เอาชนะอคติ

วันที่ 6-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต…ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด และทรงดำรงอยู่ในสารพัด – โคโลสี 3:11

อ่าน: โคโลสี 3:8-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 39-40; มัทธิว 23:23-39

บทความในหนังสือพิมพ์ วอชิงตัน โพสต์ระบุว่า ผลการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้เรื่องอคติของมนุษย์ พบว่ามนุษย์เกือบทุกคนล้วนมีอคติ และทัศนคติเช่นนี้มีผลแม้แต่กับคนที่ต่อต้านนิสัยนี้ชนิดหัวชนฝา นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้กล่าวว่า การนับถือตนเองของพวกเรา มักเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราดีกว่าคนอื่นในกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่ เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะอคติ แม้แต่ในครอบครัวของพระเจ้า

ถ้อยคำของเปาโลที่มาถึงผู้เชื่อในเมืองโคโลสี สอนเราในวันนี้ว่า คำพูดและพฤติกรรมของเราที่มีต่อพี่น้องคริสเตียนควรจะสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระคริสต์ เปาโลกล่าวว่า “(ท่าน) ได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่…อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด และทรงดำรงอยู่ในสารพัด” (คส.3:10-11) แทนที่จะคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นและมีใจลำเอียง เราควรจะสำแดงใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ และใจอดทนไว้นานต่อกันและกัน (คส.3:12) และเหนือสิ่งอื่นใด เราต้อง “สวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์” (คส.3:14)

ในพระกายของพระคริสต์ ไม่มีเชื้อชาติ สัญชาติ หรือชนชั้นใดที่ดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง พระคริสต์ทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านทางกางเขน และเราจะต้องปรนนิบัติซึ่งกันและกันด้วยความสัตย์ซื่อ การให้เกียรติ และความรัก – DCM

อคติบิดเบือนในสิ่งที่เห็น พูดแต่ความเท็จ และสร้างแต่ความเสียหาย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต…ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด และทรงดำรงอยู่ในสารพัด – โคโลสี 3:11

อ่าน: โคโลสี 3:8-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 39-40; มัทธิว 23:23-39

บทความในหนังสือพิมพ์ วอชิงตัน โพสต์ ระบุว่าผลการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้เรื่องอคติของมนุษย์ พบว่ามนุษย์เกือบทุกคนล้วนมีอคติ และทัศนคติเช่นนี้มีผลแม้แต่กับคนที่ต่อต้านนิสัยนี้ชนิดหัวชนฝา นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้กล่าวว่า การนับถือตนเองของพวกเรามักเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราดีกว่าคนอื่นในกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่ เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะอคติ แม้แต่ในครอบครัวของพระเจ้า

ถ้อยคำของเปาโลที่มาถึงผู้เชื่อในเมืองโคโลสีสอนเราในวันนี้ว่า คำพูดและพฤติกรรมของเรา ที่มีต่อพี่น้องคริสเตียนควรจะสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระคริสต์ เปาโลกล่าวว่า “(ท่าน) ได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่…อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาว สิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด และทรงดำรงอยู่ในสารพัด” (คส. 3:10-11) แทนที่จะคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นและมีใจลำเอียง เราควรจะสำแดงใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ และใจอดทนไว้นานต่อกันและกัน (ข้อ 12) และเหนือสิ่งอื่นใด เราต้อง “สวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์” (ข้อ 14)

ในพระกายของพระคริสต์ ไม่มีเชื้อชาติ สัญชาติ หรือชนชั้นใดที่ดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง พระคริสต์ทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านทางกางเขน และเราจะต้องปรนนิบัติซึ่งกันและกันด้วยความสัตย์ซื่อ การให้เกียรติ และความรัก – DCM

อคติบิดเบือนในสิ่งที่เห็น พูดแต่ความเท็จ และสร้างแต่ความเสียหาย

Tags: ,

One Response

  1. เหนือสิ่งอื่นใด ความรักของพระเจ้าดีที่สุด รักได้แม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง