การเปลี่ยนแปลง

วันที่ 17-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว…เหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น – มัทธิว 3:2, 8

อ่าน: มัทธิว 3:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 21-22; มัทธิว 28

ผลการศึกษาทางการแพทย์ชี้ว่า 90 % ของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต แม้จะรู้ว่าถ้าไม่ทำเช่นนั้น พวกเขาอาจเสียชีวิตก็ตาม ปกติแล้วสองปีแรกหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จนดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะอยากตายมากกว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง แพทย์ต้องคอยพร่ำสอนคนไข้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะไม่ต้องเสียชีวิต ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ก็มาเพื่อเทศนาถ้อยคำฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิต “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มธ.3:2) ท่านกำลังจัดเตรียมหนทางเพื่อจะสำแดงการครอบครองสูงสุดของพระเจ้า คือ พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์

การกลับใจหมายถึง การเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งในที่สุดจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและพฤติกรรมของคนคนนั้น ผู้ที่กลับใจและยอมรับการยกโทษบาปผ่านการสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระคริสต์จะรอดพ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณ (ยน.3:16) การกลับใจคือการสารภาพบาปด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า และการละทิ้งความบาป ยอห์นได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับจากการดำเนินชีวิตในวิถีทางของตัวเองมาสู่ทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

วันนี้พระเจ้ายังคงเรียกร้องให้เรากลับใจและตอบสนองด้วย “ผลของการกลับใจ” (มธ.3:8) – MW

การกลับใจหมายถึง การเกลียดความบาปมากพอที่จะหันหลังให้ความบาป

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว… เหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น – มัทธิว 3:2, 8

อ่าน: มัทธิว 3:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 21-22; มัทธิว 28

ผลการศึกษาทางการแพทย์ชี้ว่า 90% ของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต แม้จะรู้ว่าถ้าไม่ทำเช่นนั้น พวกเขาอาจเสียชีวิตก็ตาม ปกติแล้วสองปีแรกหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จนดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะอยากตายมากกว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง

แพทย์ต้องคอยพร่ำสอนคนไข้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะไม่ต้องเสียชีวิต ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ก็มาเพื่อเทศนาถ้อยคำฝ่ายวิญญาณซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิต “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มธ.3:2) ท่านกำลังจัดเตรียมหนทางเพื่อจะสำแดงการครอบครองสูงสุดของพระเจ้า คือ พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์

การกลับใจหมายถึง การเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งในที่สุดจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและพฤติกรรมของคนคนนั้น ผู้ที่กลับใจและยอมรับการยกโทษบาปผ่านการสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระคริสต์จะรอดพ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณ (ยน.3:16) การกลับใจคือการสารภาพบาปด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า และการละทิ้งความบาป ยอห์นได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับจากการดำเนินชีวิตในวิถีทางของตัวเองมาสู่ทาง ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

วันนี้พระเจ้ายังคงเรียกร้องให้เรากลับใจและตอบสนองด้วย “ผลของการกลับใจ” (มธ.3:8) – MW

การกลับใจหมายถึง การเกลียดความบาปมากพอที่จะหันหลังให้ความบาป

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง