กฎห้านาที

วันที่ 10-3-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขา – สดุดี 102:17

อ่าน: สดุดี 102:1-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13; มาระโก 12:1-27

ฉันได้อ่านเรื่องกฎ 5 นาทีที่คุณแม่คนหนึ่งใช้กับลูกๆ กฎมีอยู่ว่าเด็กๆ จะต้องพร้อมที่จะไปโรงเรียนและมารวมตัวกัน 5 นาทีก่อนถึงเวลาไปโรงเรียนในแต่ละวัน

เด็กจะยืนล้อมรอบแม่ แล้วแม่ก็จะอธิษฐานเผื่อโดยเอ่ยชื่อลูกแต่ละคน ขอพระเจ้าอวยพรพวกเขาตลอดวันนั้น เสร็จแล้วแม่ก็จะหอมลูกๆ แล้วจึงออกเดินทาง แม้แต่เด็กในละแวกนั้นที่เดินผ่านมาพอดี ก็จะได้มาร่วมวงอธิษฐานด้วย เด็กหญิงคนหนึ่งได้พูดในหลายปีต่อมาว่า เธอได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นว่า คำอธิษฐานสำคัญสำหรับเธอในการเริ่มต้นวันใหม่

ผู้เขียนพระธรรมสดุดี 102 เข้าใจความสำคัญของคำอธิษฐาน พระธรรมข้อนี้ขึ้นต้นว่า “คำอธิษฐานของผู้ถูกข่มใจ เมื่อเขาอ่อนระอาใจและระบายความนั้นต่อพระเจ้า” เขาร้องว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์…ในวันทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็ว” (สดด.102:1-2) พระเจ้าทรงมองลงมา “จากที่สูงอันบริสุทธิ์ของพระองค์ จากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินโลก” (สดด.102:19)

พระเจ้าทรงห่วงใยและอยากรู้เรื่องราวของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้กฎ 5 นาทีเพื่อขอพระพรในแต่ละวัน หรือต้องใช้เวลามากกว่านั้นในการร่ำไห้หาพระองค์ด้วยความกดดันอันหนักหน่วง จงคุยกับพระเจ้าทุกวัน สิ่งที่คุณทำอาจส่งผลยิ่งใหญ่ต่อครอบครัวของคุณหรือคนที่อยู่ใกล้คุณ – AMC

การอธิษฐานคือ การยอมรับว่าเราต้องการพระเจ้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขา – สดุดี 102:17

อ่าน: สดุดี 102:1-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13; มาระโก 12:1-27

ฉันได้อ่านเรื่องกฎ 5 นาทีที่คุณแม่คนหนึ่ง ใช้กับลูกๆ กฎมีอยู่ว่าเด็กๆจะต้องพร้อมที่ จะไปโรงเรียนและมารวมตัวกัน 5 นาทีก่อนถึง เวลาไปโรงเรียนในแต่ละวัน

เด็กจะยืนล้อมรอบแม่ แล้วแม่ก็จะอธิษฐาน เผื่อโดยเอ่ยชื่อลูกแต่ละคน ขอพระเจ้าอวยพร พวกเขาตลอดวันนั้น เสร็จแล้วแม่ก็จะหอมลูกๆ แล้วจึงออกเดินทาง แม้แต่เด็กในละแวกนั้นที่เดิน ผ่านมาพอดี ก็จะได้มาร่วมวงอธิษฐานด้วย เด็ก หญิงคนหนึ่งได้พูดในหลายปีต่อมาว่า เธอได้ เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นว่า คำอธิษฐานสำคัญ สำหรับเธอในการเริ่มต้นวันใหม่

ผู้เขียนพระธรรมสดุดี 102 เข้าใจความสำคัญ ของคำอธิษฐาน พระธรรมข้อนี้ขึ้นต้นว่า “คำ อธิษฐานของผู้ถูกข่มใจ เมื่อเขาอ่อนระอาใจและ ระบายความนั้นต่อพระเจ้า” เขาร้องว่า “ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์… ในวันทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระ กรรณฟังข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็ว” (ข้อ 1-2) พระเจ้า ทรงมองลงมา “จากที่สูงอันบริสุทธิ์ของพระองค์ จากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทอด พระเนตรแผ่นดินโลก” (ข้อ 19)

พระเจ้าทรงห่วงใยและอยากรู้เรื่องราวของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้กฎ 5 นาที เพื่อขอพระพรในแต่ละวัน หรือต้องใช้เวลามากกว่านั้นในการร่ำไห้หา พระองค์ด้วยความกดดันอันหนักหน่วง จงคุยกับพระเจ้าทุกวัน สิ่งที่คุณทำ อาจส่งผลยิ่งใหญ่ต่อครอบครัวของคุณหรือคนที่อยู่ใกล้คุณ – AMC

การอธิษฐานคือ การยอมรับว่าเราต้องการพระเจ้า

Tags:

One Response

  1. ขอซักชั่วโมงถ้าเป็นได้ก่อน 6โมงเช้าให้ทัน แต่จริงๆประตูการอธิษฐานภาวนาของพระองค์เปิดเต็มเวลา 24 ชั่วโมง ในทุกที่ทุกนาทีสถานการณ์ทุกข์สุข ถ้าเราไวต่อการคิดถึงพระองค์ซะหน่อย เราทูลพระองค์ได้เสมอ ขอบพระคุณพระเจ้าครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง