขาต้องใช้เวลา 40 ปีวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แต่นั่นก็เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง หลังจากเป็นทาสอยู่ถึง 400 ปี ลูกหลานของชาวอิสราเอลจำเป็นจะต้องได้รับการปรับหัวใจ จิตวิญญาณ และความคิดเข้าหาพระเจ้าก่อน ซึ่งพวกเขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในถิ่นทุรกันดาร (ฉธบ.8:2, ฉธบ.8:15-18) และเกิดขึ้นหลังจากที่คนรุ่นผู้ใหญ่ทั้งหมดเสียชีวิตไปหมดแล้วเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า (อพย.32:13)

ชีวิตเราบางครั้งก็เหมือนกำลังเดินวนเวียนเป็นวงกลม เรารู้สึกหลงทาง เราอยากจะถามพระเจ้าว่า “ถึงหรือยัง อีกนานแค่ไหน” ในเวลาเช่นนี้ ให้เราจำไว้ว่า พระเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดหมายเท่านั้น แต่ทรงให้ความสำคัญกับการเดินทางไปสู่จุดหมาย ซึ่งพระองค์ทรงใช้ เพื่อถ่อมใจเราลงทดสอบเรา และสำแดงให้เราเห็นว่าในใจของเราเป็นอย่างไร – JAL

สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่จุดหมาย หากแต่รวมถึงการเดินทางด้วย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร – เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 8-10; มาระโก 11:19-33

คำถามที่ถูกถามมากที่สุดในโลกน่าจะเป็นคำถามที่ว่า “ถึงหรือยัง” เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่า ต่างก็เคยถามคำถามนี้มาแล้ว และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องตอบคำถามเดียวกันนี้ที่ลูกๆ ถาม

ทุกครั้งที่อ่านพระธรรมที่เขียนโดยโมเสส ฉันสงสัยว่าท่านได้ยินประชาชนอิสราเอลถามคำถามนี้กี่ครั้ง ก่อนที่จะช่วยประชาชนจากการเป็นทาส และออกมาจากอียิปต์ โมเสสได้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะนำพวกเขาไปยัง “เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนม และน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์” (อพย.3:8) และพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นจริงๆ เพียงแต่ตอนแรกพวกเขาต้องใช้เวลา 40 ปีวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แต่นั่นก็เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง หลังจากเป็นทาสอยู่ถึง 400 ปี ลูกหลานของชาวอิสราเอลจำเป็นจะต้องได้รับการปรับหัวใจ จิตวิญญาณ และความคิดเข้าหาพระเจ้าก่อน ซึ่งพวกเขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในถิ่นทุรกันดาร (ฉธบ. 8:2,15-18) และเกิดขึ้นหลังจากที่คนรุ่นผู้ใหญ่ทั้งหมดเสียชีวิตไปหมดแล้วเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า (อพย.32:13)

ชีวิตเราบางครั้งก็เหมือนกำลังเดินวนเวียนเป็นวงกลม เรารู้สึกหลงทาง เราอยากจะถามพระเจ้าว่า “ถึงหรือยัง อีกนานแค่ไหน” ในเวลาเช่นนี้ ให้เราจำไว้ว่า พระเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดหมายเท่านั้น แต่ทรงให้ความ สำคัญกับการเดินทางไปสู่จุดหมาย ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อถ่อมใจเราลง ทดสอบเรา และสำแดงให้เราเห็นว่าในใจของเราเป็นอย่างไร – JAL

สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่จุดหมาย หากแต่รวมถึงการเดินทางด้วย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง