การเป็นเพื่อน

วันที่ 14-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา – ยอห์น 15:14

อ่าน: ยอห์น 15:9-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 15-16; มัทธิว 27:1-26

เว็บไซต์ Facebook.com เป็นเครือข่ายออนไลน์เชื่อมโยงผู้คนที่เปิดตัวเมื่อปี 2004 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยติดต่อกันได้ ปัจจุบัน เว็บไซต์นี้กลายเป็นเว็บไซต์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ผู้ใช้แต่ละคนจะมีหน้าเว็บของตัวเอง ซึ่งมีรูปถ่ายและรายละเอียดส่วนตัวที่ “เพื่อนๆ” เข้าไปดูได้ การจะ “เป็นเพื่อน” กับใครหมายถึง การเปิดประตูให้กับการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลว่าเราเป็นใคร กำลังจะไปไหน และทำอะไร มิตรภาพบน Facebook มีทั้งฉาบฉวย และลึกซึ้ง แต่การติดต่อกันจะเริ่มขึ้น เมื่อมีฝ่ายหนึ่ง “เชิญเท่านั้น”

ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงไม่นาน พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียก ท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว” (ยน. 15:14-15)

ความไม่เห็นแก่ตัว การมีเป้าหมายเดียวกัน และการเชื่อวางใจโดยปราศจากความสงสัย คือมิตรภาพที่แท้จริง โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า พระคริสต์ทรงเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนโดยการประทานชีวิตของพระองค์ เพื่อเราและเชื้อเชิญเราให้มารู้จักและติดตามพระองค์

เราได้ตอบสนองต่อคำเชิญที่เป็นมิตรของพระเยซู ด้วยการเปิดใจให้กับพระองค์จนหมดสิ้นหรือไม่? – DCM

พระเยซูทรงปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับเรา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา – ยอห์น 15:14

อ่าน: ยอห์น 15:9-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 15-16; มัทธิว 27:1-26

เว็บไซต์ Facebook.com เป็นเครือข่ายออนไลน์เชื่อมโยงผู้คนที่เปิดตัวเมื่อปี 2004 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยติดต่อกันได้ ปัจจุบันเว็บไซต์นี้กลายเป็นเว็บไซต์สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ผู้ใช้แต่ละคนจะมีหน้าเว็บของตัวเอง ซึ่งมีรูปถ่ายและรายละเอียดส่วนตัวที่ “เพื่อนๆ” เข้าไปดูได้ การจะ “เป็นเพื่อน” กับใครหมายถึง การเปิดประตูให้กับการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลว่าเราเป็นใคร กำลังจะไปไหน และทำอะไร มิตรภาพบน Facebook มีทั้งฉาบฉวยและลึกซึ้ง แต่การติดต่อกันจะเริ่มขึ้น เมื่อมี ฝ่ายหนึ่ง “เชิญเท่านั้น”

ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงไม่นาน พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว” (ยน. 15:14-15)

ความไม่เห็นแก่ตัว การมีเป้าหมายเดียวกัน และการเชื่อวางใจโดยปราศจากความสงสัย คือมิตรภาพที่แท้จริง โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า พระคริสต์ทรงเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนโดยการประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเราและเชื้อเชิญเราให้มารู้จักและติดตามพระองค์

เราได้ตอบสนองต่อคำเชิญที่เป็นมิตรของพระเยซู ด้วยการเปิดใจให้กับพระองค์จนหมดสิ้นหรือไม่? – DCM

พระเยซูทรงปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.