จำเป็นต้องบอกหรือ?

วันที่ 11-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว – 2 โครินธ์ 5:17

อ่าน: 2 โครินธ์ 5:12-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 11-12; มัทธิว 26:1-25

จิมกำลังแบ่งปันพระกิตติคุณให้เคอร์รี่ฟัง เขาบอกเธอว่าความบาปของเธอทำให้เธอถูกตัดขาดจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ และพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อให้เธอได้รับความรอด แต่เธอไม่เชื่อและอ้างเหตุผลเดิมๆ ตลอดว่า “แต่ถ้าฉันต้อนรับพระองค์ ฉันไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องพระองค์ให้คนอื่นฟังใช่ไหม? คือฉันไม่อยากบอกน่ะ” เธอบอกว่าการทำอย่างนั้นขัดกับบุคลิกของเธอ เธอไม่อยากฝืนที่ต้องเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟัง

จิมอธิบายว่า การสัญญาว่าจะเป็นพยานเรื่องพระเยซูไม่ใช่ข้อกำหนดของการต้อนรับพระองค์ แต่เขาบอกเธอด้วยว่า ทันทีที่เธอรู้จักพระองค์ เธอจะกลายเป็นทูตของพระองค์ในโลกนี้ทันที (2 คร.5:20)

หลังจากที่คุยต่อไปอีกสักพัก เคอร์รี่ก็ยอมรับว่าเธอต้องการความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ แล้วเธอก็กลับบ้านไปพร้อมกับสันติสุขและความรู้สึกตื่นเต้นดีใจ ที่น่าขำก็คือ ภายในวันเดียว เธอเล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเธอให้คนถึงสามคนฟัง

เปาโลกล่าวว่า เพราะเราได้คืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซู เราจึงมี “พันธกิจเรื่องการคืนดีกัน” (2 คร.5:18) ที่ต้องประกาศ เราเป็นทูตของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงวิงวอนผู้คน “ในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า” (2 คร.5:20)

เมื่อเรามีใจขอบพระคุณ เราย่อมอยากบอกเล่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ – AMC

ไม่มีข่าวใดจะดีไปกว่าข่าวประเสริฐ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว – 2 โครินธ์ 5:17

อ่าน: 2 โครินธ์ 5:12-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 11-12; มัทธิว 26:1-25

จิมกำลังแบ่งปันพระกิตติคุณให้เคอร์รี่ฟัง เขาบอกเธอว่าความบาปของเธอทำให้เธอถูกตัดขาดจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ และพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อให้ เธอได้รับความรอด แต่เธอไม่เชื่อและอ้างเหตุผลเดิมๆตลอดว่า “แต่ถ้าฉันต้อนรับพระองค์ ฉันไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องพระองค์ให้คนอื่น ฟังใช่ไหม? คือฉันไม่อยากบอกน่ะ” เธอบอกว่าการทำอย่างนั้นขัดกับบุคลิกของเธอ เธอไม่อยากฝืนที่ต้องเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟัง

จิมอธิบายว่า การสัญญาว่าจะเป็นพยานเรื่องพระเยซูไม่ใช่ข้อกำหนดของการต้อนรับพระองค์ แต่เขาบอกเธอด้วยว่า ทันทีที่เธอรู้จักพระองค์ เธอจะกลายเป็นทูตของพระองค์ในโลกนี้ทันที (2 คธ.5:20)

หลังจากที่คุยต่อไปอีกสักพัก เคอร์รี่ก็ยอมรับว่าเธอต้องการความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ แล้วเธอก็กลับบ้านไปพร้อมกับสันติสุขและความรู้สึกตื่นเต้นดีใจ ที่น่าขำก็คือ ภายในวันเดียว เธอเล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเธอให้คนถึงสามคนฟัง

เปาโลกล่าวว่า เพราะเราได้คืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซู เราจึงมี “พันธกิจเรื่องการคืนดีกัน” (ข้อ 18) ที่ต้องประกาศ เราเป็นทูตของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงวิงวอนผู้คน “ในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า” (ข้อ 20)

เมื่อเรามีใจขอบพระคุณ เราย่อมอยากบอกเล่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ – AMC

ไม่มีข่าวใดจะดีไปกว่าข่าวประเสริฐ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง