จัดระเบียบใหม่

วันที่ 2-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน – สดุดี 55:22

อ่าน: สดุดี 55:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 29-30; มัทธิว 21:23-46

มีบางครั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันตอบสนองช้ามาก การใช้โปรแกรมและเอกสารบางตัวบ่อยๆ ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย และต้องใช้เวลานานกว่าคอมพิวเตอร์จะพบข้อมูลที่ต้องการใช้ ฉันจำเป็นต้องใช้โปรแกรมซึ่งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เรียกใช้ง่าย เราเรียกกระบวนการนี้ว่า “การจัดระเบียบ (defragmentation)”

เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ชีวิตของฉันก็ถูกแยกออกเป็นเสี่ยงๆ สถานการณ์บางอย่างอาจรบกวนจิตใจของฉันขณะที่ฉันพยายามจะจดจ่อกับอีกสิ่งหนึ่ง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันต้องรับผิดชอบ ฉันอยากจะทำทุกสิ่งที่จำเป็นให้เสร็จ แต่ความคิดของฉันกลับไม่หยุดนิ่ง ขณะที่ร่างกายของฉันไม่ลงมือทำ ไม่นานฉันก็เริ่มอ่อนล้าและไม่มีใจจะทำอะไร

เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ไปค่ายและได้รับเอกสารฉบับหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยคำอธิษฐานที่ตรงกับความรู้สึกของฉันพอดี “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์รู้สึกเหมือนถูกแยกออกเป็นส่วนๆไม่มีเวลาพักสงบ และเหมือนมาที่นี่แต่ตัว”

กษัตริย์ดาวิดก็เคยผ่านช่วงเวลาเช่นนี้มาก่อน (สดด.55:2) ในคำอธิษฐานของท่าน ท่านทูลเรื่องความปรารถนาของท่านต่อพระเจ้าทั้งเช้าสายบ่ายเย็นด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงสดับ (สดด.55:17)

คำอธิษฐานสามารถช่วยเราในการจัดระเบียบชีวิต เมื่อเรามอบความกังวลของเราไว้กับพระเจ้า พระองค์จะสำแดงให้เรารู้ว่าเราจำเป็นต้องทำสิ่งใดและอะไรคือสิ่งที่พระองค์เท่านั้นที่ทำได้ – JAL

เราจำเป็นต้องอธิษฐานมากที่สุด เมื่อเรามีเวลาอธิษฐานน้อยที่สุด

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน – สดุดี 55:22

อ่าน: สดุดี 55:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 29-30; มัทธิว 21:23-46

มีบางครั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันตอบสนองช้ามาก การใช้โปรแกรมและเอกสารบางตัวบ่อยๆ ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย และต้องใช้เวลานานกว่าคอมพิวเตอร์จะพบข้อมูล ที่ต้องการใช้ ฉันจำเป็นต้องใช้โปรแกรม ซึ่งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เรียกใช้ง่าย เราเรียกกระบวนการนี้ว่า “การจัดระเบียบ (defragmentation)”

เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ชีวิตของฉันก็ถูกแยกออกเป็นเสี่ยงๆ สถานการณ์บางอย่างอาจรบกวนจิตใจของฉันขณะที่ฉันพยายามจะจดจ่อกับอีกสิ่งหนึ่ง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันต้องรับผิดชอบ ฉันอยากจะทำทุกสิ่งที่จำเป็นให้เสร็จ แต่ความคิดของฉันกลับไม่หยุดนิ่ง ขณะที่ร่างกายของฉันไม่ลงมือทำ ไม่นานฉันก็เริ่มอ่อนล้าและไม่มีใจจะทำอะไร

เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ไปค่ายและได้รับเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งประกอบด้วยคำอธิษฐานที่ตรงกับความรู้สึกของฉันพอดี “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์รู้สึกเหมือนถูกแยกออกเป็นส่วนๆไม่มีเวลาพักสงบ และเหมือนมาที่นี่แต่ตัว”

กษัตริย์ดาวิดก็เคยผ่านช่วงเวลาเช่นนี้มาก่อน (สดด.55:2) ในคำอธิษฐานของท่าน ท่านทูลเรื่องความปรารถนาของท่านต่อพระเจ้าทั้งเช้าสายบ่ายเย็น ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงสดับ (ข้อ 17)

คำอธิษฐานสามารถช่วยเราในการจัดระเบียบชีวิต เมื่อเรามอบความกังวลของเราไว้กับพระเจ้า พระองค์จะสำแดงให้เรารู้ว่าเราจำเป็นต้องทำสิ่งใดและอะไรคือสิ่งที่พระองค์เท่านั้นที่ทำได้ – JAL

เราจำเป็นต้องอธิษฐานมากที่สุด เมื่อเรามีเวลาอธิษฐานน้อยที่สุด

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง