ยกย่องพระองค์

วันที่ 13-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

…เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่อง – สดุดี 46:10

อ่าน: สดุดี 46

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 14; มัทธิว 26:51-75

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก” (สดด.46:10) บทเพลงนี้ ซึ่งขับร้องกันในวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ย้ำเตือนถึงว่าเรามีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การนมัสการพระเจ้าผู้น่ายำเกรง

เราทำได้ด้วยการใคร่ครวญถึงพระลักษณะของพระองค์ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ เป็นอมตะ สัพพัญญู ยุติธรรม ไม่เปลี่ยนแปลง ทรงพระกรุณา บริสุทธิ์ เปี่ยมเมตตา อดทนนาน ไม่ลำเอียง และไร้ขีดจำกัด พระเจ้าของเราทรงสมบูรณ์แบบ และตระหนักว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ยิ่งใหญ่ เป็นบุคคล ชอบธรรม เกินความเข้าใจ เปี่ยมด้วยสติปัญญา องค์ตรีเอกานุภาพเข้าหาได้ ดำรงอยู่ด้วยพระองค์เอง อุดมด้วยสง่าราศี และมีพระทัยเมตตา

เรายังนมัสการพระเจ้าได้ ด้วยการคิดถึงพระนามของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นความรัก เป็นพระผู้ไถ่ เป็นผู้เลี้ยง เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้า และพระบิดา เป็นผู้พิพากษา ผู้ปลอบประโลม เป็นครู เป็นผู้ซึ่งเราเป็น พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

จงพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์เป็น พระเจ้าทรงเป็นโล่ ที่มั่น แสงสว่าง กำลัง ผู้ค้ำจุน ผู้ช่วยกู้ และป้อมปราการของเรา จงใคร่ครวญถึงพระลักษณะของพระเจ้า คิดถึงพระนามของพระองค์พิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์เป็น ยกย่อง รักและถวายเกียรติแด่พระองค์ ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าผู้น่ายำเกรงตราบชั่วนิรันดร์ – JDB

จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด – สดุดี 150:6

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

…เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่อง – สดุดี 46:10

อ่าน: สดุดี 46

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 14; มัทธิว 26:51-75

จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เรา เป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก” (สดด.46:10) บทเพลงนี้ ซึ่งขับร้องกันในวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ย้ำเตือนถึงว่าเรามีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การนมัสการพระเจ้าผู้น่ายำเกรง

เราทำได้ด้วยการใคร่ครวญถึงพระลักษณะของพระองค์ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ เป็นอมตะ สัพพัญญู ยุติธรรม ไม่เปลี่ยนแปลง ทรงพระกรุณา บริสุทธิ์ เปี่ยมเมตตา อดทนนาน ไม่ลำเอียง และไร้ขีดจำกัด พระเจ้าของเราทรงสมบูรณ์แบบ

และตระหนักว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ยิ่งใหญ่ เป็นบุคคล ชอบธรรม เกินความเข้าใจ เปี่ยมด้วยสติปัญญา องค์ตรีเอกานุภาพ เข้าหาได้ ดำรงอยู่ด้วยพระองค์เอง อุดมด้วย สง่าราศี และมีพระทัยเมตตา

เรายังนมัสการพระเจ้าได้ ด้วยการคิดถึงพระนามของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นความรัก เป็นพระผู้ไถ่ เป็นผู้เลี้ยง เป็นพระผู้ช่วย ให้รอด พระเจ้า และพระบิดา เป็นผู้พิพากษา ผู้ปลอบประโลม เป็นครู เป็นผู้ซึ่งเราเป็น พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

จงพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์เป็น พระเจ้าทรงเป็นโล่ ที่มั่น แสงสว่าง กำลัง ผู้ค้ำจุน ผู้ช่วยกู้ และป้อมปราการของเรา

จงใคร่ครวญถึงพระลักษณะของพระเจ้า คิดถึงพระนามของพระองค์ พิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์เป็น ยกย่อง รักและถวายเกียรติแด่พระองค์ ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าผู้น่ายำเกรงตราบชั่วนิรันดร์ – JDB

จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด – สดุดี 150:6

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง