สิ่งสำคัญแท้

วันที่ 24-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร – มัทธิว 16:26

อ่าน: มัทธิว 16:21-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 9-11; มาระโก 5:1-20

หลายปีก่อนเพื่อนคนหนึ่งของผมได้ไปชมนิทรรศการแสดงสิ่งของโบราณจากเรือไททานิค ซึ่งเป็นเรือเดินสมุทรที่มีชื่อเสียง ผู้เข้าชมจะได้รับตั๋วจำลองที่มีชื่อของผู้โดยสารหรือลูกเรือ ที่ได้โดยสารไปกับเรือลำนี้ในเที่ยวที่ไม่มีวันกลับเมื่อหลายสิบปีก่อน หลังจากที่คณะนักท่องเที่ยวเดินชมชุดเครื่องเงินและเครื่องมือต่างๆ จนทั่วแล้ว นิทรรศการก็จบลงด้วยสิ่งไม่คาดฝันที่ผู้เข้าชมจะไม่มีวันลืม

นั่นคือกระดานขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายชื่อของผู้โดยสาร และระบุว่าเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง ขณะที่เพื่อนของผมกำลังมองหา ชื่อผู้โดยสาร ซึ่งเป็นเจ้าของตั๋วใบที่เขาถืออยู่ เขาก็สังเกตเห็นเส้น ซึ่งแบ่งรายชื่อบนกระดานออกเป็นสองส่วน รายชื่อที่อยู่เหนือเส้นเป็นรายชื่อของผู้ที่ “รอดชีวิต” ขณะที่รายชื่อที่อยู่ใต้เส้นลงมาคือผู้ที่ “เสียชีวิต”

เรื่องนี้ทำให้เราต้องพิจารณาถึงชีวิตของเรา สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าโลก จะจัดเราอยู่ในระดับใด แต่อยู่ที่ว่าเราจะ “รอดชีวิต” หรือ “เสียชีวิต” ดังที่พระเยซูตรัสว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา” (มธ.16:26) คุณอาจจะวางใจในพระคริสต์และได้รับความรอดแล้ว แต่ผู้โดยสารท่านอื่นล่ะ? แทนที่เราจะทำให้พวกเขารู้สึกยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยปัจจัยภายนอก ให้เราพูดกับพวกเขาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาจะดีกว่า – JS

เมื่อพูดถึงชีวิตนิรันดร์ สิ่งที่เราเชื่อย่อมสำคัญมากยิ่งกว่าความสำเร็จ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร – มัทธิว 16:26

อ่าน: มัทธิว 16:21-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 9-11; มาระโก 5:1-20

หลายปีก่อนเพื่อนคนหนึ่งของผมได้ไปชมนิทรรศการแสดงสิ่งของโบราณจากเรือไททานิค ซึ่งเป็นเรือเดินสมุทรที่มีชื่อเสียง ผู้เข้าชมจะได้รับตั๋วจำลองที่มีชื่อของผู้โดยสารหรือลูกเรือ ที่ได้โดยสารไปกับเรือลำนี้ในเที่ยวที่ไม่มีวันกลับเมื่อหลายสิบปีก่อน หลังจากที่คณะนักท่องเที่ยวเดินชมชุดเครื่องเงินและเครื่องมือต่างๆจนทั่วแล้ว นิทรรศการก็จบลงด้วยสิ่งไม่คาดฝันที่ผู้เข้าชมจะไม่มีวันลืม

นั่นคือกระดานขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายชื่อของผู้โดยสาร และระบุว่าเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง ขณะที่เพื่อนของผมกำลังมองหา ชื่อผู้โดยสาร ซึ่งเป็นเจ้าของตั๋วใบที่เขาถืออยู่ เขาก็สังเกตเห็นเส้น ซึ่งแบ่งรายชื่อบนกระดานออกเป็นสองส่วน รายชื่อที่อยู่เหนือเส้นเป็นรายชื่อของผู้ที่ “รอดชีวิต” ขณะที่รายชื่อที่อยู่ใต้เส้นลงมาคือผู้ที่ “เสียชีวิต”

เรื่องนี้ทำให้เราต้องพิจารณาถึงชีวิตของเรา สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกจะจัดเราอยู่ในระดับใด แต่อยู่ที่ว่าเราจะ “รอดชีวิต” หรือ “เสียชีวิต” ดังที่พระเยซูตรัสว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา” (มธ.16:26) คุณอาจจะวางใจในพระคริสต์และได้รับความรอดแล้ว แต่ผู้โดยสารท่านอื่นล่ะ? แทนที่เราจะทำให้พวกเขารู้สึกยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยปัจจัยภายนอก ให้เราพูดกับพวกเขาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาจะดีกว่า – JS

เมื่อพูดถึงชีวิตนิรันดร์ สิ่งที่เราเชื่อย่อมสำคัญมากยิ่งกว่าความสำเร็จ

Tags: ,

3 Responses

  1. เป็นสิ่งดีถ้าเราเลือกรับอาหารดีๆแต่เช้าเช่นมานาประจำวัน เพื่อพระเจ้าจะมีโอกาสได้ทำงานผ่านพระคำของพระองค์

  2. Pingback: Tweets that mention สิ่งสำคัญแท้ – Mana Society by มานาประจำวัน -- Topsy.com

  3. ขอโปรดให้ข้าพระองค์เป็นภาชนะเครื่องมือของพระองค์ที่จะคิดและทำตามพระประสงค์ของพระองค์
    โปรดเตือน สอน ที่จะไม่ให้คิด และทำ เป็นเหมือนดังเครื่องกีดขวางต่อพระประสงค์ของพระองค์ มัทธิว16:23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง