กระดานผ้าสำลีของพระเจ้า

วันที่ 6-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ – สดุดี 19:1

อ่าน: สดุดี 19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 1-2; มาระโก 10:1-31

ในยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆด้านวีดีทัศน์ ไม่น่าเชื่อว่ายังมีครูบางคนที่รู้สึกว่าการเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ โดยการใช้กระดานสำลีเป็นวิธีที่ดีที่สุด ผมจำได้ว่าสมัยที่ผมยังเด็ก ครูรวีฯ ใช้กระดานหุ้มผ้าสำลี แล้วนำกระดาษที่ตัดเป็นรูปร่างต่างๆ มาติด มีทั้งเป็นดาวิด ดาเนียล โยนาห์ พระเยซูและคนอื่นๆ กระดานผ้าสำลีช่วยให้ครูของผมตอกย้ำสาระสำคัญของเรื่องในพระคัมภีร์ได้อย่างมีศิลปะ

แต่กระดานผ้าสำลีแบบเก่าก็ยังไม่ใช่อุปกรณ์การสอนประกอบภาพที่เก่าแก่ที่สุด พระเจ้าทรงใช้ “กระดานผ้าสำลี” ของพระองค์มานานแล้ว คือ สิ่งที่ทรงสร้าง พระเจ้าทรงใช้ความมหัศจรรย์ของสิ่งที่ทรงสร้างมาสอนเราและให้เราได้เห็นฤทธานุภาพของพระองค์

ในสดุดี 19:1 กล่าวไว้ว่า “ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และ ภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์” พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างชัดเจนในการทรงสร้าง จนเปาโลถึงกับร้องว่า “ฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัด” ผู้ที่ได้เห็นสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง จึง “ไม่มีข้อแก้ตัวเลย” (รม.1:20) เพราะบนกระดานผ้าสำลีแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า เราได้เห็นความมีระบบระเบียบและการวางแผนออกแบบของพระองค์ เราเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์ เราจึงควรนมัสการพระองค์ “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก” (สดด.8:1) – BC

สรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
คือผืนผ้าใบที่พระเจ้าทรงวาดพระลักษณะของพระองค์ไว้

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ – สดุดี 19:1

อ่าน: สดุดี 19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 1-2; มาระโก 10:1-31

ในยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวีดิทัศน์ ไม่น่าเชื่อว่ายังมีครูบางคนที่รู้สึกว่าการเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ โดยการใช้กระดานสำลีเป็นวิธีที่ดีที่สุด ผมจำได้ว่าสมัยที่ผมยังเด็ก ครูรวีฯใช้กระดานหุ้มผ้าสำลี แล้วนำกระดาษที่ตัดเป็นรูปร่างต่างๆ มาติด มีทั้งเป็นดาวิด ดาเนียล โยนาห์ พระเยซู และคนอื่นๆ กระดานผ้าสำลีช่วยให้ครูของผมตอกย้ำสาระสำคัญของเรื่องในพระคัมภีร์ได้อย่างมีศิลปะ

แต่กระดานผ้าสำลีแบบเก่าก็ยังไม่ใช่อุปกรณ์ การสอนประกอบภาพที่เก่าแก่ที่สุด พระเจ้าทรง ใช้ “กระดานผ้าสำลี” ของพระองค์มานานแล้ว คือ สิ่งที่ทรงสร้าง พระเจ้าทรงใช้ความมหัศจรรย์ของสิ่งที่ทรงสร้างมาสอนเราและให้เราได้เห็นฤทธานุภาพของพระองค์

ในสดุดี 19:1 กล่าวไว้ว่า “ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์” พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างชัดเจนในการทรงสร้าง จนเปาโลถึงกับร้องว่า “ ฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัด ” ผู้ที่ได้เห็นสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง จึง “ไม่มีข้อแก้ตัวเลย” (รม.1:20) เพราะบนกระดานผ้าสำลีแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า เราได้เห็นความมีระบบระเบียบและการวางแผน ออกแบบของพระองค์ เราเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์ เราจึงควรนมัสการพระองค์ “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก” (สดด.8:1) – BC

สรรพสิ่งที่ทรงสร้าง คือผืนผ้าใบที่พระเจ้าทรงวาดพระลักษณะของพระองค์ไว้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง