การทรงสร้างที่หลากหลาย

วันที่ 23-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ – โยบ 12:10

อ่าน: โยบ 12:7-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 7-8; มาระโก 4:21-41

คุณเคยพิจารณาลักษณะอันมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในสัตว์หรือไม่? โยบเคยและนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากที่สุดตัวหนึ่ง แม้สัญชาตญาณของมันจะไม่ค่อยดีและมีวิธีการเลี้ยงลูกที่ประหลาด แต่ลูกของมันก็มีชีวิตรอด (โยบ.39:13-16) และแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับนก มันกลับบินไม่ได้ แต่มันวิ่งเร็วยิ่งกว่าม้าเสียอีก (โยบ.39:18)

แมลงตดของอัฟริกาก็น่าสนใจมันจะปล่อยสารสองชนิดที่เรารู้จักกันดี คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ และ ไฮโดรควินอน ออกมาจากถังคู่สองอันบนหลังของมัน สารทั้งสองชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆ แต่ถ้ามาผสมกัน อานุภาพของมันร้ายแรงถึงขนาดทำให้ศัตรูตาบอดได้ ลิ้นปิดเปิดที่อยู่ในตัวของแมลงตดจะผสมสารเคมีทั้งสองชนิดเข้าด้วยกัน มันจึงสามารถปล่อยพิษใส่ศัตรูได้ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อ! และในทิศทางใดก็ได้

เป็นไปได้อย่างไร? นกกระจอกเทศหัวทึบมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรทั้งๆ ที่มันดูเหมือนจะไม่มีความสามารถในการดูแลลูกน้อยเลย ส่วนแมลงตดต้องมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อน เพื่อมันจะอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้? เพราะพระเจ้าทรงสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด ผู้เขียนสดุดีบอกว่า “เพราะพระองค์ทรงบัญชา สิ่งเหล่านั้น ก็ถูกเนรมิตขึ้นมา” (สดด.148:5) ผลงานที่สร้างสรรค์ของพระเจ้าปรากฏชัดตั้งแต่ในนกกระจอกเทศไปจนถึงแมลงตด “ให้ทั้งหลายเหล่านี้สรรเสริญพระนามพระเจ้า” (สดด.148:13) – DCE

รูปแบบของสิ่งทรงสร้าง บ่งชี้ถึงผู้ออกแบบที่ชำนาญ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ – โยบ 12:10

อ่าน: โยบ 12:7-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 7-8; มาระโก 4:21-41

คุณเคยพิจารณาลักษณะอันมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในสัตว์หรือไม่? โยบเคย และนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากที่สุดตัวหนึ่ง แม้สัญชาตญาณของมันจะไม่ค่อย ดีและมีวิธีการเลี้ยงลูกที่ประหลาด แต่ลูกของมันก็มีชีวิตรอด (39:13-16) และแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับนก มันกลับบินไม่ได้ แต่มันวิ่งเร็วยิ่งกว่าม้าเสียอีก (ข้อ 18)

แมลงตดของอัฟริกาก็น่าสนใจมันจะปล่อยสารสองชนิดที่เรารู้จักกันดี คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ และไฮโดรควินอน ออกมาจากถังคู่สองอันบนหลังของมัน สารทั้งสองชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆ แต่ถ้ามาผสมกัน อานุภาพของมันร้ายแรงถึงขนาดทำให้ศัตรูตาบอดได้ ลิ้นปิดเปิดที่อยู่ในตัวของแมลงตดจะผสมสารเคมีทั้งสองชนิดเข้าด้วยกัน มันจึงสามารถปล่อยพิษใส่ศัตรูได้ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อ! และในทิศทางใดก็ได้

เป็นไปได้อย่างไร? นกกระจอกเทศหัวทึบมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรทั้งๆ ที่มันดูเหมือนจะไม่มีความสามารถในการดูแลลูกน้อยเลย ส่วนแมลงตดต้องมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อน เพื่อมันจะอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้? เพราะพระเจ้าทรงสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด ผู้เขียนสดุดีบอกว่า “เพราะพระองค์ทรงบัญชา สิ่งเหล่านั้น ก็ถูกเนรมิตขึ้นมา” (148:5) ผลงานที่สร้างสรรค์ของพระเจ้าปรากฏชัดตั้งแต่ในนกกระจอกเทศไปจนถึงแมลงตด “ให้ทั้งหลายเหล่านี้สรรเสริญพระนามพระเจ้า” (148:13) – DCE

รูปแบบของสิ่งทรงสร้าง บ่งชี้ถึงผู้ออกแบบที่ชำนาญ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง