ผิดเส้น

วันที่ 5-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา – มัทธิว 7:24

อ่าน: มัทธิว 7:24-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 36-38; มัทธิว 23:1-22

ในปี 1931 เมืองเฮย์เวิร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้สร้างอาคารที่ว่าการรัฐถาวรหลังแรกขึ้น โดยโครงสร้างของอาคารประกอบด้วยเสาสี่เหลี่ยมแบบโครินธ์และประตูโค้งแบบโรมัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 100,000 ดอลล่าร์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง แต่ปัญหาเพียงข้อเดียวก็คือ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนเฮย์เวิร์ด ฟอลท์และกำลังถูกแยกออกเป็นสองส่วนอย่างช้าๆ ในปี 1989 เกิดแผ่นดินไหวอาคารหลังนี้จึงต้องปิดตายและจนบัดนี้ยังไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไป

การก่อสร้างบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาด เช่นเดียวกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์ถึงความจริง ข้อนี้โดยเปรียบเทียบว่า “แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่า เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลา สร้างเรือนของตนไว้บนทราย ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น เรือนนั้นก็พังทลายลง และการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่ง“ (มธ.7:26-27)

มาตรฐานทางศีลธรรมที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน อาจทำให้สับสน เราอาจถูกทดลองให้ใช้วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นของคนในสังคมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ แต่การเชื่อฟังความจริงของพระคำพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จะนำมาซึ่งความมั่นคงที่ไม่อาจหาที่ไหนได้อีก “เหตุฉะนั้น ผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา” (มธ.7:24) – HDF

จงสร้างชีวิตของคุณขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่ง คือ พระเยซูคริสต์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา – มัทธิว 7:24

อ่าน: มัทธิว 7:24-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 36-38; มัทธิว 23:1-22

ในปี 1931 เมืองเฮย์เวิร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้สร้างอาคารที่ว่าการรัฐถาวรหลังแรกขึ้น โดยโครงสร้างของอาคารประกอบด้วยเสาสี่ เหลี่ยมแบบโครินธ์และประตูโค้งแบบโรมัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 100,000 ดอลล่าร์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง แต่ปัญหาเพียงข้อเดียวก็คือ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนเฮย์เวิร์ด ฟอลท์และกำลังถูกแยกออกเป็นสองส่วนอย่างช้าๆ ในปี 1989 เกิดแผ่นดินไหวอาคารหลังนี้จึงต้องปิดตายและจนบัดนี้ ยังไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไป

การก่อสร้างบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาด เช่นเดียวกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์ถึงความจริงข้อนี้โดยเปรียบเทียบว่า “แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่า เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลา สร้างเรือนของตนไว้บนทราย ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น เรือนนั้นก็พังทลายลง และการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่ง“ (มธ.7:26-27)

มาตรฐานทางศีลธรรมที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน อาจทำให้สับสน เราอาจถูกทดลองให้ใช้วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นของคนในสังคมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ แต่การเชื่อฟังความจริงของพระคำพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จะนำมาซึ่งความมั่นคงที่ไม่อาจหาที่ไหนได้อีก “เหตุฉะนั้น ผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา” (ข้อ 24) – HDF

จงสร้างชีวิตของคุณขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่ง คือ พระเยซูคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง