คำตอบของพระเจ้า

วันที่ 16-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ ชายที่ชื่อ กาเบรียล…มาใกล้ข้าพเจ้า – ดาเนียล 9:21

อ่าน: ดาเนียล 9:20-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29; มาระโก 14:54-72

ดาเนียลเทใจของท่านออกต่อพระเจ้า (ดนล.9:2) ท่านเคยอ่านหนังสือเยเรมีย์และได้ค้นพบอีกครั้งหนึ่งถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าการเป็นเชลยของอิสราเอลในบาบิโลนจะยาวนาน 70 ปี ดังนั้นดาเนียลจึงพยายามอดอาหารและอธิษฐานในนามของประชากรของพระเจ้าท่านอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้ช่วยกู้ประชากรของพระองค์โดยเร็ว (ดนล.9:19)

เวลาที่เราอธิษฐาน มีบางสิ่งที่เรารู้ได้และมีบางสิ่งที่เราไม่อาจรู้ ตัวอย่างเช่น เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเรา หากเรายอมรับว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์โดยเราเชื่อในพระเยซู และเรารู้ว่าคำตอบของพระองค์จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ แต่เราไม่รู้ว่าคำตอบนั้นจะมาถึงเมื่อไรหรือคำตอบนั้นคืออะไร

สำหรับดาเนียล คำตอบของคำอธิษฐานมาถึงอย่างอัศจรรย์และทันที คือขณะที่ท่านอธิษฐานอยู่ทูตสวรรค์กาเบรียลได้นำคำตอบมาให้ท่าน แต่คำตอบนั้นก็น่าประหลาดใจพอๆ กับความรวดเร็วในการได้คำตอบ คือ เมื่อดาเนียลถามพระเจ้าเกี่ยวกับ “เจ็ดสิบปี” พระเจ้าทรงตอบเกี่ยวกับ “เจ็ดสิบสัปตะแห่งปี” ดาเนียลขอคำตอบจากพระเจ้าในเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่คำตอบของพระองค์กลับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายพันปีข้างหน้า

หากเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เราอาจตกใจกับคำตอบของพระเจ้า แต่เราก็รู้ว่าคำตอบเป็นอย่างนั้นก็เพื่อพระเกียรติของพระองค์ – JDB

พระเจ้าอาจตอบคำอธิษฐานของเราเกินความคาดหมาย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ ชายที่ชื่อกาเบรียล… มาใกล้ข้าพเจ้า – ดาเนียล 9:21

อ่าน: ดาเนียล 9:20-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29; มาระโก 14:54-72

ดาเนียลเทใจของท่านออกต่อพระเจ้า (ดนล. 9:2) ท่านเคยอ่านหนังสือเยเรมีย์และได้ ค้นพบอีกครั้งหนึ่งถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าการเป็นเชลยของอิสราเอลในบาบิโลนจะยาว นาน 70 ปี ดังนั้นดาเนียลจึงพยายามอดอาหาร และอธิษฐานในนามของประชากรของพระเจ้า ท่านอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้ช่วยกู้ประชากรของ พระองค์โดยเร็ว (ข้อ 19)

เวลาที่เราอธิษฐาน มีบางสิ่งที่เรารู้ได้และมีบางสิ่งที่เราไม่อาจรู้ ตัวอย่างเช่น เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเรา หากเรายอมรับว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์โดยเราเชื่อในพระเยซู และเรารู้ว่าคำตอบของพระองค์ จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ แต่เราไม่รู้ว่าคำตอบนั้นจะมาถึงเมื่อไรหรือคำตอบนั้นคืออะไร

สำหรับดาเนียล คำตอบของคำอธิษฐานมาถึงอย่างอัศจรรย์และทันที คือขณะที่ท่านอธิษฐานอยู่ทูตสวรรค์กาเบรียลได้นำคำตอบมาให้ท่าน แต่คำตอบนั้นก็น่าประหลาดใจพอๆกับความรวดเร็วในการได้คำตอบ คือ เมื่อดาเนียลถามพระเจ้าเกี่ยวกับ “เจ็บสิบปี” พระเจ้าทรงตอบเกี่ยวกับ “เจ็ดสิบสัปตะแห่งปี ” ดาเนียลขอคำตอบจากพระเจ้าในเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่คำตอบของพระองค์กลับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายพันปีข้างหน้า

หากเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เราอาจตกใจกับคำตอบของพระเจ้า แต่เราก็รู้ว่าคำตอบเป็นอย่างนั้นก็เพื่อพระเกียรติของพระองค์ -JDB

พระเจ้าอาจตอบคำอธิษฐานของเรา เกินความคาดหมาย

Tags:

One Response

  1. ข้าแต่พระบิดาเจ้า
    โปรดให้ข้าพระองค์เต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในสรรพปัญญา
    และในความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อข้าพระองค์จะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ตามบรรดาความชอบ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งสง่าราศีของพระองค์
    ให้มีบรรดาความเพียรและความอดทนไว้นานด้วยความยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง