ไม่สิ้นหวัง

วันที่ 26-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราจะนำพวกเจ้า…ให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง – อพยพ 6:6

อ่าน: อพยพ 6:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 15-16; มาระโก 6:1-29

บทเพลงชื่อ “สิบหกตัน (SixteenTons)” ซึ่งเขียนโดยเมิร์ล เทรวิส และบันทึกเสียงโดยเทนเนสซี่ เออร์นี่ ฟอร์ด กลายเป็นบทเพลงยอดนิยมของอเมริกาช่วงกลางทศวรรษที่ 1950 ผู้คนเข้าใจได้ดีถึงคนงานเหมืองผู้นี้ ที่คร่ำครวญ ความรู้สึกติดกับและการที่เขาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตนเองไม่ได้ ไม่ว่าจะทำงานหนักเพียงใด คนงานเหมืองมักจะอาศัยอยู่ในบ้านที่บริษัทจัดให้และจะได้รับคูปอง “กระดาษ” ที่ใช้ได้ในร้านค้าของบริษัทเท่านั้น เขากล่าวว่า แม้เขาจะถูกเรียกชื่อให้ไปสวรรค์ เขาก็ไปไม่ได้ เพราะบริษัทเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของเขาไปเสียแล้ว

การยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นหวังเช่นนี้ เป็นความรู้สึกของชาวฮีบรูในช่วง 400 ปีที่ตกเป็นทาสของชาวอียิปต์เช่นกัน เมื่อโมเสสบอกกับพวกเขาถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาส พวกเขาไม่ยอมฟังท่าน “เพราะหมดอาลัยตายอยาก” (อพย.6:9) พวกเขาตกต่ำจนที่ไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้

แต่พระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง การปลดปล่อยประชากรของพระองค์อย่างมหัศจรรย์บอกล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะตามมาภายหลัง คือ การช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ที่ทรงกระทำเพื่อเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ “ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม” (รม.5:6)

เมื่อชีวิตของเราตกต่ำจนถึงขีดสุด เรายังไม่สิ้นหวังเพราะมีพระคุณอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า – DCM

ผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าจะไม่สิ้นหวัง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราจะนำพวกเจ้า…ให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง – อพยพ 6:6

อ่าน: อพยพ 6:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 15-16; มาระโก 6:1-29

บทเพลงชื่อ “สิบหกตัน (Sixteen Tons)” ซึ่งเขียนโดยเมิร์ล เทรวิส และบันทึกเสียงโดยเทนเนสซี่ เออร์นี่ ฟอร์ด กลายเป็นบทเพลงยอดนิยมของอเมริกาช่วงกลางทศวรรษที่ 1950 ผู้คนเข้าใจได้ดีถึงคนงานเหมืองผู้นี้ ที่คร่ำครวญความรู้สึกติดกับและการที่เขาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตนเองไม่ได้ ไม่ว่าจะทำงานหนักเพียงใด คนงานเหมืองมักจะอาศัยอยู่ในบ้านที่บริษัทจัดให้และจะได้รับคูปอง “กระดาษ” ที่ใช้ได้ในร้านค้าของบริษัทเท่านั้น เขากล่าวว่า แม้เขาจะถูกเรียกชื่อให้ไปสวรรค์ เขาก็ไปไม่ได้เพราะบริษัทเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของเขาไปเสียแล้ว

การยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นหวังเช่นนี้เป็นความรู้สึกของชาวฮีบรูในช่วง 400 ปีที่ตกเป็นทาสของชาวอียิปต์เช่นกัน เมื่อโมเสสบอกกับพวกเขาถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาส พวกเขาไม่ยอมฟังท่าน “เพราะหมดอาลัยตายอยาก” (อพย.6:9) พวกเขาตกต่ำจนที่ไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้

แต่พระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง การปลดปล่อยประชากรของพระองค์อย่างมหัศจรรย์บอกล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะตามมาภายหลัง คือ การช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ที่ทรงกระทำเพื่อเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ “ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้น พระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม” (รม.5:6)

เมื่อชีวิตของเราตกต่ำจนถึงขีดสุด เรายังไม่สิ้นหวังเพราะมีพระคุณอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า – DCM

ผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าจะไม่สิ้นหวัง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง