กราเซียส!

วันที่ 23-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงโมทนาพระคุณพระเจ้า – 1 พงศาวดาร 16:8

อ่าน: 1 พงศาวดาร 16:7-10 และ 1 พงศาวดาร 16:23-36

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 13-15; ลูกา1:57-80

เมื่อตอนไปเม็กซิโก ฉันอยากพูดภาษาสเปนได้ ฉันพูดได้แต่คำว่า กราเซียส (ขอบคุณ) มุยเบียน (ดีมาก) และ โอลา (สวัสดี) เท่านั้น แล้วฉันก็เริ่มเบื่อที่ต้องพูดแต่คำว่ากราเซียสกับทุกคนที่คุยด้วยหรือทำอะไรให้ฉัน

แต่เราไม่ควรเบื่อที่จะขอบพระคุณพระเจ้า ดาวิดรู้ถึงความสำคัญของการขอบพระคุณ หลังจากที่ท่านได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและให้มีการสร้างเต็นท์สำหรับหีบพันธสัญญา (ที่ที่พระเจ้าประทับอยู่) ท่านได้ตั้งคนเลวี “ให้เป็นผู้ปรนนิบัติหน้าหีบของพระเจ้า ให้ทูลยอพระเกียรติและสรรเสริญพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอิสราเอล” (1 พศด.16:4) และมีอีกหลายคนที่คอยถวายเครื่องบูชาและถวายโมทนาแด่พระเจ้าเป็นประจำทุกวันที่นั่น (1 พศด.16:37-38)

ดาวิดยังได้มอบหมายให้อาสาฟและพี่น้องร้องโมทนาถวายพระเจ้า (1 พศด.16:8-36) บทเพลงของท่านโมทนาสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ คือ “บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลาย” (1 พศด.16:8) “การอัศจรรย์ทั้งสิ้น” (1 พศด.16:9) “การอัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ ” (1 พศด.16:12) และ “การช่วยให้รอด” (1 พศด.16:35) บทเพลงของดาวิดยังได้ยกย่องสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น คือ ทรงประเสริฐ เปี่ยมด้วยพระกรุณาและบริสุทธิ์ (1 พศด.16:34-35)

เราเองก็ควรเป็นอย่างดาวิด คือไม่เบื่อที่จะถวายโมทนาแด่พระเจ้า เพราะพระลักษณะของพระองค์และพระราชกิจที่ทรงกระทำเพื่อเรา จงจัดเวลาในวันนี้เพื่อถวายเครื่องบูชาแห่งคำโมทนาแด่พระองค์ – AMC

จิตใจที่เปี่ยมด้วยคำสรรเสริญ ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงโมทนาพระคุณพระเจ้า – 1 พงศาวดาร 16:8

อ่าน: 1 พงศาวดาร 16:7-10,23-36

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 13-15; ลูกา1:57-80

เมื่อตอนไปเม็กซิโก ฉันอยากพูดภาษาสเปนได้ ฉันพูดได้แต่คำว่า กราเซียส (ขอบคุณ) มุยเบียน (ดีมาก) และ โอลา (สวัสดี) เท่านั้น แล้วฉันก็เริ่มเบื่อ ที่ต้องพูดแต่คำว่ากราเซียสกับทุกคนที่คุยด้วยหรือทำอะไรให้ฉัน

แต่เราไม่ควรเบื่อที่จะขอบพระคุณพระเจ้า ดาวิดรู้ถึงความสำคัญของการขอบพระคุณ หลังจากที่ท่านได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและให้มีการสร้างเต็นท์สำหรับหีบพันธสัญญา (ที่ที่พระเจ้าประทับอยู่) ท่านได้ตั้งคนเลวี “ให้เป็นผู้ปรนนิบัติหน้าหีบของพระเจ้า ให้ทูลยอพระเกียรติ และสรรเสริญพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอิสราเอล” (1 พศด.16:4) และมีอีกหลายคนที่คอยถวายเครื่องบูชาและถวายโมทนาแด่พระเจ้า เป็นประจำทุกวันที่นั่น (ข้อ 37-38)

ดาวิดยังได้มอบหมายให้อาสาฟและพี่น้องร้องโมทนาถวายพระเจ้า (1 พศด.16:8-36) บทเพลงของท่านโมทนาสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ คือ “บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลาย” (ข้อ 8) “การ อัศจรรย์ทั้งสิ้น” (ข้อ 9) “การอัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ ” (ข้อ 12) และ “การช่วยให้รอด” (ข้อ 35) บทเพลงของดาวิดยังได้ยกย่องสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น คือ ทรงประเสริฐ เปี่ยมด้วยพระกรุณา และบริสุทธิ์ (ข้อ 34-35)

เราเองก็ควรเป็นอย่างดาวิด คือไม่เบื่อที่จะถวายโมทนาแด่พระเจ้า เพราะพระลักษณะของพระองค์และพระราชกิจที่ทรงกระทำเพื่อเรา จงจัดเวลาในวันนี้เพื่อถวายเครื่องบูชาแห่งคำโมทนาแด่พระองค์ – AMC

จิตใจที่เปี่ยมด้วยคำสรรเสริญ ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง