ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่กว่า

วันที่ 22-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า – อิสยาห์ 49:15

อ่าน: อิสยาห์ 49:13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 4-6; มาระโก 4:1-20

ผมพบกับมาร์ลีนภรรยาของผมครั้งแรกตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ผมเรียนวิชาเอกศิษยาภิบาลศาสตร์ เธอเรียนปริญญาตรีด้านมัธยมศึกษา ครั้งแรกที่ผมเห็นเธอกำลังทำงานกับเด็ก ผมรู้ได้ทันทีว่างานนั้นเหมาะกับเธอมาก เพราะเธอรักเด็ก และคุณสมบัติของเธอเด่นชัดขึ้นเมื่อเราแต่งงานและมีลูกด้วยกัน ผมได้เรียนรู้เรื่องการยอมรับและความรักที่ปราศจากเงื่อนไข เมื่อเห็นเธออยู่กับลูกๆ ผมรู้แน่ชัดว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะเทียบได้กับความรักอันอ่อนโยนและความเอ็นดูที่แม่มีต่อลูกที่เพิ่งเกิด

ด้วยเหตุนี้อิสยาห์ 49:15 จึงน่าสนใจ ในพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ ซึ่งกำลังรู้สึกราวกับถูกทอดทิ้งและถูกลืม (อสย.49:14) ว่า ความเมตตาสงสารของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าของแม่ “ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า”

บางครั้งเราต้องเผชิญกับการต่อสู้ในชีวิตและเราถูกทดลองให้คิดว่า พระเจ้าทรงลืมเราไปแล้ว หรือถึงขนาดที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่รักเราแล้ว แต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นกว้างใหญ่เท่ากับพระกรของพระคริสต์ที่กางออกบนกางเขน และความเมตตาอันอ่อนโยนของพระบิดาในสวรรค์นั้นเชื่อถือได้และยั่งยืนยิ่งกว่าความรักที่แม่มีต่อลูก ฉะนั้น ให้เราสบายใจได้ เพราะความรักของพระองค์ไม่มีวันสูญสิ้น – BC

ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้น
กว้างใหญ่เท่ากับพระกรของพระคริสต์ที่กางออกบนกางเขน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า – อิสยาห์ 49:15

อ่าน: อิสยาห์ 49:13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 4-6; มาระโก 4:1-20

ผมพบกับมาร์ลีนภรรยาของผมครั้งแรกตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ผมเรียนวิชาเอกศิษยาภิบาลศาสตร์ เธอเรียนปริญญาตรีด้านมัธยมศึกษา ครั้งแรกที่ผมเห็นเธอกำลังทำงานกับเด็ก ผมรู้ได้ทันทีว่างานนั้นเหมาะกับเธอมาก เพราะเธอรักเด็ก และคุณสมบัติของเธอเด่นชัดขึ้นเมื่อเราแต่งงานและมีลูกด้วยกัน ผมได้เรียนรู้เรื่องการยอมรับและความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเมื่อเห็นเธออยู่กับลูกๆ ผมรู้แน่ชัดว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะเทียบได้กับความรักอันอ่อนโยนและความเอ็นดูที่แม่มีต่อลูกที่เพิ่งเกิด

ด้วยเหตุนี้อิสยาห์ 49:15 จึงน่าสนใจ ในพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ ซึ่งกำลังรู้สึกราวกับถูกทอดทิ้งและถูกลืม (ข้อ 14) ว่า ความเมตตาสงสารของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าของแม่ “ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า”

บางครั้งเราต้องเผชิญกับการต่อสู้ในชีวิตและเราถูกทดลองให้คิดว่าพระเจ้าทรงลืมเราไปแล้ว หรือถึงขนาดที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่รักเราแล้ว แต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นกว้างใหญ่เท่ากับพระกรของพระคริสต์ ที่กางออกบนกางเขน และความเมตตาอันอ่อนโยนของพระบิดาในสวรรค์ นั้นเชื่อถือได้และยั่งยืนยิ่งกว่าความรักที่แม่มีต่อลูก ฉะนั้น ให้เราสบายใจได้ เพราะความรักของพระองค์ไม่มีวันสูญสิ้น – BC

ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้น กว้างใหญ่เท่ากับพระกรของพระคริสต์ที่กางออกบนกางเขน

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง