หัวใจปลอม

วันที่ 1-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด – เยเรมีย์ 17:9

อ่าน: เยเรมีย์ 17:5-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 27-28; มัทธิว 21:1-22

เรื่องราวของพฤติกรรมการโกหกหลอกลวง บางเรื่องอาจฟังดูแปลกแต่จริงยิ่งกว่านิยายรายงานข่าวของสำนักข่าวเอพีระบุว่า สตรีชาวจอร์เจียคนหนึ่งถูกจับกุมเนื่องจากพยายามใช้ธนบัตรปลอมมูลค่าหนึ่งล้านดอลล่าร์เพื่อซื้อสินค้าราคา 1,500 ดอลลาร์ เมื่อถูกสอบสวนลูกค้ารายนี้อ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดและพยายามอธิบายอย่างข้างๆ คูๆ ว่า เธอได้ธนบัตรใบนี้มาจากอดีตสามี ซึ่งเป็นนักสะสมเหรียญ

แต่มูลค่าธนบัตรใบนี้สูงมากจนเราคิดว่าไม่น่าจะมีใครคิดจริงจังว่าธนบัตรใบนี้สามารถใช้ได้จริง แต่นั่นอาจทำให้เราเห็นภาพปัญหาที่คนเรา ช่างหาเหตุผลให้กับความผิดที่เราทำได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งผู้เผยพระวจนะเตือนเราให้ระวัง เยเรมีย์กล่าวว่า “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า“ (ยรม.17:9) ท่านแสดงความประหลาดใจออกมาเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ท่านผู้เผยพระวจนะไม่ได้บอกว่า บางคนในพวกเราไม่สัตย์ซื่อต่อตนเอง แต่กำลังบอกว่า เราทุกคนมีปัญหานั้น

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงค้นดูจิตใจและเข้าใจในสิ่งที่พวกเราไม่สามารถเข้าใจได้ (ยรม.17:10) พระองค์ทำให้เรามีเหตุผลทุกประการที่จะพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ โปรดสำแดงให้ข้าพระองค์รู้ว่า ข้าพระองค์สัตย์ซื่อต่อตัวเองและต่อพระองค์หรือไม่ หากว่าไม่โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองและพึ่งพาพระองค์แทนที่จะพึ่งกำลังของตนเอง” – MRD II

วิธีเดียวที่จะอยู่รอดได้ในโลกแห่งการหลอกลวงคือ
การไว้วางใจในพระองค์ผู้ไม่เคยหลอกลวง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด – เยเรมีย์ 17:9

อ่าน: เยเรมีย์ 17:5-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 27-28; มัทธิว 21:1-22

เรื่องราวของพฤติกรรมการโกหกหลอกลวงบางเรื่องอาจฟังดูแปลกแต่จริงยิ่งกว่านิยาย รายงานข่าวของสำนักข่าวเอพีระบุว่า สตรีชาวจอร์เจียคนหนึ่งถูกจับกุมเนื่องจากพยายามใช้ธนบัตรปลอมมูลค่าหนึ่งล้านดอลล่าร์ เพื่อซื้อสินค้าราคา 1,500 ดอลลาร์ เมื่อถูกสอบสวน ลูกค้ารายนี้อ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดและพยายามอธิบายอย่างข้างๆคูๆว่า เธอได้ธนบัตรใบนี้มาจากอดีตสามี ซึ่งเป็นนักสะสมเหรียญ

แต่มูลค่าธนบัตรใบนี้สูงมากจนเราคิดว่าไม่น่าจะมีใครคิดจริงจังว่าธนบัตรใบนี้สามารถใช้ได้จริง แต่นั่นอาจทำให้เราเห็นภาพปัญหาที่คนเราช่างหาเหตุผลให้กับความผิดที่เราทำได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งผู้เผยพระวจนะเตือนเราให้ระวัง เยเรมีย์กล่าวว่า “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า“ (17:9) ท่านแสดงความประหลาดใจออกมาเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ท่านผู้เผยพระวจนะไม่ได้บอกว่า บางคนในพวกเราไม่สัตย์ซื่อต่อตนเอง แต่กำลังบอกว่า เราทุกคนมีปัญหานั้น

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงค้นดูจิตใจและเข้าใจในสิ่งที่พวกเราไม่สามารถเข้าใจได้ (ข้อ 10) พระองค์ทำให้เรามีเหตุผลทุกประการที่จะพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ โปรดสำแดงให้ข้าพระองค์รู้ว่า ข้าพระองค์สัตย์ซื่อต่อตัวเองและต่อพระองค์หรือไม่ หากว่าไม่ โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองและพึ่งพาพระองค์แทนที่จะพึ่งกำลังของตนเอง” – MRD II

วิธีเดียวที่จะอยู่รอดได้ในโลกแห่งการหลอกลวงคือ การไว้วางใจในพระองค์ผู้ไม่เคยหลอกลวง

Tags: , ,

2 Responses

  1. TINE

    ขอบคุณพระเจ้า

  2. ขอพระองค์ทรงโปรดตรวจค้น ระแวดระวังความคิดจิตใจภายใน ให้ข้าพระองค์มีสตินึกคิด ธรรมชอบกอรปด้วยพระคำนำข้าเชื่อฟังพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง