กองทัพของพระเจ้า

วันที่ 7-2-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน – สดุดี 91:11

อ่าน: 2 พงศ์กษัตริย์ 6:8-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 1-3; มัทธิว 24:1-28

เมื่อจูลี่ หลานสาวของเรายังเป็นเด็ก เราขับรถพาเธอขึ้นไปภูเขาไอดาโฮ หลังจากนั้นเธอและคุณยายก็พูดคุยกันถึง “การผจญภัย” ครั้งนั้น “ยายไม่กลัวหรอก เพราะยายคิดว่า คุณตามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งคอยคุ้มครองอยู่” คุณยายกล่าว จูลี่ตอบว่า “แต่หนูว่าคุณตาต้องมีทูตสวรรค์เป็นกองคอยคุ้มครองอยู่แน่ๆ!”

ภารกิจของทูตสวรรค์คือ ปกป้องและปรนนิบัติบรรดาบุตรของพระเจ้า (ฮบ.1:13-14) ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า…เข้าไปในสถานนมัสการ พร้อมรถรบของพระเจ้าอเนกอนันต์ นับเป็นพันๆ” (สดด.68:17) พระเจ้าทรงเป็น “จอมโยธา” ซึ่งหมายถึง “กองทัพ” ทูตสวรรค์คือกองทัพของพระเจ้า

ใน 2 พงศ์กษัตริย์ เป็นเรื่องราวของเอลีชากับคนรับใช้ของท่านที่ถูกกองทัพของซีเรียล้อมไว้ คนรับใช้ของเอลีชาร้องว่า “อนิจจา นายของข้าพเจ้า เราจะทำอย่างไรดี” และเอลีชาตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา” แล้วพระเจ้าทรงเบิกตาของคนใช้นั้นและเขาได้เห็น “ภูเขาเต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยู่รอบเอลีชา” (2 พกษ.6:15-17) กองทัพของพระเจ้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม!

แม้เราจะมองไม่เห็นทูตสวรรค์ด้วยตาของเรา แต่เราเชื่อวางใจได้ว่า พระเจ้าจอมโยธาทรงทอดพระเนตรเราอยู่ตลอดเวลา และทรงสามารถบัญชาให้กองทัพทูตสวรรค์ที่เรามองไม่เห็นไปที่ไหนก็ได้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย – DHR

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะคอยคุ้มครองคนของพระเจ้า ขณะที่พวกเขาทำงานของพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน – สดุดี 91:11

อ่าน: 2 พงศ์กษัตริย์ 6:8-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 1-3; มัทธิว 24:1-28

เมื่อจูลี่ หลานสาวของเรายังเป็นเด็ก เราขับรถพาเธอขึ้นไปภูเขาไอดาโฮ หลังจากนั้น เธอและคุณยายก็พูดคุยกันถึง “การผจญภัย” ครั้งนั้น “ยายไม่กลัวหรอก เพราะยายคิดว่า คุณตามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งคอยคุ้มครองอยู่” คุณยายกล่าว จูลี่ตอบว่า “แต่หนูว่าคุณตาต้องมีทูตสวรรค์เป็นกองคอยคุ้มครองอยู่แน่ๆ!” ภารกิจของทูตสวรรค์คือ ปกป้องและปรนนิบัติบรรดาบุตรของพระเจ้า (ฮบ.1:13-14) ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า…เข้าไปในสถานนมัสการ พร้อมรถรบของพระเจ้าอเนกอนันต์ นับเป็นพันๆ” (สดด.68:17) พระเจ้าทรงเป็น “จอมโยธา” ซึ่งหมายถึง “กองทัพ” ทูตสวรรค์คือกองทัพของพระเจ้า

ในพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ เป็นเรื่องราวของเอลีชากับคนรับใช้ของท่านที่ถูกกองทัพของซีเรียล้อมไว้ คนรับใช้ของเอลีชาร้องว่า “อนิจจา นายของข้าพเจ้า เราจะทำอย่างไรดี” และเอลีชาตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา” แล้วพระเจ้าทรงเบิกตาของคนใช้นั้นและเขาได้เห็น “ภูเขาเต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยู่รอบเอลีชา” (6:15-17) กองทัพของพระเจ้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม!

แม้เราจะมองไม่เห็นทูตสวรรค์ด้วยตาของเรา แต่เราเชื่อวางใจได้ว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงทอดพระเนตรเราอยู่ตลอดเวลา และทรงสามารถบัญชาให้กองทัพทูตสวรรค์ที่เรามองไม่เห็นไปที่ไหนก็ได้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย – DHR

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะคอยคุ้มครองคนของพระเจ้า ขณะที่พวกเขาทำงานของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง