ทางออก

วันที่ 21-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแยกกัน – กิจการ 15:39

อ่าน: กิจการ 15:36-41, 1 โครินธ์ 9:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 1-3; มาระโก 3

ในเดือนพฤษภาคม 1884 สามีภรรยาคู่หนึ่งตกลงกันไม่ได้ว่าจะตั้งชื่อกลางให้กับลูกชายที่เพิ่งเกิดว่าอะไรดี แม่อยากจะให้ลูกชื่อว่า ซาโลมอน ขณะที่พ่ออยากจะให้ชื่อว่า ชิปเป้ ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของทั้งคู่ เมื่อตกลงกันไม่ได้ ทั้งจอห์นและมาร์ธาจึงยอมใช้เพียงอักษรย่อว่า “S” (เอส) ดังนั้น แฮรี่ เอส. ทรูแมน จึงเป็นประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสหรัฐที่ใช้อักษรย่อเป็นชื่อกลาง

120 ปีต่อมา เราได้รู้เรื่องความขัดแย้งนี้และได้รู้ว่ามีคำตอบที่ลงตัวสำหรับปัญหานี้แล้ว

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ได้บันทึกเรื่องราวความขัดแย้งในอดีตระหว่างมิชชันนารีสองคน คือเปาโลและบารนาบัส (กจ.15) บารนาบัสต้องการให้มาระโกร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคริสตจักรที่พวกเขาได้ไปประกาศไว้เมื่อคราวก่อน (กจ.15:37) แต่เปาโลไม่ไว้ใจมาระโกจากเหตุการณ์ก่อนหน้า (กจ.15:38) ความขัดแย้งของทั้งสองรุนแรงจนกระทั่งพวกเขาต้องแยกทางกัน (กจ.15:39)

สองพันปีต่อมา เรายังคงได้อ่านเรื่องเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเหตุการณ์ยังคงบอกเล่าถึงปัจจุบัน แต่อยู่ที่ว่าไม่ได้สร้างรอยแผลเอาไว้ เปาโลได้คืนดีกับบารานาบัส และในช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านได้ขอให้มาระโกมาอยู่เป็นเพื่อนท่าน เพราะท่านกล่าวว่า “เขาช่วยปรนนิบัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี” (2 ทธ.4:11)

การโต้แย้งเกิดขึ้นได้ แต่เราต้องหาทางออกให้กับความขัดแย้งเหล่านั้น เพราะความขุ่นเคืองเป็นภาระที่หนักเกินกว่าเราจะแบกรับไหว – JDB

ความขุ่นเคืองเป็นอาการที่ยิ่งดูแลเอาใจใส่ ก็ยิ่งทรุดหนัก

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแยกกัน – กิจการ 15:39

อ่าน: กิจการ 15:36-41, 1 โครินธ์ 9:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 1-3; มาระโก 3

ในเดือนพฤษภาคม 1884 สามีภรรยาคู่หนึ่งตกลงกันไม่ได้ว่าจะตั้งชื่อกลางให้กับลูกชายที่เพิ่งเกิดว่าอะไรดี แม่อยากจะให้ลูกชื่อว่า ซา-โลมอน ขณะที่พ่ออยากจะให้ชื่อว่า ชิปเป้ ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของทั้งคู่ เมื่อตกลงกันไม่ได้ ทั้งจอห์นและมาร์ธาจึงยอมใช้เพียงอักษรย่อว่า “S” (เอส) ดังนั้น แฮรี่ เอส. ทรูแมน จึงเป็นประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสหรัฐที่ใช้อักษรย่อเป็นชื่อกลาง

120 ปีต่อมา เราได้รู้เรื่องความขัดแย้งนี้และได้รู้ว่ามีคำตอบที่ลงตัวสำหรับปัญหานี้แล้ว ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ได้บันทึกเรื่องราวความขัดแย้งในอดีตระหว่างมิชชันนารีสองคน คือเปาโลและบารนาบัส (กจ.15) บารนาบัสต้องการให้มาระโกร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคริสตจักรที่พวกเขาได้ไปประกาศไว้เมื่อคราวก่อน (ข้อ 37) แต่เปาโลไม่ไว้ใจมาระโกจากเหตุการณ์ก่อนหน้า (ข้อ 38) ความขัดแย้งของทั้งสองรุนแรงจนกระทั่งพวกเขาต้องแยกทางกัน (ข้อ 39)

สองพันปีต่อมา เรายังคงได้อ่านเรื่องเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเหตุการณ์ยังคงบอกเล่าถึงปัจจุบัน แต่อยู่ที่ว่าไม่ได้สร้างรอยแผลเอาไว้ เปาโลได้คืนดีกับบารานาบัส และในช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านได้ขอให้มาระโกมาอยู่เป็นเพื่อนท่าน เพราะท่านกล่าวว่า “เขาช่วยปรนนิบัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี” (2 ทธ.4:11)

การโต้แย้งเกิดขึ้นได้ แต่เราต้องหาทางออกให้กับความขัดแย้งเหล่านั้น เพราะความขุ่นเคืองเป็นภาระที่หนักเกินกว่าเราจะแบกรับไหว – JDB

ความขุ่นเคืองเป็นอาการที่ยิ่งดูแลเอาใจใส่ ก็ยิ่งทรุดหนัก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง