ความปรารถนาดี

วันที่ 3-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งๆ ขึ้น พร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง – ฟีลิปปี 1:9

อ่าน: ฟีลิปปี 1:9-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 31-33; มัทธิว 22:1-22

ที่ประเทศสิงคโปร์ในเทศกาลตรุษจีน อาหารจานแรกที่จะถูกนำมาเสริฟให้กับแขกที่มาทานอาหารค่ำเพื่อเจรจาธุรกิจและพบปะสังสรรค์ มักจะเริ่มต้นด้วยอาหารซึ่งประกอบด้วยผักสลัดน้ำสลัด ผักดอง และปลาดิบ โดยอาหารจานนี้ มีชื่อว่า ยูเช็ง ซึ่งพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่า “ปีแห่งความรุ่งเรือง” ตามธรรมเนียม แขกทุกคนจะต้องคนสลัด พร้อมกับท่องวลีหนึ่งไปด้วยเพื่อเป็นสิริมงคล

เราอาจพูดสิ่งที่เราคาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นในปีข้างหน้า แต่คำพูดเหล่านั้นไม่อาจนำโชคมาให้กับพวกเขาได้ ประเด็นสำคัญ คือพระเจ้าอยากเห็นอะไรในเราในปีที่จะมาถึง?

ในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวเมืองฟีลิปปี ท่านพูดว่าท่านปรารถนาและอธิษฐานขอให้ความรักของพวกเขา “จำเริญยิ่งๆขึ้น พร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง” (ฟป.1:9) คริสตจักรเป็นเสมือนกับเสาหลักที่คอยค้ำจุนท่านไว้ (ฟป.1:7) ท่านยังได้เรียกร้องให้พวกเขาเติบโตขึ้นในความรักที่มีต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ความรู้ทั่วไป แต่เป็นความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า ความรักที่มีต่อผู้อื่นเริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้น เมื่อเรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าของเรามากขึ้น เราจะแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด

การอวยพรผู้อื่นในปีที่กำลังจะมาถึงเป็นสิ่งที่ดี แต่เราควรอธิษฐานจากใจ ทูลขอให้ความรักของพวกเราจำเริญยิ่งขึ้น เพื่อที่เรา “จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรม…เพื่อถวายพระเกียรติและการสรรเสริญแด่พระเจ้า” (ฟป.1:11) – CPH

ผู้ที่มีหัวใจเพื่อพระเจ้าจะมีหัวใจเพื่อผู้อื่น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งๆขึ้น พร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง – ฟีลิปปี 1:9

อ่าน: ฟีลิปปี 1:9-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 31-33; มัทธิว 22:1-22

ที่ประเทศสิงคโปร์ในเทศกาลตรุษจีน อาหารจานแรกที่จะถูกนำมาเสริฟให้กับแขกที่มาทานอาหารค่ำเพื่อเจรจาธุรกิจและพบปะสังสรรค์มักจะเริ่มต้นด้วยอาหารซึ่งประกอบด้วยผักสลัด น้ำสลัด ผักดอง และปลาดิบ โดยอาหารจานนี้มีชื่อว่า ยูเช็ง ซึ่งพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่า “ปีแห่งความรุ่งเรือง” ตามธรรมเนียม แขกทุกคนจะต้องคนสลัด พร้อมกับท่องวลีหนึ่งไปด้วยเพื่อเป็นสิริมงคล

เราอาจพูดสิ่งที่เราคาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับ ผู้อื่นในปีข้างหน้า แต่คำพูดเหล่านั้นไม่อาจนำโชคมาให้กับพวกเขาได้ ประเด็นสำคัญ คือ พระเจ้าอยากเห็นอะไรในเราในปีที่จะมาถึง?

ในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวเมืองฟีลิปปี ท่านพูดว่าท่านปรารถนาและอธิษฐานขอให้ความรักของพวกเขา “จำเริญยิ่งๆขึ้น พร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง” (1:9) คริสต-จักรเป็นเสมือนกับเสาหลักที่คอยค้ำจุนท่านไว้ (ข้อ 7) ท่านยังได้เรียกร้องให้พวกเขาเติบโตขึ้นในความรักที่มีต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ความรู้ทั่วไป แต่เป็นความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า ความรักที่มีต่อผู้อื่นเริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้น เมื่อเรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าของเรามากขึ้น เราจะแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด

การอวยพรผู้อื่นในปีที่กำลังจะมาถึงเป็นสิ่งที่ดี แต่เราควรอธิษฐานจากใจทูลขอให้ความรักของพวกเราจำเริญยิ่งขึ้น เพื่อที่เรา “จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรม…เพื่อถวายพระเกียรติและการสรรเสริญแด่พระเจ้า” (ข้อ 11) – CPH

ผู้ที่มีหัวใจเพื่อพระเจ้าจะมีหัวใจเพื่อผู้อื่น

Tags:

One Response

  1. สิ่งที่เราทูลต่อพระเจ้าต้องมาจากข้างในใจของเราจริงๆ จงอธิฐานด้วยใจที่จดจอในคำอธิฐาน…แล้วคุณจะได้สัมผัสกับความรักของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง