ความคาดหวัง

วันที่ 4-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา – ยอห์น14:3

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 4:13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 31-33; มาระโก 9:1-29

ต้นเดือนมีนาคม เพื่อนคนหนึ่งของฉันจะเริ่มนับถอยหลัง เครื่องหมายบนปฏิทินในห้องทำงานของเธอบอกให้รู้ว่าเหลือเวลาอีก 20 วันก็จะถึงวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ เช้าวันหนึ่งเมื่อฉันพบเธอ เธอบอกทั้งที่ยังไม่ได้ถามว่า “อีก 12 วันเท่านั้น!” อีกไม่กี่วันต่อมาเธอบอกอีกว่า “เหลืออีก 6 วันเอง!” ความกระตือรือร้นของเธอส่งผลให้ฉันเริ่มนับบ้าง “อีกแค่ 2 วัน เจอรรี่!” “ใช่แล้ว!” เจอร์รี่ยิ้มกว้าง

เราที่เป็นผู้เชื่อ กำลังรอคอยสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการจินตนาการล่วงหน้าถึงดอกไม้และแสงอาทิตย์ที่สาดส่องหลังจากฤดูหนาวอันแสนยาวนาน พระเจ้าทรงให้คำสัญญาไว้มากมายในพระวจนะของพระองค์ และคำสัญญาทุกคำจะเป็นจริง แต่พระสัญญาหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกอย่างแน่นอน “ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า… หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 ธส.4:16-17)

แม้ไม่มีใครล่วงรู้ได้ถึงวันเวลาที่แน่นอน แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเยซูจะกลับมา (กจ.1:7-11) ในขณะที่เราเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึง ให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันให้รอคอยวันนั้นด้วยใจจดจ่อ – CHK

พระคริสต์อาจจะเสด็จกลับมาวันนี้!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราจะกลับมาอีก รับท่านไปอยู่กับเรา – ยอห์น 14:3

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 4:13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 31-33; มาระโก 9:1-29

ต้นเดือนมีนาคม เพื่อนคนหนึ่งของฉันจะเริ่มนับถอยหลัง เครื่องหมายบนปฏิทินในห้องทำงานของเธอบอกให้รู้ว่าเหลือเวลาอีก 20 วันก็จะถึงวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ เช้าวันหนึ่งเมื่อฉัน พบเธอ เธอบอกทั้งที่ยังไม่ได้ถามว่า “อีก 12 วัน เท่านั้น!” อีกไม่กี่วันต่อมาเธอบอกอีกว่า “เหลือ อีก 6 วันเอง!” ความกระตือรือร้นของเธอส่งผลให้ฉันเริ่มนับบ้าง “อีกแค่ 2 วัน เจอรรี่!” “ใช่ แล้ว!” เจอร์รี่ยิ้มกว้าง

เราที่เป็นผู้เชื่อกำลังรอคอยสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการจินตนาการล่วงหน้าถึงดอกไม้และแสงอาทิตย์ที่สาดส่องหลังจากฤดูหนาวอันแสนยาวนาน พระเจ้าทรงให้คำสัญญาไว้มากมายในพระวจนะของพระองค์ และคำสัญญาทุกคำจะเป็นจริง แต่พระสัญญาหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ พระคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกอย่างแน่นอน “ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า… หลังจากนั้น เราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 ธส.4:16-17)

แม้ไม่มีใครล่วงรู้ได้ถึงวันเวลาที่แน่นอน แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเยซูจะกลับมา (กจ.1:7-11) ในขณะที่เราเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึง ให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันให้รอคอยวันนั้นด้วยใจจดจ่อ เถิด – CHK

พระคริสต์อาจจะเสด็จกลับมาวันนี้!

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง