แก่นของปัญหา

วันที่ 28-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า คือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ – โรม 7:18

อ่าน: โรม 3:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 20-22; มาระโก 7:1-13

การ์ตูนทางโทรทัศน์ที่ผมชอบมากที่สุดตอนเป็นเด็กคือ ทอม เทริฟิค เมื่อทอมเผชิญปัญหา เขาจะหยิบหมวกเจ้าปัญญาขึ้นมาสวมและแก้ปัญหา โดยมีไมท์ตี้ แมนเฟรด สุนัขมหัศจรรย์และผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ อยู่เคียงข้าง ปกติแล้วปัญหาจะมาจากศัตรูตัวฉกาจ คือ แครบบี้ แอปเพิลตัน จนถึงทุกวันนี้ ผมยังจำฉายาของวายร้ายในการ์ตูนเรื่องนี้ได้ดี เขาคือ “แครบบี้แอปเพิลตัน จอมขี้โกง”

ความจริงก็คือ เราทุกคนล้วนมีปัญหาพื้นฐานเหมือนแครบบี้ แอปเพิลตัน นอกจากพระคริสต์แล้ว เราทุกคนล้วนเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อทั้งสิ้น อัครทูตเปาโลได้อธิบายว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า” (รม.3:10-11) ไม่มีสักคนที่ดำเนินชีวิตได้ตามมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าในเรื่องความบริสุทธิ์ เพราะเราต้องถูกแยกจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระองค์จึงส่งพระเยซู พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ลงมาสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อรับโทษที่เราสมควรได้รับ แล้วทรงฟื้นคืนพระชนม์ บัดนี้ “พระเจ้าทรงพระกรุณาให้ (เรา) เป็นผู้ชอบธรรม” โดยความเชื่อในพระองค์ (รม.3:24)

พระเยซูคริสต์เสด็จมาหา “จอมโกง” และทำให้เราเป็น “คนที่ถูกสร้างใหม่” โดยความเชื่อในพระองค์ (2 คร.5:17) และในความประเสริฐของพระองค์ พระองค์ทรงถอนรากถอนโคนปัญหาทุกอย่างของเรา – BC

เราไม่ได้ต้องการแค่การเริ่มต้นใหม่ แต่เราต้องการใจใหม่

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า คือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพ-เจ้าหาได้กระทำไม่ – โรม 7:18

อ่าน: โรม 3:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 20-22; มาระโก 7:1-13

การ์ตูนทางโทรทัศน์ที่ผมชอบมากที่สุดตอนเป็นเด็กคือ ทอม เทริฟิค เมื่อทอมเผชิญปัญหา เขาจะหยิบหมวกเจ้าปัญญาขึ้นมาสวมและแก้ปัญหา โดยมี ไมท์ตี้ แมนเฟรด สุนัขมหัศจรรย์และผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ อยู่เคียงข้าง ปกติแล้วปัญหาจะมาจากศัตรูตัวฉกาจ คือ แครบบี้ แอปเพิลตัน จนถึงทุกวันนี้ ผมยังจำฉายาของวายร้ายในการ์ตูนเรื่องนี้ได้ดี เขาคือ “แครบบี้ แอปเพิลตัน จอมขี้โกง “

ความจริงก็คือ เราทุกคนล้วนมีปัญหาพื้นฐานเหมือนแครบบี้ แอปเพิลตัน นอกจากพระคริสต์แล้ว เราทุกคนล้วนเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อทั้งสิ้น อัครทูตเปาโลได้อธิบายว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า” (รม.3:10-11) ไม่มีสักคนที่ดำเนินชีวิตได้ตามมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าในเรื่องความบริสุทธิ์ เพราะเราต้องถูกแยกจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระองค์จึงส่งพระเยซู พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ลงมาสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อรับโทษที่เราสมควรได้รับ แล้วทรงฟื้นคืนพระชนม์ บัดนี้ “พระเจ้าทรงพระกรุณาให้ (เรา) เป็นผู้ชอบธรรม” โดยความเชื่อในพระองค์ (ข้อ 24)

พระเยซูคริสต์เสด็จมาหา “จอมโกง” และทำให้เราเป็น “คนที่ถูกสร้างใหม่” โดยความเชื่อในพระองค์ (2 คร.5:17) และในความประเสริฐของพระองค์ พระองค์ทรงถอนรากถอนโคนปัญหาทุกอย่างของเรา – BC

เราไม่ได้ต้องการแค่การเริ่มต้นใหม่ แต่เราต้องการใจใหม่

Tags:

One Response

  1. kic

    ยอดเยี่ยมมากเลย(เราไม่มีอะไรดีเลย) เพราะเราเป็นคนบาปที่ถูกแยกจากพระเจ้า และโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ ทำให้เรามีโอกาสกลับใจใหม่ และกลับมาถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้สร้าง ขอบคุณพระเจ้าค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง